Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - III. szakasz. Budapest székesfőváros bel- és külterületének telekkönyvi kivonata

Budapest telekkönyvé. *?04 1222- 1239. V., Katona József-utczában 21. 418. Poll Simon. 1223- b. 1240. VI., Katona József-utcza 6/b. 155‘29. Len­hard Gusztáv. 1224- 1224-a. 1242. V., Visegrádi-utcza 12. 370'61. Gru­ber Náthán és Lang Mária hitest. 1225- 1243. V., Visegrádi-utcza 10. 285,88. Stettner testv. 1226- 1226-a. 1244. 1245. V., Csáky-utcza 9. 202T0. 9194. Magy. által, hitelbank. 1227- a. 1227. 1232/1- 1246. V., Csáky-utcza 7. 28002. Főv. közmunka tanácsa. 1227—1232/2- 1248. V., Csáky-utcza. 280'86. Juhos Gyu­la. 1227—32/3- 1349. V., Csáky-utcza. 28P70. 1272-32/4- 1250. V., Lipót-körut 20/a. 424'82. Jelűnek Henrik. 1227—32/5- V., Lipót-körut 20/b. Juhos Gyula. 1227—35/6- 1251. V., Lipót-körut 22. 41020. A budapesti közúti vaspálya társ. 1227—32/7- V., Visegrádi-utcza 4. Juhos Gyula. 1227—32/8- V., Visegrádi-utcza 6. Juhos Gyula. 1227—32/9- V., Visegrádi-utcza 8. Magy. ált. hitelbank. 1233- 1253. V., utcza megszűnt. 2212. 1234- a. 1254- V., Pannonia-utcza 3. 147-70. Klein Jó­zsef Adolf. 1235- 1255. V., Katona József-utcza 8. 40P60. Stahel és Lenner. 1236- a/l- 1256. V., Lipót-körut 14, 16, 18. 3468‘20. Magy. Vigszinház r. t, 1236-a/2- 12381. V., Lipót-körut 12, 10. 2584‘60. Weisz Berthold és Manfréd. 1236-a/3- 12382. V., Lipót-körut 6. 8. 1817'90. Dr. Weisz Izidor és neje. 1236-a/4- 12383. V., Lipót-körut 4. 186P10. Weisz Bert­hold és Manfréd. 1236-a/5- 12384. V., Lipót-körut 2. 358’20. Weisz Bert­hold és Manfréd. 1236- a. 1456. V., Vizafogó-utcza. 1814'80. Wuk M. és fia. 1237- 1257. V., Felső-rakpart. 219511. Bpest föv. kö­zönsége. 1238- 1258. V., Pannonia-utcza 4. 6047. Luczelibacher Pál. 1239- 1259. V., Pannonia-utcza 6. 6106. Luczenbacher Pál. 1240- 1260. V., Pannonia-utcza 8. 5134. Dr. Flocli Rey­hersberg Henrik János. 1241- 1261. V., Felső-rakpart 3688'70. Pest v. közön­sége. 1242- 1262. V., Felső-rakpart. 2680 33. 2680 33. Pest v. közönsége. 1243- 1263. V., Pannonia-utcza 10. 4734. Dr. Wagner Jenő. 1244- 1264. V., Pannonia-utcza 12. 4899'10. Köti Vilma szül. Ohnheiser, Matuska Irma szül. Ohnheiser Gizella és Matuska István. 1245- 1265. . V., Pannonia-utcza 14.15180'30. Neuscbloss Ödön, Marczell. 1246- 1266. V., Felső-rakpart. 2817/14. Pest v. közön­sége. 1247* 1267. V., Felső-rakpart. 1493'55. Pest v. közön­sége. 1248- 1268. V., Pannonia-utcza 16. 3717'45. Neuschloss Emil. 1249- a. 1269. V., Kárpát-utcza 2. 1694/40. Neuschloss Emil. 1250* 1270. V., Thurzó-utcza 1. 1285T8. Főv. közmunka tanács és Budapest föv. Í222-1277. 1251- 1271. V., Thurzó-utcza 2. 