Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - V. szakasz. Az összes foglalkozások betűsoros jegyzéke

Tometós rend. Budapest 1655 ©íim-Jegyzéfes, Term, kerosk, Budapest duna jobbparii polgári tem, egylet, 1, Holdvilág-u. 7. Entreprise des pompes funébres, IV, Kigyó-u. 1., VII, Dohány-u. 57, I, Palotá-u. 5., I, Szent-háromság-u. 5. VI, Andrássy-út 30. és Vili, Mária- Terézia-tér 19. ©ŐS Disztemetkező intézet és hulla-szállilási vállalat, „Grand Entrepriese du Pom­pes Funebres“, Vili, Erzsébet-körúl ‘26. Diener H., IV, Kigyó-u. 1. Ernhardt János, II, Fő-u. 72. Első országos disztemetkezési intézel és bullaszállitási vállalat, VII, Erzsé- bet-körut 6. ©^ Fischer Ágostonné, IX, Üllői-út 77. Forst János, II, Csalogáuy-u. 52. és IX, Bakács-tér 4. Halász N. Ignácz, IX, Soroksári-u. 46. Henszler Endre, III, Flórián-u. 12. Hoffmann Károly, IV, Kalap-u. 13., VI, Nagymező-u. 10, II, Fazekas-tér 5. ©S3 Jandah József, VIII, Üllői-út 121. Keresztény evang. temetkezési egylet, II, Haltyu-u. 13. Klalrobetz Endre, Újpest, István-tér 2. Lambig J., Vili, Üllöi-út 105. Mészáros András, 111, Lajos-u. 28. Neuhäuser Vilmos, III, Kis-korona-u. 47. ©S3 Pauker Ferencz, VI, Nagymező-u. 6. Poxl Ignácz, I, Szarvas-tér 1. Rákospalotai temetkezési vállalat, Rá­kospalotai B'ő-út 23-25. Ruttkay Vilmos, VIII, Kerepesi-út 30. ©S3 Salamon Vincze, I, Palota-u. 7. Schneeberger János, IX, Soroksári-u. 46. és fiók VIII, Üllöi-út 66. Schroder A. Gy., Erzsébetfalva, Hitel Márton-u. 38. Szeidovitz Ferencz, Újpest, Arpád-u. 95. Szikora Ignácz, X, Jaszberényi-út 10. Szt-József betegsegélyző és temetkezési egylet, Vili, Basoss-u. 93. Trom J., Vili, Mária Terézia-tér 14 (Üfö Urbancsek János, Újpest, Jókai-u. 11. Várbeli temetkezési vállalat, I, Tárnok- utcza 15. Vogenhuber Ferencz, VII, Kerepesi-ut 30. sz. Temetkezési vállala - tok berendozési gyár és minta-ráktár. Fabrik u. Musterlager von Leichenbestattungsartikel. Fabrique et depót d’articles de pompes funébres. Factory and sampleroom for Undertakers. Hohenberg Ferencz, IV, Kristóf-lér 6. ©S3 Templomi í'nliúlt és szerelt. Kirchengeräthe u. Gewender. Utensiles et robes d’églises. Church wessels ancj robes. Oavor^ József, IV, Váczi-uf ÍJ, Kronberg József (ezelőtt Oberbauer A.,) IV, Váczi-u. 14. Oberbauer A. özv, IV, Váczi-u. 14. Rétay és Renedek, IV, Lipót-u. 21. Szüts és Társa, IV, Kossuth Lajos-u. 4. Ténta-gyárak. Tinten-fabriken. Fabriques d’ancre. —Ink factories. Krille C. G., II, Kapás-u. 27—29. Müller Testvérek, V, Klotild-u. 22. ©^ Rákosi János, IX, Angyal-u. 32. Seidner és Hochsinger, VII, Almássy- tér 8. Terménykereskedők. Productenhändler. Négociants en Produits. Produce-Merchants. Abeles Sámuel, VII, Rombach-u. 11. Aigner és Ujlaky, V, Rudolf-rakp. 8. Alt és Kohn, V, Széchenyi-u. 5. ©S3 Amar Dávid M., (nagykereskedő) V, Mária-Valéria-u. 10. ©S3 Arnstein Bernát, VI, Szerecsen-u. 33. Baumfeld és Weidinger, V, Eötvös-tér 2, ©S3 Bauer Mór, V, Váczi-k. 2. Beck Adolf és fia, II, Fő-uícza 70. ©S3 Beimet és fia, V, Nádor-utcza 17. ©S3 Belgrader Simon, VI, Andrássy-út 66. Berger J.. Lipót, VII, Akáczfa-u. 57. Bergler Vilmos, VI, Király-u. 20, Bischitz Dávid, IV, Vigadó-tér 1. » Lajos, V, Széchényi-u. 1. Bing és Stux, V, Dorottya-u. 6. Birnbaum Jakab, V, Mária Valéria- utcza 19, Blau Arnold (Ábrahám), IV, R.