Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - V. szakasz. Az összes foglalkozások betűsoros jegyzéke

Orvosok Budapest 1500 Czím-Jegyzéke. Orvosol Prochnov József, (sebész), VIII, József- körut 55. Puky Ákos, (sebész), IV, Kecskeméti- utcza 7. Purjesz . Zsigmond, IV, Muzeum-kör- út 7. Réczey Imre, (sebész,) IV, Múzeum- körűt 9. Róna Sámuel, (bőrgyógy.), VI, Andrássy- út 23. Rolhmann Ármin, (fogorvos,) VI, An- drássy-út 8. Salgo Jakab, (elmekórtan,) I, Lipót- mezei orsz. tébolyda. Schächter Miksa, (sebészet,) IV, Mu- zeum-k. 19. Schaffer Károly, (ideggyógy.,) IV, Cal- vin-tér 4. Schulek Vilmos, (szemész,) V, Sas-u. 23. R. 3- 4. Schwartz Arthur, (idegbelegségek), V, Bálvány-u. 6. Schwimmer Ernő, (bőr és bujakórtan), V, József-tér (,11. R. 3—5, Seilei József, (bőrgyógy.,) IV, Magyar- u. 8—10. Siklósy Gyula, (szemész,) IV, Mária- Valéria-u. 19. Stern Samu, (belgyógy.), VI, Andrássy- út 8. Stiller Bertái., (gyomorbetegségek orv.), V, Sas-u. 21. R. 3—5. Szalardi Mór, („Fehér kereszt“-egylet főorv.), IV, Erzsébet-k. 12. Szénássy Sánd, ifj„ (sebész.) IV, Li­pót-u. 4. Szili Adolf, (szemész, a szemtiikrészet rk. tanára,) V, Erzsébet-lér 3. Szontagh Félix, (gyermekgyógy.,) IV, Zsibarus-u. 2. Thanhoffer Lajos, (sebész,) IV, Ferencz- József-r. 13, Täufer Vilmos, (nőgyógy.,) VIII, Fhg.- Sándor-u. 10. R. 4—5. Terray Pál, (belgyógy.,) Vili, Sándor- utcza 7. Tóth Lajos, Vili, József-k. 59. Verebély László, (sebész), IV, Korona- hcrczeg-u. 18. Gyakorló orvosok: Abelles Bert., V, Arany János-u. 10. Abonyi József, (fogorvos), IV, Muzeum- körút 1. Aczél Károly, VI, Váczi-k. 76. Adler Alaj., V, N.-korona-u. 10. » Nándor, V, Gizella-tér 6. » Zsigm., V, Mária Valéria-u. 14. Ágai Béla, V. Vadász-u. 43. Alapi Henr., VI, Andrássv-út 12. (műtő). Áldor Lajos, V, Nádor-u. 6. Altstädter Izidor (Rókuskórház). Altver József, Újpest, István-u. 9. Andreánszky Jenő, 1, Vár. Bécsi kapu­tér 7. Antal Illés, Vili, Rökk-Szilárd-u. 35. » János, fogorvos, IV, Papnövelde- utcza 1. Antalik Károly, IV, Lipót-u. 43. Apaticzky Kálm., (kér. orv.), X, B.-jász- berényi-ut 11. » Sánd., VI. Gyár-u. 5. Appel L., !,. Fortuna-u. 7. Arányi H. Árpád, (kér. orv.). I, Szarvas­tér 1. » (Felsenburg) Guszt., VI, Izabella-ut­cza 19,’ Arany (Goldfahn) Zsigmond, V, Bécsi- utcza 6. Arday Károly, Vili, Stály-u. 7. Ardó Elek, IV, Lipót-u. 50. Aschner Arthur Jakab, VII, Erzsébet- körut 33. Aujeszky Aladár, R. 3—4. Vili, Baross- utcza 57. Axmatin Béla, Vili, József-k. 64. Balassa István, IV, Reáltanoda-u. 16. Balkányi Miksa, VI, Hajós-u. 12. » Vilmos, gyermek orvos, R. 1—3. VII, Baross-u. 113. Balogh Dezső, IV. Szervita-tér 8. » Tihamér, V, Wurm-u. 1. Barkonyi Sándor, VII, Miksa-u. 12. Barbás József, IV, Vámház-k. 10. Barna Adolf, VI, Erzsébet-körut 50. R. 9-12. 2-5. » Fülöp, (sebész), VI, Rózsa-u. 99. Barock Samu, dr., R. 1-3. Erzsébetfalva, Batlyányi-u. 10. Bariba Gábor, VIII, Sándor-u. 32. Basch Imre, IV, Kossuth-Lajos-ulcza 1. R. 3-4. Bassa Ignácz, IX, Ujkórház. Batizfalvy S, VI, Aréna-ut 66. Batori Dániel, VII, Kerlész-u. 43. Báthory Istv., IX, Soroksári-u. 57. (kér. orvos). Baudisz Ant, VII. Kazinczy-u. 34. Bauer Antal, IV, Egyetem-u. 1. R. 3-4. » Kár., VI, Teréz-körut 41. » Soma, fogorvos, R. 9—5. IV, Kris- tóf-tér 6. Baum Ign., IX. Soroksárí-u. 11. Baumerth Gyula, II, Fő-u. 1. R. 9—1. 