Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, első körzet (Budapest, 1930)

Helységnévmutató

40 Ráckeve Közs. Hitelszövetkezet mint az OKH. tagja. Elnök: V. Fejes György. Hangya Szöv. Ügyv. igazgató: Látics György c. kanonok. Betüsoros címtár. Asztalosok : Danis Pál Szakmájában Adonyban szabadult, 1905 óta Ráckevén önálló. Világháborút végigküzdötte, 44 hónapot töltött a harctéren, mint műszaki tiszthelyettes szerelt le. Kitüntetései: Koronás vaskereszt, Károly cs. kér. Levente oktató. Dochmár Vilmos. Szakmájában Balassagyarmaton szabadult, 13 éven át a Máv. szolgálatában állott. Hadi- szolgálat alól mint vasutas fel volt mentve. Gyenes György, Lasics István, Pejó József, Feigl András Kudar Gábor, Béki János, Bódis István, Bessenyei János, Autófuvarozó váll. Személyfuvarozó: Kapitány Andor, Mike István. Teher­fuvarozó : Róth Albert. Autogénhegesztő: ifj. Kiss Sándor. Autójavító: Czombos Gábor. Ácsok : Hollendonner Mihály, Manger András. Baromfikeresk.: Klopfer Bernát. Bazárárus: Kohn Lajos. Bádogosok: Ecsödy Lajos, Feigl László, Klopfer Andor. Benzinárusitók : Szágel Lajos, Szőllősi Lajos, Kohn Lajos, Spekli Károly. Bognárok: Kábái János, Kalmár An­tal, Tóth János, Rózsa Gábor, Pel- vécei János. Borkeresk.: Braun Adolf. Bőrkeresk: Gróner Illés. Cementáru készítő: Farkas József, Fekete Gergely. Cementkeresk.: Holczmann Henrik. Cimfestők : Babirók Antal, ifj. Zeimann János, Kértesi Antal. Cipészek : Belicai Antal, Béres András, Joó Károly. Kovács Benő, Feigl Ká­roly, Gudmann János, Szentgáli Jó­zsef, Tóth József, B. Tóth Károly. Csizmadiák: Góliáth Ferenc, Kovács Antal. Szalai D Sándor, Kamrás Antal, Sári István, Fóris László Cioőkeresk.: Szágel Lajos, Gróner ülés. Cukorka keresk.: Fegyó János, Hara- dek Imre, Nagy Gyula, Rogotz József. Csemegekeresk.: Kocsis István, Fegyó János, Haradek Imre. Cséplőgéptulejd.: Gazdag György, Kalmár Antal, Pócs István, Kiss Sándor, ifj. Kiss Sándor, Várkonyi János, Keserű József, Mizik An- drásné. Traktor tulajd.: Pócs István. Csipkeáruházak: Pásztor Gyula, Ves- sely Lajos. Dohánytőzsdések: Kenessei György, Budai Rezső, özv. Dulovics Ernőné, özv. Markstein Simonné, Feit Teréz, Mészáros Árpád, Pahocsa Julianna. Edénykeresk.: Steinberger Adolf. Esztergályos: Silhány Mihály. Élelmiszerkeresk.: Fegyó János, Hara­dek Imre. Épitésianyag kereskedő: Holczmann Henrik. Építési váll.: Holczmann Henrik, Wag­ner István. Építőmester: Wagner István. Fatermelő: Kir. Uradalom, Fényképész: Szabó Károly. Fésűs: Unterwéger János. Fodrászok: Zelena Sándor, Bláboli Nándor. Baksai Ferenc, Ürögi János, Borbély János, Bajnok István, Varga Imre. Fogtechnikus: Tomics Lubomir. Földbirtokosok: Kir. Uradalom. 1075 kh. Főtiszt: Dr. Rauer Róbert. A gazd. egyetemet Wienben végezte s Keszthelyen nosztrifikáltatta. 1909 óta vezeti az uradalmat. A világháborút végig küzdötte, Przemyslnél orosz fogságba esett. 1920-ban mint tüzérföhadnagy szerelt le. Gazdag Márton 50, özv. Asztalos Jó- zsefné 34, Bóna Bálint 2&1/2, Bor­bély Károly F. Vörös 23, özv. Feith Jánosné Feigl 22i/2, Kalmár Imre 27V21 H Kovács János F. Törők 20, Lőrinczy István 25V2, özv. Papp Józsefné 1121/2, Praxa Béláné 25, Ráckeve község 149172, Ráckeve ref egyház 911/2, Ráckeve róm. kath. egyház lVj2, özv. Rátkai Lászlóné 237g, özv. Rózsa Lászlóné 24, Sán­dor András 23, Simsik Imre 281/2• Suhajda Endréné 21, Talígás András Kakas 23 V2, B Tóth József F. Gyurcsik 23, Végh Károly 23 kh,

Next

/
Oldalképek
Tartalom