Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - II. szakasz. A budapesti kereskedelmi és váltó törvényszék hatáskörébe tartozó bejegyzett czégek

Magán (egyéni) czégek. _______________________Bejegyzett ezégek. Br ill Ferenc/. V., Váczi-kőrut 76. Bej. 1886, Vili. k. 92. 1. Czb. Brill Ferencz, téglagyáros, lakatos és tiizmentes pénzszekrény gyártó. Britvecz F. és Társa VI., Nagymezö-utcza 31. Bej. 1893. XIÍ. k. 152 1. Czb. Testory Antalné szül. Britvec Francziska mosó-üzlet tulajdonos. Brodesser J. I. Brodesser X., Bánya-u. 8448. Bej. 1893. XII. k. 71. 1. Czb. Brodesser János, sörkereskedő. (§Ő3 Bródi Fáni IV., Muzeum-kőrut 21. Bej. 1894. XII. k. 135. 1. Czb. Bródi Mórné szül. Glück Fanni, ódon könyvke­reskedő. Czégvezető : Bródi Mór. Brookes József. Jósef Brookes V., Dorottya-u. 9. Bej. 1890. IX. k. 218. 1. Czb. Brookes József vegyeskereskedő. Brogle József czb., Jósef Brogle Brogle József V., Külső- váczi ut 46. Bej. 1882. VI. k. 332. 1. Czb. Özv. Brogle Jó- zsefné szül. Orth Luiza, mint t. és t. gyám által képviselt kiskorú Brogle József, Brogle István és Brogle György. Czégvezető: Imbach Róbert. Brózik Gyula. Julius Brózik. V., Bálvány-u. 22. Bej. 1892. XI. k. 114. 1. Czb. Brózik Gyula füszerkereskedő. Brózsa Ottó. Ottó Brózsa. VI., Lázár-u. 1. Bej. 1885. VIII. k. 59. 1. Czb. Brózsa Ottó, kö- és könyvnyomda tulaj­donos. Brössler Ignácz V. Alkolmány-u. 24. Bej. 1895. XIII. k. 128. 1. Czb. Brössler Ignácz, vegyészeti és műszaki labora­tórium üzlettulajdonos. Bruck Adolf. VII., Arena-ut 36. Bej. 1896. XV. k. 103. 1. Czb. Bruck Dávid Adolf, fuvaros. Bruck Gusztáv. Gustav Bruck. VII., Dohány-u. 6. sz. Bej. 1884. VII. k. 197. 1. Czb. Bruck Gúszláv ágybavaló tollali kereskedő. Bruck Lipót. Leopold Bruck. II., Lánczhid-u. 2. Bej. 1892. X. k. 160. 1. Czégb. Bruck Lipót, kalap és uridivat ke­reskedő. Bruck Manó. Nagy-Tétény. Bej. 1885. VIII. k. 23. 1. Czb. Bruck Manó, vegyeskereskedő. Bruck Mihály. Michael Bruck. VI., Révay-u. 1. Bej. 1893. XII. k. 6. 1. Czb. Bruck Mihály, katonai apró kézi és tisz­títószerek s egyébb katonai használati czikkekkeli keres­kedő. ©Ö> Bruckner Adolf. VII., Dob-u. 29. Bej. 1891. X. 105. 1. Czb. Bruckner Adolf, rövidáru kereskedő. Bruckner Gábor. Gábor Bruckner. IV., Egyetem-tér 5. sz. Bej. 1879, V. k. 224. 1. Czb. Bruckner Gábor, férfi-szabó. Bruder János. Johann Bruder. IV., Károly-kőrut 24. sz. Bej. 1880. VI. k. 159. 1. Czb. Brúder János üvegraktári üziettulajdonos. Brudl Antal. Anton Brudl IV., Rózsa-tér 2. sz. Bej. 1876. III. k. 54. 1. Czb. Brudl Antal, bőrkereskedő. Brunner Ch. IV.. Váczi-utcza 18. sz. Bej. 1876. IV. k. 40. 1. Czb. Brunner Géza gyermekjáték és szalmakalap ke- reskedő, Czb. Brunner Flórián Frigyes. Brunner Dezső. IV., Kossuth Lajos u. 4. sz. Bej. 1888. IX. k. 43. 1. Czb. Brunner Dezső füszerkereskedő. ßrunner György. G. Brunner II., Fő-u. 63. Bej. 1876. I. k. 47. 1. Czb. Brunner György füszerkereskedő. Brunner József ezégbej.: Jos. Brunner V., Nádor-u. 16 sz. Bej. 18 i 6. I. k. 226. 1. Czb. Brunner József, diszáru ke­reskedő. iQ?r,íSt <?tVÍdüDavid Br.llst- Sas'u- 13- Bej. 1877. IV. k. B Gzb. Brust Dávid kézműáru kereskedő. Czézv • Junker József. 8 ’ * , ßncS> Jacob Brust IX., Üllöi-ut 111. Bej. 1896. XV. k. Jb. 1. Czb. Brust Jakab fűszer- és vegyeskereskedő. IHsí vnV^Y1^ omSt' V'> Váczi-kőrut 10. Bej. 1884. VII. k. 193. 1. Czb. Brust Jakab rövidárukereskedő. Brück II Lánczhid-u. 17. Bej. 1876. II. k. 185. 1. Czb Bruck Izrael, szabó. I879ŰVineu 54Cígr h Brdc.kner- Vili. Német-u., 22. Bq, 1879. VI, k. 54. 