Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - V. szakasz. Az összes foglalkozások betűsoros jegyzéke

Ügyvédek Budapest 1568 Czim-jegyzéke. Ügyvédek dr. Hauser Sándor, dr. Kern Tivad., dr. Kelemen Gyula, dr. Kralik Lajos, dr. Somogyi Miksa, dr. Schreier J., Sztéhló Kornél, dr. Szehner Lajos, dr. Vétsey István, dr. Zsigmondy J., Póttagok: dr. Burián Béla, dr. Dal- noky Béla, dr. Darvay Fülöp, dr. Sik Sándor, dr. Szmik Lajos, dr. Vá­mosi K. Irodai-tisztviselők : Mayer Lajos, I. IV, Ferencz JózseGrakpart 14., Gábor Zsigmond, I, Cálvin-tér 8. sz. Az Igazolt ügyvédek névsora. Ács Kár., ifj. Vili, Vas-u. 6. Aczél Béla dr., V, Szemere-u. 10. Adler Adolf, X, Jászberényi-út 1. » Adolf, X, Hölgy-u. 11. » Mihály, dr., VI, Felső-erdősor 17. Adn :to Géza, dr., IX, Pipa-u. 2/b. Aigner Imre, dr., IV, Granátos-u. 10. Antal Jenő, dr., IV, Ujvilág-u. 9. Alkér Emil, IX, Lónyay-u. 11. Almásy Péter, dr., Vili, Szent-Király- utcza 1/a. Altmann Ign., V, Mérleg-u. 1. ©S3 Alexander Gy., dr., V, Géza-u. 7. Ápálhy Gyula, dr., IV, Kecskeméti-u. 6. sz. Antahk Károly, IV, Lipót-u. 43. Aradi Ant., II, Városmayor-u. 26. Ardo Alfréd, dr., V, Sas-u. 3. Arkay Kálmán, VII, Erzsébet-körut 60. Artner Kálmán, IV, Zöldfa-u. 12. Atlasz Gyula, dr., V, Báthory-u. 17. Babesz Emil, dr., IV, Magyar-u. 30.-28. » Titusz, dr., IV, Zöldfa-u. 33. Baczó Albert, IV, Gránátos-u. 14. Baehruch Gyula, VI, Király-u. 82. Back Frigyes, dr., V, Nádor-u. 24. ©^ Bácskai Albert, dr., V, Kálmán-utcza 16. ©£3 Baintner Imre, VI, Hajós-u. 1. QS3 Baruch Ernő, dr., V, Sas-u. 5. Bak Frigyes, dr„ IV, Váczi-u. 9. » Illés, dr., VI, Nagymező-u. 25. ©£^ Bakonyi Elek, dr., VI, Lövölde-t3r 4. Balassa Kár., dr., IV, Zöldfa-u. 28. Balint Fér., IX, Lonyai-u. 18. y> Lajos, dr., VII, Dohány-u. 28. » Vilmos, dr., V, Nádor-u. 34. Balog L. Sánd., dr., ifj., V, Bálvány-u. 19. sz. Balázs Adolf, dr., VII, Akáczfa-k. 5. Balázsovits Kálmán, IV, Gránátos-u. 6. Balog Arnold, dr., V, Nádor-u. 13. ©£3 Balog Géza, Vili, Szentkirályi-u. 49. » Béla, dr., VI, Eötvös-u. 30. » Ignácz, dr., VI, Teréz-körut 25. » Sándor, dr., IV, Roslély-u. 1. Bamberger Béla, dr., V, Erzsébet-tér 5. » Béla ifj., dr., VI, Teréz-k. 38. Band Lajos, dr, VI, Teréz-k. 30. Bangha Gyula, dr., VIII, József-k. 21. Bánó József, dr., II, Fő-u. 6. Banóczy Miklós, VII, Lövölde-tér 1 Banrévi Fér, dr, VII, Dohány-u 36 Baracs Marcel, dr., V, Béla-utcza 5 ©£3 Baranyi Ödön, IV, Lipót-u. 7 Baránski Gyula, dr., IV, Vamház-kor- ut 16. Ért. 8—12, 3—6. Barna Ignácz, dr., V, Váczi-u. 9. Baross Lajos, dr., V, Bálvány-u. 5. Barsy Rikard. X, Család-u. 15 Barla Adolf dr., VI, Dalszinh'áz-u. 10 Ba^ Gyuia, dr., V, József-lér 8.' Bató Henrik, dr., IV, Károly-k. 14. Bácskay Albert, dr., V, Kálmán-ú. 16. Bárczay Gyula, dr., VI, Andrássy-ut 55. ©esi Báttaszéki Lajos, dr., VI, Izabella-u. 78. Bauer Ign., dr., V. Váczi-k. 35. » Mór, dr., N.