Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - IV. szakasz. Budapest czim- és lakjegyzéke

Budapest iSSi Lak-jegyzéke. tfer Kel Keller Zoltán, dr., ügyv., V, Hold-n. 29. Kelermann Lipót, gyári mérnök, VII, Szondy-utcza 45-47. ■ » Mór, kávés, VI, Felső-erdősor 19. » Zsigm., VII, Nefelejts-ii. 27—29. Kellner Albert, keresk., V, Tükör-u. 4. » Antal, vézérigazg., V, Lipót-körut 34. » Béla, hiv., VI, Uj-u. 13. » Ernő, rőfös keresk., I, Tárnok-u 26. » Ernő. nyomdatulajd., VI, N.-János-u. 14. » Henrich, ügynök, VI. Eötvös-u. 39. » Ján , gyógyanyag-keresk., V, N.-korona-u. 32. » János, raktárfőnök, IX, Mátyás-u. 11. » József, kávés, VI, Vörösmarty-u. 49. » Nándor, könyvelő, I, Szarvas-tér 1. » Róza, házt., VII, Valeró-u. 5. Kelmer György, hivat., X, Család-u. 10. Kely Károly, házt., III, Kis-korona-u. 8. Kemajer István, asztalos, VIII, Tömő-u. 32. Kembauer Ferencz, hivat., VI, Dalnok-u. 12/a. Kernen Imre, keresk, VII, Nefelejts-u. 61. Kéméczy Fér., szerszám-keresk., IV, Zöldfa-u. 20. Keméndy Rezső, operai főfelügy., VI. N.-János-u. 38. Kemény Aladár, dr., p. ü. fogaim., V, Kálmán-u. 15/1). » Albert, m. hiv., VII, Józsika-n. 10. » Béla, kereskedő, IV, Bécsi-u. 4. » Bertalan, rőfös kér., VI, Csengeri-u. 54. » Dávid, min. hivat., IX, Üllői-ut 1. » Ferencz, vendéglős, VI, Király-u. 40. » Ignácz, utazó, VI, Andrássy-ut 77. » Istv., nyug. állampéuzt., osztályv., II, Toldy Fer.- utcza 26. » Izor, lapszerk, VI, Vörösmarty-u. 38. » Jakab, mag. hiv., VI, Hunyady-tér 2. » Ján., csizmadia, VIII, Gólya-u. 5. » József, mag. hiv., VI, Szondy-u. 37. » Mária, mag., VI, Andrássy-ut 79. » Manó, üzletvez., VI, Rózsa-u. 62. » Miklós, dr., ügyvéd, VI, Podmaniczky-u. 11. » Mór, háziul., Vili, Gólya-u. 39. » Samu, hiv., V, Vadász-u. 43. » Sámuel, dr., ügyvéd, V, Mária Valéria-u. 19. » Simon, mészáros, VI, Gyár-u. 19. » Verő, beton váll., VII, Szondy-u. 22. » Simon, dr., ügyv., V, Bálvány-u. 19. Keményi Béla, gyár hivat, VII, István-ut 10/a. Keményfi Loránd, kér., Ili, Lojos-u. 75. Kemeler Antal, háztul., Ill, Korona-u. 1. Kempelen Géza, pénzügymin. titk, I, Uri-u. 18. » Gyula, nyug. hiv. Vili, Zerge-u. 27. Kempf József, adóbiztos, VII, Klauzál-u. 17. » József, tanár, VII, Kertész-u 50. Kempfe Adolf, zenedei tanár, VII, Rózsa-u. 9/b. Kempfner Ignácz, bádogos, VII, Izabella-u. 27/b. Kempner Miksa, kereskedő, VI, Nagymező-u. 21. Kempfnich János, hajós, kapitány, II, Donáty-u. 42. Kemsik Jánosné, szabó m. IX, Üllői-ut 83. Kéneséi Kálmán, felügyelő, IX, Csepel-rakp. 7. Kende Béla, (kölesei), földbirt., Vili, József-k. 28. » Lajos, bank hiv., VI, 0-u. 3. t> Móricz, dr., orvos, VII, Erzsébet-körut 48. ren­del 2—4-ig. !