1, czb, Bruckner József, bádogos, ^ Brüder Fischl V., Bálvány-u. 10, Bej. 1876. X. k. 50. 1. Czb. Fischl Károly, termény kereskedő. Brüll lg. és Társa czgb. : lg. Brüll & Co. V., Váczi-kőrut 20. Bej. 1876. 1. k. 247. 1. Czb. Brüll Zsófia és Brüll Eleo­nóra kiskorúak, nagykereskedési üzlettulajdonosok. Cégv. Özv. Brüll Gusztávné szül. Büchler Berta. Brüll Izidor. Izidor Brüll. VIII., Józsefkőrut 34. Bei. 1895. XIII. k. 137 1. Czb. Brüll Izidor, üveg és edénykereskedő. Brüll és Neményi. Brüll & Neményi. VI., Andrásy-ut 43. Bej. 1891. XII. 27. 1. Czb. Neményi Ödön, építési anyagok­kal való kereskedő. Brüll Soma Aszódon. Bej. 1885. VIII. k. 66. 1. Czb. Brüll Soma, vegyeskereskedő. Briimmel Ármin. Hermann Brümmel. VIII., József-kőrut 2. Bej. 1893. XI. k. 162. 1. Czb. Brümmel Hermann, rövid­szövött és norinbergi áru kereskedő. Brünauer Albert czgb. : Albert Brünauer Vili., Muzeum-u. 3. sz. Bej. 1876. I. k. 221. 1. Czb. Brünauer Albert, ter­ménykereskedő. Brünauer Izsák czégb.: Isak Brünauer VII., Csányi-u. 2. sz. Bej. 1876. I. k. 222. 1. Czb. Brünauer Izsák, termény- kereskedő. Brünauer Józsefné, Kóka. Bej. 1892. XI. 29. 1. Czb. Brünauer Józsefné szatócs. Brünauer Móritz. Móritz Brünauer. Aszódon. Bej. 1877. IV. k. 152. 1. Czb. Brünauer Móritz vegyeskereskedő. Bubala György. Georg Bubala. V., Váczi-kőrut 58. Bej. 1876. I. k. 255. 1. Czb. Bubala György füszerkereskedő. Buchbauer Magdolna czégb.: Magdolna Buchbauer, Szt.- Endrén. Bej. 1876. II. k. 129. 1. Czb. Buchbauer Magdolna, lisztkereskedő. Buchbinder Mark. VIII., József-kőrut 71. Bej. 1896. XIV. k. 174. 1. Czb. Buchbinder Márk, férfi és női divatáru ke­reskedő. Buchhalter J. és Társa IV., Egyetem-u. 7. Bej. 1894. XII. k. 211. 1. Czb. Buchhalter Jakab, férfi-szabó. Buchvvald Dávid czgb.: Dávid Buchwald V., Vadász-u. 10. Bej. 1878. V. k. 48. 1. Czb. Buchwald Dávid, alkusz. Buchwald Elek. Alexius Buchwald. .IV., Koronaherczeg-u. 8. sz. Bej. 1877. IV. k. 117. 1. Czg. Özv. Buchwald Elekné szid. Frankfurter Nina czipőkereskedő. Buchwald Lajos. VII., Klauzál-u. 10. Bej. 1895. XIV. k. 18. 1. Czb. Buchwald Lajos, paszományos. Budapesti Bank és Váltóház Redlich Vilmos. Budapester Bank u. Wechselhaus Wilhelm Redlich VII., Kerepesi-ut 34. Bej. 1895. XIV. k. 113. 1. Czb. Redlich Vilmos, bank- és váltóház tulajdonos. (§)£S Budapester Fihale der Fabrik für Meidinger-öfen und Hausgeräthe H. Heim. V., Mária-Valéria u. I honet udvar. Bej. 1878. V. k. 38. 1. Czb. Heim Hermann lakatos és ese- répés vaskályha kereskedő. Budapesti hírlap közvetítő iroda és könyvkereskedés Benjamin Manó. Budapester Zeitungsbureau u. Buchhand­lung. Emanuel Benjamin. V., Fürdő-u. Bej. 1884. VII. k. 167. 1. Czb. Benjámin Manó hírlap közvetítő iroda és könyv- kereskedő. Budapesti jégmüvek czégb.: Budapester Eiswerke Rad- vanszky & Comp. Budapesti jégmüvek, Radvanszky és Társa. IX., Külső-soroksári-út 9580/b. Bej. 1892. XIV. k. 23. 1. Czb. Dr. Brauner Alfréd, jégeladási és jégraktározási üzlettulajdonos. Budapest József-hegyi czementgyár Gross és Társai. Budapest Josefsberger Cament-Gesellschaft, Gross u. Comp. V. , Tükör-u. 5. Czégb. Engel D. F. (Dávid) kereskedő. Budapesti m. kir. zálogház. Bej. 1876. I. k. 248. 1. IV., Királyi-Pál-u. 1. Czégb. A m. kir. allam. (§)Ő3 Budapest-Terézvárosi Bank és Váltóüzlet, Kiinger Béla. VI. , Ándrássy-út 1. Bej. 1893. XII. k. 10. 1. Czb. Weil Bó­dog bank és váltóüzlettulajdonos. (|Ö Budaspitz J., czégb.: J. Budaspitz. III., Zichv-u. 13. Bej. 1879. V. k. 229. 1. Czb. Budaspitz Simonné, szül. Steinef Júlia, rőfös és fehérnemű kereskedő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom