Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - III. szakasz. Budapest székesfőváros bel- és külterületének telekkönyvi kivonata

10095 -10224. Budapest telekkönyve« 10065- 3639. I., szántó a Némelvölgyben. 1 hold 68*9. Knapp Ferencz és neje. 10066 1- 3679. I., szántó az Orbánhegyen. 3 hold 12*9. Krausz Dávid és neje. 10066/2- 3656. 1., szántó az Orbánhegyen. 1 hold 210. négyszögöl. Krausz Dávid és neje. 10067- I-, árok. 10068- 10072- 10073/1- 10073/2- 8939. I., ház, szántó rét és legelő az Orbánhegyen. 2 h. 429'1. Krausz Dávid és neje. 10074- I-, út. 10075- 1-, út. 10076- I., ut. 10077- 3674. I., szántó az Istenhegyen. 1 hold 1409. Borosnyay Oszkár. 10078- 10079- 3674. I., szántó és legelő az Istenhegyen. 520'9. Borosnyay Oszkár. 10080—10084- 6239. I.. ház, udvar, kert és szántó az Orbán- hegyen. 2 h. 120'2 ng-öl. Goldberger Győző. 10085- 8533. I., szántó az Orbánhegyen. 15564. Gold­berger Győző. 10086- 10087- 6895. I., ház és kert az Orbánhegyen. 577*3. Hollán Sándor és neje. 10088—10092- 5216. I., ház és kert az Orbánhegyen. 1132*4. Hanke Hermann és neje. 10093- 10094/1- 10094/2- 10095- 3658. I., ház, udvar és kert az Orbánhegyen. 1 h. 133*3 ng-öl. Mezey Lajos és neje. 10096- 10097- 10098 '1- 10099/2- 10100 2- 10101/2- 3618. I., ház, udvar, kert, szőlő és legelő az Istenhegyen. 1547*6. Horváth Hona és társa. 10098/2- 10099/1- 10100/1- 10101/1- 3619. I., kert, legelő és szőlő az Istenhegyen. 978*4. Horváth Ilona és társa. 10102-10104- 10107- 10108- 3620. I., ház, udvar, kert és rét az Orbánhegyen. 2 h. 1509*6 ng-öl. Dr. Siklosv Gyula és neje. 10105- 10106- 10109/1- 10109/2- 3659. I., ház, kert és rét az Orbánhegyen. 1186*1. Hegedűs Sándor. 10110—10114-10117—10120- 5701. I., szőlő, szántó, pusztaság és vizárok az Orbánhegyen. 3 h. 1200*8 ng-öl. Hegedűs Sándor. 10115- 10116- 5701. I., szántó az Orbánhegyen. 1290. Hegedűs Sándor. 10121- 10123/2- 10123/4- 10125 3- 10125/5- 10126- 10127- 10128- 10129/1- 10129/3- 10136/1- 8119. 1., ház, udvar, kert, szántó és legelő az Orbánhegyen. 3 h. 1498*7. Dr. Bernát István. 10122/1- 10123/1-a- 10124/2-, 10125/1- 9209. I szántó, rét és legelő az Orbánhegyen. 1000. Sztoiénv József. 10122/2- 10123/1-b. 10124/1- 9209. I., szántó, rét és legelő az Orbánhegyen. 1000. Szloiény József. 10122/3-a. 10122/3-b. 10123/1-c. 10125/2- 897. I., ház, kert, legelő és szőlő a Kút-völgyben. 966*7. Lauer Gyula. 10123/3- Út. 10125/4- Út. 10129/2- Út. 10130- 10135/2- 10136/3- 10137/3- 8119. L, ház, udvar, szántó és legelő az Orbánhegyen. 1296*1. Dr. Bernát István. 10131/1-10131/2-10135/3-10136/2- 10137/4- 8119. L, ház, udvar, kert, szántó es legelő az Orbánhegyen. 1 h. 200*6. Dr. Bernát István. 10132- 10136/5- 10137/2- 8119. L, ház, udvar, szántó és legelő az Orbánhegyen. 1276*1. Dr. Bernát István. 10133- 10134- 10135/1- 10136/4- 10137/1- 8668. L, ház, udvar, kert, szántó és legelő az Orbánhegyen. 1148*5. Dr. Hummel Szaniszló Adolf és neje. 10138- Árok. 10139- 10140- 10145-10148- 10149/1- 10149/2- 10150- 5992. L, ház, udvar, kert, szántó és vizarok az Orbán­hegyen. 4 h. 1428*3. Lichtenberger Ignácz. 10141—10144- 3617. L, ház, udvar, kert és erdő az Orbán­hegyen. 1 h. 586*3. Beer Vilmos és társai. 10151—10153-10155—10160- 3517. L, ház, udvar, kert, legelő, rét és szántó az Orbánhegyen. 5 h. 1544*9 ng-öl. Bodánszky Lajos és Bodánszky Lipót. 10154- Árok. 10161- 10162- 3536. \.} szántó és rét az Orbánhegyen. 2 hold. 197*6 Jókai Mór és társai. 10163- 10164- 5241. L, szántó és rét az Orbánhegyen 899*2. Bodánszky Lajos és Bodánszky Lipót. 10165- 10166- 10167/1-10169-10171- 3651. L, ház, gazdasági épület, udvar, kert és szántó az Orbánhegyen. 3. h. 1296*2. Beliczay Béla. 10167/2- 10168- 10173/2- 10173/3- 10175- 10176- 8432. L, ház, kert, szántó az Istenhegyen. 2. h. 949*7. Keller Alajos és társai. 10172- ut. 10173/1- 10177- 10170- 8463. L, ház, udvar, kert, rét, szántó az Orbánhegyen. 2 h. 705*7. Keller Alajos. 10174/1- 8463. L, szántó az Orbánhegyen. 1. h. 356*9. Keller Alajos. 10174/2- 10192- 8469. I., szántó az Orbánhegyen. 1028*4. ifj. Weigerth Károly. 10181- Ut. 10183- 10187/&. 10189- 10190- 3593. L, ház. kert és rét az Orbánhegyen. 1040*9. Ellényi Lajos. 10184- Beolvadt. 10185- Beolvadt. 10186- 10187/1* 3596. L, kert az Orbánhegyen. 991*4. Etlényi Lajos. 10187/2- 10188- 3596. ház és kert az Orbánhegyen. 255*4. Etlényi Lajos. 10191- 8841. L, szántó az Orbánhegyen. 1224*1. Hajnal Adolf. 10193- 3664. I., szántó az Orbánhegyen. 1. h. 227*4. ifj. Weigerth Károly. 10193 2-10194- 10195- 3677. I, ház, kert és szántó az Orbánhegyen. 1. h. 17*2. ifj. Weigerth Károly. 10196- 10198- 3650. L, ház és kert az Orbánhegyen. 2. h. 1441*5. Mezey Gyuláné. szül. Fodor Gizella. 10199- 248. L, kert az Orbánhegyen. 536*5. dr. Fodor József egyetemi tanár. 10200- 10203- 3645. L, ház, udvar és szántó az Orbán­hegyen. 1. h. 376. Özv. Wendauer Józsefné szül. Bartl Mária. 10204- Út. 10205- 8803. L, szántó az Orbánhegyen. 996. dr. Kiin­ger Zsigmond. 10206- 10207- 10213- 10215- 10245- 10250- 2799. I., ház, ud­var, kert, rét és szőlő az Orbán és Madárhe­gyen. 6. b. 557*6. Grünhut Malvin és neje. 10208- 10210- 3644. L, ház, udvar és kert az Orbánhegyen. 1034. Sopronyi Dezső. 10211- 10212- 335. L, kert az Orbánhegyen. 1080*2. Schoenberg Kálmánná szül. Grünhut Malvin és társai. 10216- 10217- 10220- 7810. I., ház, udvarral és kerttel az Orbánhegyen. 1341*1. dr. Waisz Sándor és neje. 10218- Beolvadt. 10219- Beolvadt. 10221-10223- 3678. L, ház, udvar és kert az Orbánhegyen. 999*5. Reischer Aurél. 10224- Út.

Next

/
Oldalképek
Tartalom