Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - II. szakasz. A budapesti kereskedelmi és váltó törvényszék hatáskörébe tartozó bejegyzett czégek

373 Bejegyzett czégek. Magán (egyéni) czégek. 165. 1. Czégb. Herzog Salamon, kalap, úri és női divat és katonai czikkekkel kereskedő. Hcrtzka Gusztáv, ezégbej. : Gustav Hertzka. V., Erzsébet- tér 13. Bej. 1876. I. k. 84! 1. Czégb. Hertzka Gusztáv, kéz- műáru kereskedő. Herz Hugó. Hugo Herz. VI.. Podmaniczky-u. 47. Bej. 1883. VIJ. ~k. 130. 1. Czégb. Herz Hugo, bizományos és ügynök. Herzfelder Lajos. Ludwig Herzfelder. VII., lstván-tér 9. Bej. 1876. I. k. 382. 1. Czégb. Herzfelder Lajos, nagy- kereskedő. Herzman Bertalan. Berthold Herzman. V., Béla-u. 4. Bej. 1876. I. k. 369. 1. Czégb. Herzmann Bertalan, bizományi üzlettulajdonos. (§)Ő3 Hessel Lajos és társa. Louis Hessel & Co. Főtelep: Aussig­ban. Fióktelep: Budapesten. Vili., Német-ulcza 10. Bej. 1891. X. k. 46. 1. (cEk]) Czégb. Hessel Lajos János, festék- gvár tulaidonos, lakik Aussigban. Czégvezető: Kurzweil Sándor. Hesz Izidor és társa. Izidor Hesz & Co. V.. Sas-u. 11. Bej. 1887. XIV. k. 166. 1. (clr'gQ Czégb. Hesz Izidor, olaj, kőolaj, lámpa és vegyészeti árú üzlettulajdonos. (DÖ Hesser K. V.. ezégbej.: Chr. Wm. Hesser. V., Váczi- körul 25. Bej. 1876. I. k. 340. 1. Czégb. Hesser Keresztély Vilmos, füszerkereskedő. Heszmann Károly. Karl Heszmann. V., M.-Valéria-u. 12. Bej. 1892. XI. k. 3.1. Czégb. Heszmann Károly, kávés. <§fö Heuffel Lajosné. IV., Koron ah erczeg-u. 4. Bej. 1891. X. k. 77. I. Czégb. Heuffel Lajosné, szül. Faigl Anna Henriette, arany, ezüstnemü, ékszer és óra kereskedő. Heuffel Sándor. VIII., Népszinház-u. 11. Bej. 1895. XIII. k. 198.1. Czégb. Heuffel Sándor, okleveles gépészmérnök. (§)£s Hevesi Balázs, zongora gyáros. IV., Koronaherczeg-u. 10. Bej. 1892. XI. k. 52 1. Czégb. Hevesi Balázs, zongora gyá­ros. Heyek Adolf. Adolf Hevek. IV., Szervita-tér 8. Bej. 1876. III. k. 59 1. Czb. Heyek Kálmán, szalag és pamut keres­kedő. Hiesz Lipót. Leopold Hiesz. Kőbánya 8463. Bej. 1880. VI. k. 209. 1. Czb. Hiesz Lipót, sertéskereskedő. Hilscher Rezső ezégbej.: Rudolf Hilscher. IX., Soroksári­u. 39. Bej. 1876. III. k. 126 1. Czb. Hilscher Rezső, fűszer- kereskedő. Himler Sándor ezégbej.: Alex. Hinder. VI., Király-u. 18 sz. Bej. 1879. V. k. 208 1. Czb. Himler Sándor, sajlkeres- k edő. Himmler Ede ezégbej.: Eduard Himmler. VI., Szerecsen­u. 2. Bej. 1876. III. k. 134. 1. Czb. Himmler Ede, vaj és sajt kereskedő. Hintz Lajos. Louis Hintz. VI., Jozsika-u. 9 sz. Bej. 1892­X. k. 122 1. Czb. Hintz Lajos, mázoló és szobafestő. Hipsch Adolf. Adolf Hipsch. VII., Erzsébet-körút 54. Bej. 1891. X. k. 4. 1. Czb. Hipsch Adolf, fűszer és csemege ke­reskedő. Hirdetési és Reclam iroda Misrachy Eugenia. Anoncen u Reclame Bureau Eugenie Misrachy. V., Deák Ferencz-u. 14 Bej. 1893. XIII. k. 69 1. Czb. Misrachy Illésné született Ku­gel Eugenia, hirdetéseknek hírlapokban való közzétételé közvetítő üzlettulajdonos. Czégvezető : Kugel Leó. i»y«rhvg1r ^nr°ilyB Í^T1,. Hirhager. V., Nádor-u. 32. Bej 18‘8- '■ b. 40. 