-korona-u. 24. ©£3 Bausznern Guidó, dr., II, Albrecht-út 7. Beer Dezső dr., V, Balvány-u. 16. Beck Samu dr., VI, Gyár-u. 18. ©£3 Bein Ágoston dr., IV, KecskeméU-ut- cza 14. Belgrád Ignácz dr., V, Nagy-korona- utcza 23. Béldi Izor József dr., V, Váczi-kör- ut 16:. Bende.Ödön dr., V, Váczi-k. 76. ©Ö Bene Ödön dr., V, Akadémia-u. 14. Benedikt Márk dr., VI, Király-utcza 96. ©£3 Benkő Kálm., IV, Vámház-k. 4. Bentsik József dr., Vili, Szentkirályi­utczíi 39 Bercseli Ant. dr., V, Váczi-k. 22. » György, V, M.-Valéria-u. 10. Berényi Leó dr., V, Bálvány-u. 3. » Sándor d-., V, Aikotmány-u. 24. Berger Miksa dr., V, Bálvány-u. 6. » Mór, dr., V, Kálmán-u. 16. ©^ Berger Rezső, VII, Erzsébet-k, 44. Bernáth Béla, IV, Muzeum-k. 27. Bernfeld Izsák dr., VI, Váczi-k. 35. Bersilla Nándor dr., VII, Erzsébet-k. 58. ©S3 Besze Ant., VII, Vörösmartv-u. 13. Bichler Simon dr., VII, Kiraly-u. 1. Bihari Mór dr., VI, Váczi-k. 21. ©£3 Binét Arnold dr. és Tetélleni dr., IV, Károly-k. 2. ©£s Bischitz Gyula dr., IV, Kishid-ulcza 8. ©£s Bittó Gyula, VIII, Trcfort-u. 2. Blaskovich Gyula, Vili, Bérkocsis-u. 19. » Sánd., I, Mikó-u. 1. Bleuer Samu dr., IV, Granátos-u. 6. (§Ö Bleyer Vilmos dr., V, Váczi-k. 76. Bognár Mátyás dr., IV, llajó-u. 16. Bolváry Illés dr., VIP, József-k. 71/73. Borbás Gáspár, ÍV, Zöldfa-u. 12. Borbély Vidor, IV, Muzeum-k. 1. Bornemissza Istv., VIII, Német-u, 14. Boros Jakab dr., V, Erzsébet-tér 9. Bosányi Iván dr., IV, Kossuth Lajos- utcza 12. Bóla Szilard, IV, Kossuth L.-u. 42. Bozóky Ádám dr., II, Bomba-tér 2. Brachfeld Hugó dr., V, Váczi-k. 78. » Laj. dr., VI, Teréz-k. 24/a. Braun Adolf, dr., Sétalér-u. 6. » Ferencz, VI, Teréz-k. 34. » Fülöp dr., VI, Király-u. 40. » Zsigmond dr., VI, Váczi-k. 42. Braunecker Lamoral, báró, dr., IX., Pipa-u. 6. Breitner Zsigmond dr., V, Báthory-u. 8. ©£'V> Bretter Dániel dr., VI, Podmaniczky- utcza 1. Breuer Miksa dr., VII, Károly-k. 9. Brichta Bódog dr„ V, Arany János­utcza 9. Bródy Laj. dr., V, Lipót-k. 22. » Sám. dr., V, Alkolmány-u. 26. ©£§ Brunkala László dr., VI, Podmaniczky- utcza 35. Brückler Mihály, IV, Magyar-utcza 32. ©S3 Brügler Bertalan, VI, Andrássy-ut 18.1 Brüll Ignácz dr., V, Váczi-körut 