Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, első körzet (Budapest, 1930)

A VARMEGYEK ORSZÁGOS CÍMTÁRA tf ALTALANOS ISMERTETŐJE ÉS CÍMTÁRA ELSŐ KÖRZET. FŐSZERKESZTŐ: F. SZABÓ GÉZA, NY. FŐISPÁN, ORSZ. KÉPVISELŐ, A VÁRMEGYEI TISZTVISELŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ÜGYV. ALELNÖKE. SZERKESZTŐK: GYULAY SÁNDOR, REXA DEZSŐ, ORSZ. KÉPVISELŐ, NY. FŐJEGYZŐ. PEST VÁRMEGYE FŐLEVÉLTÁRNOKA. SZATHMÁRY ISTVÁN DR., M. KIR. KORM. FŐTANÁCSOS, VÁRM. FŐJEGYZŐ, A PETŐFI TÁRSASÁG TAGJA. ÁRA: 15 P. — KÖTVE 17 P. Illlllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllillllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli!llllllllll KIADJA A VÁRMEGYEI TISZTVISELŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, VII., RÁKÓCZI-ÚT 30. SZÁM. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiifiiiiiiiii MINDEN JOG FENNTARTVA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom