Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - III. szakasz. Budapest székesfőváros bel- és külterületének telekkönyvi kivonata

Budapest telekkönyve. 647 121/1-173. 102/1- 102/2- 1989. 111., ház a Lajos-utczában 176. és a Mókus-ulczában 13. sz. a. udvarral. 22P1. Lesch Károly és Isa. 103/1- 103/2- 465. III., ház a Lajos-utczában 174. és a Mókus-utazában 71. sz. a.'1/Udvarral. 190.36. Hermann József és neje. 1 104- 105- 1001. III., ház a Lajos-utczában. 172. és Jós- utczában 1. sz. a. 369‘6. Graf József és társa. 106- 382. III., ház a Mókus-utczában 7., a Jós-utczában 2. és a Lajos-utczában 170. sz. a. udvarral. 164-7. Schaffer Rozália és tsai. 107- 598. III., ház a Mókus-utczában 5. és a Lajos-utczá­ban 168. sz. a. 1329. Éliás Samu. 108- 383. III., ház a Mókus-utczában 3. és a Lajos-utczá­ban 166. sz. a. udvarral. 140’4. özv. Schrom Józsefné sz. Horneker Anna és tsai. 109- 1544. III., ház a Mókus-utczában 1. és a Lajos-utczá­ban 162. és 164. sz. a. udvarral. 330 2. Orova Jónás és neje. HO- 541. III., ház a Mókus-utczában 2. és a Percz-ulczá- ban 1. sz. a. udvarral. 196 4. Orova Illés és neje. 111. 533. JIL, ház a Percz-ulczában 3. sz. a. udvarral. 38'5. Székesfőváros közmunkák tanácsa. 112- 129 III., ház a Percz-utczában 5. sz. a. udvarral. 41'5. Frei György és neje. 113- 2353. IIL, ház a Mókus-ulczában 4. sz. a. udvarral. 204'1. Steiner Samuné sz. Breilner Teréz. 114- 791. IIL, ház^a Mókus-utczában 6. sz. a. udvarral. 398’7. Ó-budai izr. szent-egylet. 115- 841. IIL, ház a Percz-utczában 7. sz. a. udvarral. 213'6. Wiltine Pál és neje. 116- 506. IIL, ház a Percz-utczában 9. sz. a. udvarral. 523. Büchler József és társai. 117- 633. HL, ház a Kiskorona-ulczában 31. és a Percz­utczában 11. sz. a. udvarral. 2108. Hacker- miiller Mihály és neje. 118- 5. IIL, ház a Lajos-utczában 33. sz. a. udvarral. 232 4. Adler Jakab és neje. 119- 2231. IIL, ház a Kiskorona-ulczában 35. sz. a. udvar­ral. í 28*4. Strobelberger Alojzia és tsa. 120- 549. IIL, ház a Kiskorona-ulczában 37. sz. a. udvarral. 1422. Kliszburszky János és neje. 121- 921. III., ház a Kiskorona-ulczában 39. sz. a. udvarral. 266'6. Schloszer József és neje. 122- 712. IIL, ház a Mókus-utczában 8. sz. a. udvarral. 209 6. Ifj. Kugelbauer Lázár és társai. 123- 206S. IIL, ház a Mókus-utczában 10. sz. a. udvarral. 220 5. Försthner Katalin. 124- 125- 692. IIL, ház a Mókus-ulczában 12. sz. a. udvar­ral és kerttel. 454'5. Mayer József és neje. 126- 935. III., ház a Kiskorona-ulczában 41. sz. a., udvar­ral. 255'3. Schwartz Gábor és neje. 127- 321. IIL, ház a Kiskorona-ulczában 43. sz. a., 245T. Putz Ignácz. 128- 130- 945. III., ház a Mókus-utczában 14. sz. a. 255 6. dr. Berger Lipól (orvos.) 131. 711. IIL, ház a Mókus-utczában 16. sz. a., udvarral. 176'5. Quittner Ármin és neje. 132- 100. IIL, ház a Kiskorona-utczában 45. sz. a., udvar­ral. 228‘8. Wild József. 133- 324. IIL, ház a Kiskorona-utczában 47. sz. a., udvar­ral. 205'1. Neuhäuser Vilmos. 134- 25. IIL, ház a Mókus-ulczában 18. sz. a., udvarral. 2596. Baron Manóné, szül. Karét Magdolna. 135- 242. IIL, ház a Mókus-ulczában 20. sz. a., udvarral. 