26. ©S3 Bunczel .Alfréd dr, IV, Gizella-tér 2. Burger Árpád dr, IV, Régi-posta-u. 5. » Géza dr., V, Kálmán-utcza 15/b. és Katona József-u. 15. ©Ő3 » Sánd. dr., IV, Régi-posta-u. 5. Burián Béla dr., IV, Ferencziek-tere 7. Burszky Dániel dr., IV, Ferencz József- rakp. 12. Busbach Péter dr., Bálvány-u. 5. Büchler Simon, V, Kálmán-u. 15. Büttner József, VII, Hársfa-u. 54. Chorin Fér. dr., V, Sas-u. 14. ©£s Cukor Samu, V, Nagy-korona-utcza 8. ©£3 Craus Gyula, IV, Papnövelde-u. 2. Csányi Józs. dr., V, Nádor-u. 32. Csekeő Imre dr., VI, Kemnitzer-u. 10. Csengey Gyula dr., V, Bécsi-u. 6. Csete Kálm., IV, Lipót-u. 36. Csetényí Adolf, IV, Királyi Pál-u. 7. Cséry Istv., Vili, Vas-u. 19. Csillagh Gyula dr., Vili, József-k. 47. » Szilard, VII, Erzsébet-k. 15. Csimponeriu Athanáz, VII, Király-u. 13. Czigler Ármin dr., V, Váczi-k. 54.©^ Czövek Lajos dr., IV, Szerb-u. 9. Czukor S. dr., V, Nagykorona-u. 8. Dálnoky Béla dr., V, Lipót-k. 8. ©£3 Dani Mihály dr., Vili, József-k. 31/b. Dani Vilmos dr., IV, Kecskeméti-ú. 5. Dániel Gab dr., Vlí, Erzsébel-k. 56. Dávid Miksa dr., VI, Uj-u. 4. Darányi Gyula dr, VII, Kerepesi-út 8/a, Darvai Arthur dr., VI), Erzsébel-k. 33. » Fül. dr., V, Nagykorona-u. 15. (§£13 Dedinszky Béla dr., Vili, Baross-u. 59. » Kahn., IV, Mária Valéria-u. 3. Detsinyi Arthur, V, Nagykorona-u. 11. Deutsch Aithur dr., VI, Teréz-k. 29. » Ignácz dr., VIII, Muze”m-k. 10. » Ignácz dr., VI, Teréz-n. 43/a. » Izidor dr., V. Sas-u. 24. ©£3 » Simon dr., VI, Gyár-u. 19. ©Ö Déri Ernő dr., VI, Váczi-k. 43. Déry Károly, V, Báthory-u. 22. Délsy Imre, V, Váczi-k. 18. ©Ö Devecseri Károly dr., VI, Teréz-k. 3. Dick Sándor dr., VII, Erzsébel-k. 36,^ Dick Zsigmond dr., VII, Kerepesi-úl 55. Dimsits István dr., IV, Kossuth Lajos- utcza 20. Diószeghi Dezső báró dr., IV, Kecskc- méti-u. 8. Dobai Győző dr.. V, Akadémia-u. 5. Dobós Imre, VIII, József-k. 2. Dobos József, VI, Váczi-k. 3. Dobozy Kálmán, VIII, Vas-u. 18. Dobrin Tivadar dr., IV, Váczi-u. 6. Dörsching A. dr., VII, Kerepesi-út 24. Dombay Ede dr., IV, Reáltanoda-u. 14. Dömötör László dr., IV, Csepel-rakpart 7. sz. Dósa Ferencz, IX, Lónyay-u. 14. Draskóczy Miklós ifj. dr., VIII, Szent­királyi-u. 1/a. Draskovich István dr., VII, Károly-kör- út 19. Dulovits Béla, II, Fő-u. 35. Eichenwald Gyula dr., V, Bálvány-u< 17. sz. (|fö Ehrenfeld Adolf dr., V, Váczi-k. 8. Ehrenreich Ignácz dr., V, Sas-u. 29. Éles Gusztáv, VI, Király-u. 38. Eisner Miklós dr., IX, Soroksári-utcza 16. sz. » Zsigmond dr., V, Lipót-k. 8.

Next

/
Oldalképek
Tartalom