> Zsigmond, szerkesztő, VII, Damjanich-u. 27. Kender Mihály, máv. hivat., VI, Vörösmarty-u. 43. Kendeffy Samu, magánzó, I, Tábor-u. 12. Kenderovits Kár., főv. lanitó, Vili, Kis-sláczió-u. 5. Kendi József, tőzsde látog, VI, Andrássy-ut 66. Kendre János, hiv., V, Lipót-körut 21/a. » Géza, ügyvéd, V, Váczi-körUt 78, Kenedy Géza, dr., orvos, r. 2—4, VI, Andrássy-ut 2. » Károly, mérnök, II, Krisztina-körut 5. Kenessey Albertné, Ida, magánzó, VIII, Szentkirályi- utcza 35. » Dezső, tanár, IV, Havas-u. 6. » Fülöp, hiv., IX, Liliom-u. 33. » Pál, ügyvéd, IV, Korona-u. 4. Kény Károly, háziul., III, Kis-korona-u. 30. Keömley Nándor, dr., p. ü. titkár, I, Tárnok-u. 26. » Pál, kir. curiai biró, I, Disz-tér 10. Kepes Albert, gyógyszerész, III, Kórház-u. 16. » Gyula, dr., ügyvéd]., VI, Andrássy-ut 61. » István, hiv., X, Alsó vaspálya-u. 3. » Jenő, irodatiszt, IX, Duna-u. 6. » Kálmán, kér., VII, Dohány-u. 80. » László, dr., orvos, Irgalmas-kórh., II, Zsigmond- utcza 40. » László, mérnök, VI, Podmaniczky-u. 29/a. Képes Imre, épit. vállalk., VII, Aréna-ut 34/a. Képessy József, ügyvéd, Vili, József-kőrut 36. Kepf János, háztul., VI, Vörösmarty-u. 52. » Manó, hiv., V, Alkotmány-u. 15. Keppieh Arnold, dr., orvos, rendel 2—4, VI, Teréz- körut 25. » Emil. dr., orvos, VII, István-út 13/a. » Ferencz, dobozgy., VI, Dávid-u. 9. » Frigyes, ügynök, IV, Kossuth Lajos-u. 3. » Géza, dobozgy., VI, N.-mező-u. 49. » Gyula, dr., ügyvéd, Vili, József-körut 20. Kerari Mátyás, könyvkötő, VI, lzabella-u. 63. Kerr Ernő, gyár. igazg, X, Allomás-u. 5. Kerbler Ferencz, háztul , VI, Rózsa-u. 68. Kerecsényi Fér., számtiszt, IX, Erkel-u. 10. Kerekes Elek, háziul., VIII, Tavaszmező-u. 19. Kerekes Gusztáv, vasúti föellenőr, VII, Garay-tér 11. » János, szén és fa kér., IX, Csepelrakp. 10. » József, nyug. máv, főfelügyelő. XI, Vámház-kör- út 13—15. » Lajos, mázoló, VII, Nefelejts-u. 47. » Laj, hivatalnoknő, I, Uri-u. 72. » Lászlóné, hiv. Vili, József-körút 68. » Pál, hivatalnok, Vili, Zerge-u. 23. » Péter, dgőzh. felügyelő, II, Csalogány-u. 1. Kerékgyártó Árpád, dr., egyet, tan., IV, Molnár-u. 18. » Árpád, p. ü. m. számv., II, Toldy-Ferencz-u. 36. » Béla, dr, orvos, IX, Vámház-körut 13—15. » Elek, dr., házt., X, Héderváry-u. 20. Kerényi János, m. hivat., VII, Vörösmarty-u. 11/a. Kérer Hugó, kárpitos, IX, Calvin-tér 1. Kérésé Gábor, tvszki biró, VII, Erzsébelh-körút 14. Keresztélyi Pál, borbély, Vili, Csokonai-u. 10/a. Keresztély Sándor, zongoragyáros, VI, 0-u. 2. Keresztes Antal, vas. hiv., VI, Lovag-u. 17. » Béla, mag., VII, Nefelejts-u. 48. » István, nyomdász, Vili, L'llői-út 70. » D. István, kir. főmérnök, VI, Teréz-körút 33. » József, ügyvéd, IV, Zöldfa-u. 4. » József, főv. kezelő-tiszt, IX, Páva-u. 37. » Károly, honv., ezredes, hadbíró, II, Lánczhid-u. 2, » Lajos, hiv., VIII, Pál-u. 6. Keresztesi Domokos, hivat., VII, Nefelejts-u. 44. Keresztessy József, dr., ügyvéd, V, Bálvány-u. 5. » Zsigm., ügyvéd, VIII, N.-templom-u. 14. Kereszlhelyi Sándor, zongoragyáros, V, Váczi-kör“ út 21. Keresztszeghy Laj., kir. curiai biró, Vili, Vas-u. 8t Keresztúry József, f. sz. hiv. V, Koháry-u. 19. » Pál* ezipész, VIII, ÜUői-út 52.

Next

/
Oldalképek
Tartalom