132’5. Emberger János és neje. 136- 1322. IIL, ház a Kiskorona-ulczában 49. sz. a., udvar­ral. 183'3. Ruh Gerőné, szül. Káspár Rozina, 137- 561. IIL, ház a Kiskorona-utczában 51. sz. a., udvar­ral. 207‘2. Stercz Gáspár és neje. 138- 125. IIL, ház a Mókus-ulczában 22. sz. a., a Korona­téren udvarral. 4 sz. a. 2225. Fellner Mátyás és neje. 139- 944. IIL, ház a Kiskorona-utczában 53. sz. a., és a Korona-téren 3. sz. a. 185’7. Csilléry Dávid és neje. 140- 1. IIL, ház a Kiskorona-utczában 55. sz. a., Tcmp­lom-utczában 16., és a Korona-téren 2. sz. a. 369 7. Bpcst főv. közönsége. 141- 26. IIL, Zichy-u. 17. sz. a., Korona-tér 1., Templom-u. 14. sz. a., udvarral. 376’5. Lásd. 3483. hrsz. 142- 311. IIL, ház a Zichy-utczában 15. sz. a., Templom­utczában 12. sz. a., udvarral. 183’5. Zimmer­mann Alajos és neje. 143- 599. IIL, ház a Zichy-n. 13., és a Templom-utczában 10. sz. a., udvarral. 213’7. Lindmaycr János és neje. 144- 145- 167. IIL, ház a Zichy-utczában 11., és Templom­nlczában 8. sz. a., udvarral. 41OT. özv. Gernedt Mihályné, szül. Thaller Anna. 146- 283. IIL, ház a Zichy-utczában 9. sz. a., udvarral. 384. Ó-Budai izraelita hitközség. 148- !• IIL, ház a Templom-utczában 6. sz. a., udvarral. 149-9. Bpest szék. főv. közönsége. 147- 149- 151- 775., IIL, ház és két kert a Templom-utczában 4., és ház udvarral a Lajos-utczában 188. sz. a. 468’2. R. k. egyház. 152- 810. IIL, ház a Lajos-utczában udvarral. 191/3. Szanlner Ferencz és társa. 153- 1381. IIL, ház a Lajos-utczában 184. sz. a. udvarral. 187’5. özv. Fölki Jánosné, szül. Geidusch Fánni. 154- 647. IIL, ház a Lajos-utczában 182. sz. a., udvarral. 212'5. Holczbauer Mátyás és neje. 155- 893. IIL, ház a Zichy-utczában 7. sz. a., udvarral. 252T. Ó-budai ág. év. egyház. 156- 510. IIL, ház Lajos-utczában 180., és Zichy-utczában 5., udvarral. 292 4. Stern Mihály és társa. 157- 158- 791. III.-, ház a Lajos-utczában 203., az Ó-budai rakparton 127. Zichy-utcában 3. sz. a., udvar­ral és kerttel. 657‘3. O-budai izr. szent egylet. 159- 1081. IIL, ház az O-budai rakparton 1262., a Zichy­utczában 1. sz. a., udvarral. 377. Molnár József. 160- 1- Hl- h áz az Ó-Budai rakparton. 40’7. Bpest szék. főv. közönsége. 161- 162- 163. IIL, ház a Lajos-utczában 205., az ó-budai rakparton 128., udvarral és kerítek 349'8. Kell­ner Mihályné, szül. Goldinger Anna. 163- 1327. IIL, ház a Lajos-utczában 207., és az ó-budai rakparton 129. sz. a., udvarral. 325’9. Gernedl Mátyásné szül. Gicgler Mária. 164- 381. IIL, ház a Lajos-utczában 129., és az Ó-budai rakparton 130. sz. a. 309T. Singer Ferencz és társai. 165- 285. IIL, ház a Lajos-utczában 211., és az Ó-budai rakparton 131. sz. a., udvarral. 3101. özv. Jano- vils Mórné, szül. Bárány Regina. 166- 167- 21,13. IIL, ház a Hajós-utczában 213., és az Ó-budai rakparton 132., udvarral és kerttel. 45P5. Lövy Izrael. 168- 169- 221. IIL, ház a Lajos-utczában 215., és az Ó-budai rakparton 133, udvarral és kerttel 44P5. özv. Haszmann Györgyné, szül. Kren Magdolna. 170- 171- 94. IIL, ház a Templom-utczában 2., Ó-budai rakparton 134., Lajos-utczában 217. sz. a., ud­varral és kerttel. 645'7. özv. Lindmaycr Lipólné, szül. Lindmaycr Teréz. 172- 173- 222. IIL, ház a Lajos-utczában 219., Ó-budai rakparton 135., a Templom-utczában 1. sz. a., udvarral és kerttel. 292 1. Haszmann Ferencz és társa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom