Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - V. szakasz. Az összes foglalkozások betűsoros jegyzéke

Budapest 1400 (Mm-Jegyzéke. Mészárosok Mérnökök Rozs Gyula, VII, Kerepcsi-út 76. Rumpel' és Nikiás (építkezés), VII, Rózsa-u. 37. ©£s Schlesinger Nándor, VI, Andrássy-út 81. Schubert János, VII, Munkás-u. 16. Seiler Károly, Újpest, Baross-u. 18. Sich mann Adolf, IV, Deák Ferencz - utcza 21. Slovák Pál, VII, Nefelejts-u. 59. Spitz és Baján, VI, Izabella-u. 47. ©£^ Stein Simon, Vili, Kerepesi-út 71. Stifison Emil, VI. Izabella-u. 43. Strasser Albert, Vili, Bezerédy-u. 6. Stuart Márton, Újpest, Beniczky-u. 13. Szabó József, Vili, Csokonai-u. 4. Szegvári Ernő, V, Solyom-u. 20. Szeleczkv József, I, Pauler-u. 7. Sztehló Ottó, I, Karácsonyi-u. 9. S/uk Géza, VI, Izabella-u. 41. Szűcs Lajos, VII, Rottenbiller-u. 30. Táborszky Ottó, VII, Egri-u. 7. Takács Győző, VII, Wesselényi-u. 45. Trebbin Vilmos, Újpest, Arany-u. 11. Tobisch Ferencz, Újpest, Beniczky- utcza 5. Toloay Lajos, IX, Cllői-ul 19. <§ Török Emil, V, Lipót-körut 32. Urban Lajos, (gépész), VII, Csomöri- út 8. Váradi Manó, VII, Damjanich-u. 43. Várnai Mór, V, Lipót-körut 22. Vékey Károly, VI, Podmaniczky-u. 37. Wagner Marczel, I, Döbrentey-u. 38. Wagner Ödön, IV, Kossuth Lajos- utcza 16. Wein János, ifj, VI, Eötvös-ulcza 46. ©£3 WeJlisch Hugó, VI, Király-u. 88. Wolf Sándor, VII, Erzsebet-körut 21. <§Ö Zboray János, ifj., IV. Molnár-u. 86. Zielinski Szilárd, Vili, Tiefort-u. 2. ©ős Zimmermann Henrik, VII, Damjanich- u. 21. Zoltán Győző, IV, Reáltanoda-u. 18. Zsigmondy A., V, Nádor-u. 24. » Árpád, (bánya-m), VII, Nefelejts- ucza 59. » Béla, IX, Imre-u. 8. ©2^ 3Iérőeszközök és készülékek. Messapparate u.- Werkzeuge. Appareilles et instruments pour Ingenieurs Surveying-instruments and Aparatus Glückslbnl és Staub VII, Rózsa-ulcza 45. ©Ö Mészárosok. Fleischhauer. Bouchors. —Butchers. Abel Nándor I, Avar-u. 10911, és V, Nádor-u. 43. Abelesz Vilmos, V, Vadász*u. 32. Ábrahám Józsefné, VI, Király-u. 80. Ács Péter, Vili, Mátyás-tér 7. és Erzsé- bet-k. 35. Agner Laj., VIII, Bérkocsis-u. 22. Alexandrovitz Mór, I, Alkotás-u. 10. Altmann Gyula, VII, Dob-u. 13. » Ignácz, VI, Andrássy-út 55. Áron Jakab, VII, Akáczfa-u. 40. Arnold Bálint, X, Szapary-u. 16. Arenstein Jakab, Vili, József-k. 14. Baksza János, Vili, Ulés-u. 17. Bakos István, Vili, Kazinczy-u. 2. Balassa Imre, Újpest, Váczi-út 27. Balázs Janos, Vil, Erzsébet királyné- utcza 34. Baraxa Sándor, Vili, Rákóczy-tér 5. Bárdos Ferenc/, VII, Gizella-út 14. Bátori Gábor, VII, István-út 11. » Gábor és fia, cs. és kir. ndv. szál­lítok, VI, Andrássy-út 36. » Géza, VI, Andrássy-út 34. Baumann Ferencz, II, Fő-u. 27. s> Karoly, VII, Klauzal-u. 8. Baxa József, VIII, Práter-u. 71. » József, XII, Nefelejts-u. 53. Benedek Kálmán,. VI, Szondy-u. 50. » Károly, Vili, Örömvölgy-u. 1. Berger Ármm, VII,. Dob-u. 10. » Jakab, Újpest, Árpád-u, 145. » Jakab, VI, Hunyady-tér 8. » József Salamon, VII, Almássy-tér 1. » M., Vili, Déry-u. » Mátyásné, Vili, Német-u. 32. Beiljner Bódog, VII, Kisdiófa-u. 3. Biegelbauer Jak., R, Fő-ut 48. Bittner Józsí ', VII, Rózsa-u. 18, és Ki­rály-u. 51. Bloch Lórim.'', III, Tavasz-u. 11. Bodoikos Mihalv, IX, Soroksári-u. 10. Borbás János, X, Névtelen-u. 12/e. Borbély Sándor, Vili, Nag^fuvaros-u, 19. szám. Botos György, VI, Sziv-u. 31. Bottyán Karolyné, özv., Vili, Práter- utcza 21. Böhm Károly, X, Szapáry-u 12. » Mór, özvegye, V, Sétalér-u. 1. Börzsöny László, VI, Hajós-u. 16, Vili, Baross-u. 93. Braun Éliás, VI, Petőfi-u. 16. » József, VI, Petöfi-u. 3. » Samu, VI, N.-mező-u. 32. ©£3 Brém Antal, Vili, Mária-Terézia-tér 1 » Ján., Vili, Üllői-u. 42. Brichta Alajos, III, Szt-endrei-út 26. Brnsl Adolf, Vili, Erzsébet-kÖrut 54. Budapesti köztisztviselők szövetkezete, V, Alkotmány u. 7. Buchler Dávid, V, Névtelen-u. 1327. Bugledich János, Vili, Kőris-u 3/b. Csillag Bernát, Vili, Tököly-u. 1. Czenky Gyula, IX, Soroksari-u. 33. Czyczevicz János, VIL lslván-tér 1. Dcvecseri Sánd , III, Szőlőkert-u. 16. Dégen István, VII, Bosnyák-u. 182. Doleschal Fér., 11, Csalogany-u. 20. Dolniczky Istv., IV, Ujvilág-u. 6. Dömötör Dániel, IV7, Duna-u. 10.,, Dworácsek Jánosné, özv., IX, Üllői-út 103. szám. » Ferencz, III, Szt-endrei-ut 22. Eckstein Rezső, VII, Dohány-u. 68. Edelstein Miksa, Hl, Lajos-u. 106. Ehrenstein Ármin, VIII, Ujvásár-tér 22. » Jenő, VII, Cserhát-u. 12. Eichenbaum Mór, VII, Dob-u. 10. Endrész Antal, IX, Üllőj-ut 11, Engel József, IX, Soroksári-ul 28, Fabry Pa), VII, K.-kerepesi-ut 30. Fabian István, Vili, Tömő-u. 30. Farkas János, Hidegkuli-u. 6149. » József, VII, N.-diofa-u. 30. Fazekas Sándor, Vil. Nefelejts-u. 25. Ferencz István, IX, Üllői-ut 79. Feldmár Dávid, VII, Wesselényi-u. 48. Fénves Simon, Szt-László-út 22. Fischer Rafael, V, Lipót-körut 17. » Samu, VII, Wesselényi-u. 53—55. Filach Nándor, VIII, Illés-u. 23. Flesch Ferencz, VII, Akáczfa-u. 40. Fleischer Dezső, VII, Rottenbiller-u. 44. » József, VII, Nefelejts-u. 9. » szül. Wlach Fanny, V, Hold-u. 9. » Vilmos, VI, Szondy-u. 63. Fleischmann Bernhardt, Vi, Hunyadi- tér 1. » Gáspár, VI, Csengeri-u. 83. » Henrik. V11, Garay-ter 7. » Sám., VII, Weselényi-u. 46. Flintz Ferencz, VII, Akáczfa-u, 40. Fodor István, Vll, Nyar-u. 17. » Sámuelné, X, Endre-u. 9. Franki Fér., Vili, Baross-u. 118. » Lipót, VII. Kiraly-u. 71. » Lipótné, VI, Szerecsen-u. 33. » Mihály, IX, Üllői-út 67. » Mór, Vll, Király-u. 71. » Sándor, VI, Szerecsen-u. 33. Fried Farkas Vilmos, IX, Üllői-út 2. Friedmann Manóné, IX, Mcsler-u. 43, » Mór, VI, ó-u. 23. Freisz Károly, Vll. Német-n. 21. Friesz Antal, IX, Üllői-út 79. » Alajos, 111, Bokor-u, 3. » Alajos, V, Bécsi-u. 34. » András, IV, Eskü-tér 4, Frind Antal, id-, özvegye, III, Zsig- mond-uteza 88. » Antal, ifj . 11, Vitéz-u. 17. Fritz Janos. VJ, Kiraly-u. 93. » János, VIII. Mátyás-tér 1. Fillbinger A., X, Banya-tér 5. Fröhlich Ede, 1, Tárnok-u. 17. Friihwirth János György, VI, Vörös- marty-u. 25. » János, ifj, VJ, Váczi-körút 43. Fuchs Béla, Újpest, Váczi-u. 51. » Lajos, X. Bánya-tér 7. Galotti Lajos, IX, Vámház-k. 7. Gamauf Gyula, II, Fő-út 11. » Kár., I, Szarvas-tér 6. Gauser Ferencz, Vll, Rózsa-u. 8. Geze Ambrus Z., VI, Rózsa-u. 97. Gfelner S, Vili, Jozsef-körut 17. Giefirig István, II, Fő-u. 7. Glück József, Újpest, István-tér 2. » Miksa, Újpest, István-u. 17. Gohér Sámuel, Vll, Erzsébet-királyné- útja 32. Goid Ignácz, VII, Wesselényi-u. 46. Goldmann Jónás, VI, Epreskert-u. 37. » F., IX, Soroksári-u. 20. Goldreich Adolf, Vll, Cserhát-u. 25. » Fülöp, IV, Vámház-kőrut 5. » F., VIII, Tököly-u. 6. » F., Vll, Dob-u. 106. Goldscheider Károly, VII, Almássy-t. 10. Gönczöl Ján., Vll, Klauzál-u. 31. Götzinger Lajos, II, Fő-u. 47. Grácz Sándor, Vili, Nap-u. 39. Gráfzer Gyula, VI, Nagymező-u. 56. » Lajos, VII, Nefelejts-u. 27-29. Gross J., Vll, Dob-u. 9. » Náthán, VII, lslván-tér 15. » Sámuel, VII, Dohány-u. 80,

Next

/
Oldalképek
Tartalom