1039‘85. Fővárosi köz­munka tanács és a Budapest főv. 1252- 1272. V., Kárpát-utcza 4. 822\5. Özv. Vecsev Etelkn sz. Nádasi, Vécsey Etelka, Kovácsi Gizel­la sz. Vécsey, Vecsey Gizella sz. Balassa és Plo- szer Gyula, Csetke Gizella férj. Nádassi. 1253- 1273. V., Ipoly-utcza. 3. 820'35. Csetke testv. 1254- 1274. V., Ipoly-utcza. 6. 432-71. Haasz Adolf. 1255- 1275. V., Ipoly-utcza 4. 4199. Haasz Adolf. 1256- 1276. V., Kárpát-utcza. 10. 814‘30. Büchler János. 1257- 1277. V., Ipoly-utcza 2. 866'4. Föv. közm. tanácsa és Budapest föv. 1258- 1278. V.. Kárpát-utcza 12. 843. özv. Vétsey Etel. Nádasy Gizella szül. Csetke, Vétsey Etelka Gi­zella férj. Kovácsy, Vétsey Gizella szül. Balassa és Posszert Gyula. 1259- 1279. V.. Garam-utcza 1. 823'65. Özv. Vétsey Etelka szül. Nádassy, Gizella szül. Csetke Vécsey Etelka, Gizella férj. Kovácsy, Vécsey Gizella sz. Balassa, Possert Gyula. 1260- 1280. V., Garam-utcza 4, 6. 94345. Budapesti Er­zsébet gőzmalom társaság. 1261- 1281. V., Bessenyei-utcza 3. 932T5. A pesti Er­zsébet gőzmalom társaság. 1262- 1282. V., Garam-utcza 2. 547. Budapest- fő és székváros. 1263- 1283. V., Bessenyei-utcza 2. 43P50. A pesti Vic­toria gőzmalom. 1264- 1284. V., Bessenyei-utcza 4. 841. A pesti Viktoria gőzmalom. 1265- 1285. V., Kárpát-utcza 22.841 Pesti Viktoria gőzma­lom. 1266- a. 1286. V., Kárpát-utcza 23. 6372'50. Budapesti főv. közönség. 1266-b. 1128. V., Bessenyei-utcza 5. 6372‘50 Bpest fő- és székváros. 1266- b. 1218. V., Kárpát-utcza 21. 6372.50. Budapest főváros. 1267- 1282. V., Kárpát-utcza 17, 19. 3668'30. Magyar­országi vallásalap. 1268- 1288. V., Kárpát-utcza 15, 13. 4397. Back József Triltner Jozsefa sz. Schwendtner János kisk. Má­ria. Schwendtner Lipót és Weisz Borb. hitest. Keszler Emilia szül. Schwendtner. Strving Anto­nia sz. Schwendtner Strving Sándor. 1269- 1289. V., Kárpát-utcza 11. 2216‘30. Első magy. gyapjumosó és bízom. r. t 1270. 1290. V., Kárpát-utcza 9. 231020. Első magyar gyapjú mosó és bizm. r. t. 1271- 1921. V., Kárpát-utcza 5. 7. 493P00. Pesti Pannó­nia gőzm. társ. 1272- 1292. V., Kárpát-utcza 3. 4117'20. Pannónia gőzm társ. 1273- 1932. V., Kárpát-utcza 1. 214 70. Pannónia gőzm. társ. 1274*a- 1294. V., Pannonia-utcza 29. 2338.C0. Pannónia gőzmalom társaság. 1274- b. 12423. V., Pannonia-ut és a megnyitandó utcza sarkán. 153H00. a Pannónia gőzmalom tár­saság. 1175/a- 1276,/a. 1295. 1296. V., Pannonia-u. 27. 25. 2326 3457. Lafrankó József Erzs. férj. Keller kisk. Lafranko István, Károly, Lafrankó Nép. János. 1275/6- 12374. V., Nyitandó. 1375-47. Roheim Károly és fia czég. 1276/b. 12375. V., Lipótváros a nyitandó-utczában. 270. Roheim Károly és fia czég. 1277- 1297. V., Pannonia-u. 23. 462P24. Li.idenbaum Mór.

Next

/
Oldalképek
Tartalom