-posta- utcza 2. ©e5> Boros és Szalay, V, Akadémia-u. 14. Rakt. V, Árpád-u. 4. ©S3 Brachfeld Miksa, V, N.-korona-u. 17. Brüll Henrik és fiai, V, Nádor-u. 20. ©S3 » Zsigm,, (nagyker.), VI, Andrássy- ut 19. Budanszky Zsigmond, V, Akadémia- utcza 16. Bumbacsila Miklós, VIII, Baross-u. 46. Büchler J., V, Akadémia-u. 5. Deutsch Anlalné, IV, Muzeum-körút 21. ©S3 » Gabor és József, IV, Károly-kör- ut 8. » Ign. és fia, V, Nándor-u. 3. ©S3 » és Pollák, V, Mária Valéria-u. 15. ©S3 Danicza, (Boszniai) termény részv. társ. VI, Váczi-k. 33. ©S3 Drach és Hermann, V, Árpád-u. 10. Eigel Johann, VI, Andrássy-ut 107. Eisner Adolf és Lajos, V, Dorottya- utcza 11. Engel Emil és Löwy Mór, V, Árpád­Utcza 8, Ertner Arthur, V, Mária Valéria-u. 10, Fehér János, Újpest, Templom-u. 2. Fischer és Schrank. VI, Király-u. 52. Fleischl Samu. V. Dorottya-ú. 5. ©S3 Fleischmann Antal, ifj., VIII, Kisfaludy- utcza 40. ©S3 Freubauer Miksa, VII. Hársfa-u. 57/a. Friedmann A , V, Ferencz József-rak- part 33. » Miksa, V, Tükör-u. 4. Fuchs József, V, Fürdő-u. 4. ©S3 Fürst Antal, VII, Akáczfa-u. 60. ©S3 Gärtner S. M., VI, Révay-u. 92. Glück Henrik, (zsiradék), V, Tiikör- u. 2. Gold Zsigmond, V, Bálvány-u. 22. Goldberger Sal., VII, Rombach-u. 6. Goldmann és Engel, VII, Károly-u. 11. ©S3 Goldstein lgnátz, VII, Dob-u. 27. Gruber Jakab és fia, VII, Dohány- utcza 6. Grünwald Miksa és testvére, VII, Rózsa- utcza 9/a. Glink Henrik, V, Tükör-u. 2. Goldschmied A., VII, Károly-k. 17. Gurovitz Tamás, IV, Bástya-u. 20. Haász Mór, VIII, Aggteleki-u. 2. Halbauer és Kölber, V, Arany János- utcza 5. ©S3 Heidlberg József és fia, VI, Király-u. 8. ©S3 ' Heller M. és Társa, V, Erzsébet-tér 13. ©S3 Herzl Antalné, VI, Király-u. 26. Hirsch Jak., V, Váczi-k. 22. » Lajos, V, Akadémia-u. 6. ©S3 Hochstein Ign.‘ VI, Uj-u. 7. Hoffmann József, G , II, Csalogány-u. 3. » Mór és Társa, IV, Fer.-Jőzsef-rakp. 32. ©S3 Holltischer B. Lipót, V, Doroltya-u. 8. ©S3 Holitscher Ede, V, Nádor-u. 17. ©S3 Holländer özvegy, és fiai, VII, Dob- utcza 58. Ipolyi Gábor, V, Nádor-u. 32. ©Ő9 Jónás Adolf, V, Mérleg-u. 4 (DÖ Katzau Frigyes, V, Bálvány-u. 11. ©Ő3 Kemény Mór, VIII, Tömő-u. 18. Keppich Lipót, V, Árpad-u. 6. Klein M. és Károly, VII, Rombach-u. 8. Kohl Ágost, VI, Fer.-Józs.-rakp. 32. Kohn Árm., ifj , V, Mária-Valéria-u. 17. ©S3 » Soma, V, Tükör-u. 4. Kohner Ádolf fiai, IV, Deák-tér 1. ©S3 Krausz Károly, V, Doroltva-u. 6. Landauer Ignácz és fiai, VI, Váczi-kör- út 33. ©S3 Lichtig Miksa, VII, Huszá^-u. 3. Loewy M. L., VII, Csengery-u. 78. Mardilli Ibrahim és Kardhordó, IV, Ká­roly-k. 18. Markó Albert, V, Bálvány-u. 18. ©S3 Mauksch testvérek, IV, Váczi-u. 8. Meitner M. B., V, Erzsébet-tér 9. Mendl Manó fiai, V, Ferencz-József- rakp. 41. ©S3 Milovanovits István, VII, Csömöri-út 93. szám. Mogyoróssy J. és Stein, V, Szécsényi- lér 1. Montag M. és fia, VI, Andrássy-út 26. ©S3 Nadler J. V. és Társa, V, Vadász-u. 34- Nagler testvérek, V, Erzsébet-tér 15. Neufeld J., VI, Király-u. 8. 93*

Next

/
Oldalképek
Tartalom