Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - V. szakasz. Az összes foglalkozások betűsoros jegyzéke

Kárpitosok Budapest 1469 Özim-jegyzéke. Katona egyenruhák ..inke Antal, II, Kapás-u. 12. ^őwy Lipót, VI, Lázár-u. 20. dachovits A. Ferencz, V, AranyJános- utcza 9. (lángold Manó, V, Széchényi-tér 6. dansberger Gáspár, VII, István-tér 16. danswirth M., V, Arany-János-u. 7. darkovits B., VII, Teréz-körút 34. » B., V, Lipót-kőrút 26. darton Lajos, VIII, Baross-u. 13. daybaum Adolf, IV, Zöldfa-u. 8. deJihár Fér., VII, Dob-u. 93. dicsányi Gyula, I, Atilla-u. 107. Vlillits S., IV, Molnár-u. 45. dialer S., VII, K.-diófa-u. 16. duller Gyula, IV, Koronaherczeg-u. 18. » József, IV, Kossuth Lajos-u. 14. \Tagy Fér , Vili, József-kőrút 26. Váthán Oszkár, VII, Csengery-u. 7. Neumann Simon, V, Gizella-ter 3. ©S3 » M. Vili, Mária-Terézia-tér 15. íeumayer Lajos, VII, Király-u. 95. íovotny Ignácz, III, Lajos-u. 196. » János, IV, Ujvilág-u. 6. Jbermayer J., és nővére, IV, Váczi- utcza 10. 5ápai Manó, VII, Csengery-u. 7. 3atyi testvérek, VIII, Kerepesi-út 9/a. ©S3 3auer Lajos, V, Nagy-korona u. 28. hnsker W., IV, Papnövelde-u. 6. ?isch Rezső, IX, Ültői-út 29. Pollák Ignácz, VI, Andrássy-út 18. @£3 » Móricz, VI, lzabella-u. 80. Prenner J., VII, Akáczfa-u. 59. Preschgő Ferencz, III, Szentlélek-u. 4, Preiss Rudolf, VI, Izabella-u. 68. Prihoda Jakab, 1, Szt.-György-tér 4. Pscherhofer Samu, V, Arany János- utcz.a 32. Radó Gyula, VI, Király-u. 8. ©S3 Rainay Vilmos, IV, Egyetem-ter 6. Reich M., V, József-tér 13. » Zsigmond, VII, Csengery-u. 28. Reiner József, VII, Nyár-u. 18. Reiter József, IX, Calvin-tér 9. Ritzek Simon, III, Szentlélek-tér 13. » Simon, III, Serfőző-u. 3. Rosenberg Emil, IX, Viola-u. 4. Rosenstock B., V, Arpád-u. 6. IRosiwall János. VIII, József-k. 9. Rónai Lipót, IV, Rostély-u. 2. Í óth Jakab, V, Akadémia-u. 11. otta Nánd., II, Fő-u. 11. umbold B. utóda, IV, kér. Muzeum- körut 12. ©ö árkány és Schütz, VII, kér. Erzsébel- körut 1. ártorisz Károly, IX, Lónyai-u. 3. atller Lajos, VI, Eötvös-u. 47. Schertzer Henrik VII, Kazinczy-u. 30. Schillinger Gyula, V, Dorottya-u. 9. Schosulán Ödön, VI, Király-u. 104. Schöberl Robert IV. Haris-bazár. Schönmann A., VI, Dessewffy-u. 9. Mór. IV, Károly-k. 28. Schwarz Lipót, VII, kér., Wesselényi- T utcza 41. » Simon, VIII, Mária-u. 22. Schwott András, IV, Hajó-u. 12. Selhofer Imre, IX, Soroksári-u. 26. Sieburger és társa, V, Fürdő-u. 8. Simon Mihály, Vili, Szt.-királyi-u. 49. Singer Dávid, VII, Király-u. 25. Slukovényi István, IV, kér. Sebestyén- I utcza 2. Skultéty Ferencz, V, Harminczad-u. 4, Staub Fülöp, ÍV* Kalap-u. 21. Steinbach Gábor, V, kér. Nagy-korona- utcza 11. » R. A., II, Batthányi-u. 8. Steiner Lajos, VI, Szerecsen-u. 38. » Lajos, VI, Hajós-u. 2. » Lipót, IX, Soroksári-ut 3. » Lipót, VI, Andrássy-ut 24. Steinhof István, Vili, József-u. 72. Stern Dezső, VII, Kazinczy-u. 30. » és Scherzer, VII, Kazinczy-u. 30. Storch Vilmos, VII, Ilernád-u. 32. Südfeld Sam., V, kér., Mária-Valéria- utcza 10. Szabó Ferencz és társa, VII, Kerepesi- ut 6. Szamkó Pál, IV, Reáltanoda-u. 16. Szép Gábor, I, Lógody-u. 86. Stojanik Károly, I. Döbrentei-u. 