3-4. Baumgarlen Samu, VI, Teréz-körut 22. R. 1—4. Baumhorn Ármin, Vili, Üllői-út 46. Bayer Sándor, (kér. orv.) VII, Jstván- tér 4. Bäcker József, VIII, Zerge-u. 25. Beck Bódog, V, József-tér 13. » Sámuel, V, Zoltán-u. 13. Beittrok József, II, Bomba-tér 2. Békésv Géza, VIII, József-körut 30. Béla Pál, (szemorvos), V, Erzsébet-tér 13. R. 11—1. Benedict Vilmos, (fogorvos), VII, Er- zsébet-körút 26. Benda Adolf, VI, Eötvös-u. 20. Rendel 2—4. Berczeller Imre, V, Deák-tér 1. (nőgyó­gyász.) R. 3—4. Bcrencsy Györgv, I, Tárnok-u. 12. Beretzky End., (kér. orv.), X, Kőbánya, saját háza, (Halom-u. 10.) Berger Ferencz, IV, Kossuth Lajos- utcza 3. » Gedeon, X, Jászberényi-út 3. » Ignácz, V, Nagy-korona-utcza 23. R. 2—4. » Lipót, III, Mókus-u. 14. » Mór, seb., szülész, V, Zrinyi-u. 9. » Ödön, VIII, Kerepesi-út 65. Bergsmann Ignácz, VIII, József-kör- út 71. » Jakab, VII, Erzsébet-körút 14. R. 2—4. Bernálh József, VIII, Pál-u. 6. Betlelheim József, Vili, József-körút 30—32. Biró Géza, (kér. tiszti orvos), VII, Szig- ligeti-u. 6. Blaskovich Fridolin, Vili, Rökk Szil.- u. 22. R. 2-3. Blau Sándor, (nőorvos), Vili, Bar u. 79. R. 3—4. Bleier Miksa, orv., seb., szülész, Kis-diófa-u. 10. Blum Ödön, VI, Andróssy-úl 33 és Városmajor-u. 61. » Róbert, V, Nádor-u. 15. Bodon Károly, VI, Kírály-ulcza 76. 3-5. Bodor Zsigm., VI, Dessewffy-u. 5. Bohehman Gyula, VI, Teréz-körút Bokor Géza, VI. Aradi-u. 16. » Gyula, VII, Erzsébet-körut 54. Bolemann Gyula, (kér. orv.), VI, Te körút 37. » István, VIII, József-körut 26. Bolyó Kár., I/kült., Lipótm., o. téboh Hidegkúti-út 72. Borbély József, VI, Eölvös-u. 41/a. Boros Ernő, (srbész), IV, Moluár-u. Bosányi Béla, II, Török-u. 31. Rer 8—12, 3—6. Botllik Lajos, VII, Csömöri-u. 7. Boylha József, V, Váczi-körut 16. Bozoky Jenő, II, Kacsa-u. 23. Rer 3—4. Bőke Gyula, VI, Reáltanoda-ulcza R. 9—11/ Bradách Ant., (kér. orv.,) seb., szc szül., műtő, V, Lipót-k. 32. Brauner Fülöp, IX. Ferencz-k. 16. » Lajos, Kertész-u. 35. Braun Géza, VII, Uársfa-u. 25. » Ignátz, IX, Soroksári-u. 11. » Sándor, VII, Kerepesi-út 78. @ » Lajos, V, Báthory-u. 6. R. 2—3, » Nándor, Vil, Wesselériyi-u. 27. Brauner Fülöp, IX. Ferencz-u. 16. Breitenfeld Fit., VI, Károly-k. 9. Brém Ján., VI, Király-u. 72. Bruck Jak., V, Nagykorona-u. 23. 3-4. Lipót, VII, Akáczfa-u. 5. Brück Miksa, V, Lipót-k. 28. » Simon, V, Lipót-k. 28. Brünauer Ferencz, VI, N.-mező-u. R. 2-4. Büchler Ant, VIII, Kerepesi-út 75. » Lipót, IX, Ferencz-k. 2. Budai (Budaspitz) Simon. orv. tud , s lész, VI, Király-u. 12. R. fél 8. 9 fél 2. 3-ig. Bugsch Gusztáv, IX, Soroksári ut r 9_i2. 2 _5. Bur ger Manó, VIII, Üllői-ut 89. Burján Aladár, VIII, Baross-u. 8. Chyzer Béla, (kér. orvos), VII, Rótt' biller-u. 5/a. Czékus Miklós, IX, Üllői-út 22. Chudovszky Mór, VIII, Rókus kórh D. Cohn, fogorvos. II. Jégverem-úl Csajághy Béla, VIII, Vas-u. 10. Csákberki Dezső, (kér. orvos), szülé VII, lstván-tér 4. Csányi Aladár, iogorvos, R. 2—4. \ Csömöri-ut 22. Csap Miklós, II. Halász-u. 1. Cseley Józs., IX. Üllői-ut 79. Cserháti Mór, VII, Hungária-nl 85. Cséri János, seb., szülész, VI, Vác körút 45. Cserey Zsigmond, VIII, Népszinhá utcza 3. Csillag Zsigm., VI, Barcsay-u. 3. Czakó Zsigmond, IX, Fer.-u. 16. R. 2— Czoniczer Márt,, IX, Ferencz-u. 16. 2-5.

Next

/
Oldalképek
Tartalom