1. Czb. Hirhager Károly, könyvkötő. r A' bbrsch- IV., Deák Ferencz-tér 3 koclö ^ ‘' ' ‘ k0t' “42 • Czb- Hirsch Jakab, bőrkeres­onH/ruh B,Pr:iaL V., Eötvös-tér 2 sz. Bej. 1895. XVII. k "0 h Hirsch Bernat, bank és bizományi üzlettulajdonos. Hirsch B. czégb.: B. Hirsch. VI., Váczi-körút 15 R«; 1876. I. k. 29 1. Czb. Hirsch Bernát,’aranyműves J' Hirsch és Frank. Hirsch & Frank VI Szabóié« „ ha Bej. 1885. XI. k. 16 1. Czégb. Rosenthal Arain va"örM szerszám es gepgyáros. • asonto’ Hirsch Ignácz és fia ezégbei.: Ignatz Hirsch & Sohn. Hirsch Ignácz és Fia. VI., Andrássy-ut 19 sz. Bej. 1876. XI. k. 202 1. Czégb. Hirsch Jakab, vízhatlan ponyva gyári üzlettulajdonos. Hirsch Jakab. Jacob Hirsch. V., Doroltya-u. 11. sz. Bej. 1876. VIII. k. 63 1. Czb. Hirsch Manó, férfi szabó. Ifj. Hirsch Jakab. Jacob Hirsch jr. VI., Andrássy-ut 50 sz. Bej. 1894. XIII. k. 37 1. Czégb. Hirsch Jakab, dohány nagy tőzsde üzlettulajdonos. Hirsch Josef. Josef Hirsch. IX., Mester-u. 8. Bej. 1876. II. k. 39 I. Czb. Hirsch József, ácsüzlct tulajdonos. Hirsch Jos. L. Jos. L. Hirsch. VII., Károly-könít 17. Bej. 1880. VI. k. 109 1. (cirg.) Czb. Hirsch József Lajos, termény bizományos. Czégvezetők : Kohn Albert Bódog és dr. Del- mar Tivadar. Hirsch L. ezégbej.: L. Hirsch. V., Deák Ferencz-u. 13. Bej. 1878. V. k. 27 1. Czb. Hirsch Adolfné szül. Franki Sarolta, borkereskedő. Czégvezető: Hirsch Adolf. Hirsch Mór. Moritz Hirsch. VIII., Közternető-út 9. és VI. Rózsa-u. 46. Bej. 1876. II. k. 189 1. Czégb. Hirsch Mór, tűzifa kereskedő. Hirsch M. VII., Damjanich-u. 3. Bej. 1891. IX. k. 354 1. Czégb. Hirsch Mihály, építési vállalkozó és kövező üzlet- tulajdonos. Hirsch Simon fia, ezégbej.: Simon Hirsch Sohn. V., Arany János-u. 13. Bej. 188Ó. VI. k. 114 1. Czégb. Hirsch Jakab, nagykereskedő. Hirschfeld Adolf L. Adolf L. Hirschfeld. VII., Károly- körút 9. Bej. 1894. XIII. k. 73 1. Czégb. Hirschfeld Adolf Lipót, bőrkereskedő. Hirschfeld Gvula. Julius Hirschfeld. Váczon. Bej. 1894. XII. k. 161 1. Czégb. Hirschfeld Gyula, lisztkereskedő. Hirschfeld H. Váczon. Bej. 1891. X. k. 106 1. Czégb. Hirschfeld Hermin, rőföskereskedő. Czégvezető: Hirn Márk. Hirschfeld Jakab. VI., Andrássy-út 50. Bej. 1895. XIII. k. 113 1. Czégb. Hirschfeld Jakab, úri és női divatáru és rövid­áru kereskedő. Özv. Hirschfeld Jakabné. Vácz. Bej. 1890. IX. k. 285 1. Czégb. özv. Hirschfeld Jakabné szül. Büchler Julia, füszer- és vegyeskereskedő. Hirschfeld Lipót. Leop. Hirschfcld. Váczon. Bej. 1878. IV. k. 222 1. Czégb. Hirschfeld Lipót, szatócs. Hirschfcld Mayer. Váczon. Bej. 1876. II. k. 167 1. Czégb. Hirschfeld Mayer, liszt, fűszer, vegyes és szeszkercskedő. Hirschfcld Mór. VII., Erzsébet-körut 53. Bej. 1894. XII. k. 238 1. Czégb. Hirschfeld Mór (Mózes), szatócs. Hirschfeld Mór, ezégbej. : Mór Hirschfcld. Váczon. Bej. 1876. II. k. 172 1. Czégb. Hírschfeld Mór, rőfös kereskedő. Hirschenhauscr Ezechiel. Ezechiel Hirschenhauser. IX., Soroksári-u. 11. Bej. 1879. VI. k. 51 1. Czégb. Hirschen­hauser Ezechiel, rum, likőr és eczelgyáros. Hirschfeld Samu. Samuel Hirschfcld. VI., Váczi-körut 3. Bej. 1876. III. k. 88 1. Czégb. Hirschfeld Samu, kész női ruha kereskedő. Hirschkovifsch E. ezégbej.: E. llirschkovitsch. VI., And­rássy-út 17. Bej. 1879. V. k. 199 1. Czégb. Hirschkovitsch Manó, kávéház tulajdonos. Hirschler Hermann, ezégbej.: Hermann Hirschler. VIII., Baross-u. 135. Bej. 1876. I. k. 291 1. Czégb. özv. Hirschler Arminné szül. Neuschloss Hermina, termény kereskedő. Hirschler Ignácz. Versegben. Bej. 1890. X. k. 95 1. Czégb. Hirschler Ignácz, vegyeskereskedő. Hirschler Mór. Moritz Hirschler. IV., Váczi-u. 18. Bej. 1876. 1. k. 447 1. (cirg.) Czégb. Hirschler Mór, a „Ferencz József“ nevű keserüviz-forrás tulajdonosa és bortermelő. Hochmann József. VI.. Rózsa-u. 14. Bej. 1896. XV. k. 3 1. Czégb. Hochmann József, lakatos. Hochmann Lajos. Ludwig Hochmann. VII., Rottenbiller-u.9 VII.. Erzsébet-körút 4. Bej. 1886. VIII. k. 147 1. Czégb Hochmann Lajos, sodrony ágybetét gyártulajdonos. (DŐS Hochschopf János ezégbej.: Johann Hochschopf, IV., Sütő-

Next

/
Oldalképek
Tartalom