18. Szerényi Károly, VII, Aréna-ut 36/a. Szilágyi Zsigmond, VII, Dohány-u. 68. Szruka István, VI, kér., Felső-erdősor- utcza 34. Szuszky István, VII, Akáczfa-u. 27. Taglicht Lipót, VII, Király-u. 1. Tauszig Ignácz, VII, Nefelejls-u. 32. Thomas Armin, VII, Teréz-k. 7. Tkadlik Lipót, VII, Kerepesi-út 40. Tóth Ferencz, II, Donáli-u. 46. Tutzinger Károly, IV, Ferencz-József- rakp. 13. Újvári Sándor, I, Árok-u. 19. Varga Mihály és Tsa, V. Gizella-tér 3. Vache Lajos. IV, Mária-Val.-u. 6. Végh Jenő, VII, Izabella-u. 52. Vig Pál, VI, Bajnok-u. 3. Wacha József, VI, Szondy-u. 18. Warzmann S., VI. Csengery-u. 74. Weber Ferencz, VIII, Űllői-ut 3. Weisz D , VII, István-ut 3. » Jakab, IV, Lipót-u. 28. » Miksa, VI, Uj-u. 41. Weise Lipót, VI, Lehel-u. 7/b. Wieser György, I, Koronaőr-u. 3. Wieszer György, I, Koronaőr-u. 3. Wimmer György, VI, Andrássy-út 80. Winkler Flórián, VI, Eötvös-u. 37. Wolf Imre, II, Fő-u. 81. Wolfner Mór, VI, Izabella-u. 61. Wolfner Izrael, VI, Podmaniczky-u. 6. Womaszta József, I, Szt-János-u. 9. Zahlbrecht Ede, IV, Lipót-u. 47. Zeisler Sándor, V, Nádor-u. 11. Zinner Hugó, VII, Csányi-u. 10. Zohn Ostrán, VII, Csányi-u. 10. Zwillinger Adolf, VI, Hajós-u. 24. KárpitoH-kí'llókok. Tapezierer-Zugehöre. Fournitures pour Tapissiers. Upholsterers-Supplies. Bondy Jakab, V, Váczi-körut 14. ©£s Gassner Dávid és fia, VI, Váczi-körut 15. Leinkauf és Presser, VII, Király-u. 15. Neumann Simon, V, Gizella-tér 3. ©£s „Szőnyegház“ IV, Károly-körut 26. @£3 Streicher Henrik, VI, Váczi-körut 18. Kárpit-gyárak és ralit. Tapetenfabriken und Niederl. Fabr. et depots de tapis. Carpet factiories and wareh, Dutzinger Károly, IV, Ferencz József- rakpart 13. Elsinger M. J. és fiai, V, Mária-Val.- u. 10. ©S3 Jerk és Schuschitz utód., V, Nádor- utcza 16. „Szőnyegház“ IV, Károly-körut 26. Weisz Hugó, VI, Andrássy-ut 12. Weiszer Brúnó, Vili, József-körut 31/a. Karton-yyárak és ralitár síit. Cattunfabr. u. Niederlagen. Fabr. et depots calicot. Cotton factories. Goldberger S. F. és fiai, III, Lajos-u. 156, raktár, V, Sas-u. 27. ©£3 Jónás Ignácz, V, Zrinyi-u. 9. Prag-Smichowi kartongyár, V, Bálvány- u. 3. ©S3 Reis Sám. Fia, V, Sas-u. 24. Spitzer Gerson és tsa, III, Lajos-u. 127, raktár: V, Sas-u. 25. ©S3 Kártyagyárak és raktárak. Kartenfabriken und Niederlagen. Fabr. et dépőts de cartes. Cards factories & depots. Első magyar kártyagyár-részvény-társ., VII, Cse.igerv-u. 11, raktár : IV, Szer- vila-tér 8. ©Ö „Fortuna“ kártyagyár, Katzau Frigyes, VIII, Üllői-ut 52. Spitzer Adolf, V, Bálvány-u. 18. Titz és Schinkay, VI, Szerecsen-u. 2. lvártyatis/.títók és festőit. Kartenreiniger u. Maler. Nettoyeurs et peintres de cartes. Card cleaners and painters. Deutsch Fülöp, VII, Holló-u. 15. Katona egyiuiiMihák és felszereléseit. Milit. Uniformirungs Anstalt. Elablissernents d’ uniformes militaire. Uniforms for Mititary. Beck Vilmos és fiai, IV, Váczi-u. 25. Blum és Társa, IV. Sütő-u. 2. ©S3 Bruck Mihály, VI, Révay-u. 1. ©£3 Büchler és Rausnitz, V, Nádor-utcza 19. ©S3 Frankfurter Sándor és fia, V, Doroltya- utcza 5. Magyar gazdák hadsereg ellátási szövet­kezete, V, Alkotmány-u. 31,

Next

/
Oldalképek
Tartalom