Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - V. szakasz. Az összes foglalkozások betűsoros jegyzéke

Juta-fonógyárak Budapest i4ftÖ Csim-jegyzéke. Kalaposok Juta-fonó és szövő gyárak. Juta-Spinnereien und We­bereien. Filatures et tisseranderies de Jute. Jute Spinning and wearing mills. Első magyar jullafonó és szovőgyár- részv. lárs., V, Béla-u. 2. ©Ő3 Első osztrák jutta-fonó és szövőgyár magyarországi fiók gyártelepe, VI, k.-váczi-ut. 1505. és V, Akadémia- u. 10. Fuchs Leó, Etrich József-féle iulafo- noda, V, Arany-János-u. 27. Klinger Henrik, V. Bálvány u. 10.(§)£3 Lőwit Zsigmond, V, N.-korona-u. 15. Magyar vitorlavász.m és zsávolygyár, Salzmann és Társa, V, Nádor-u. 20. Gyárak Szegeden. Seligmann Richárd, Iroda, V, Akadé- mia-u. 10. gyár: VI. K.-váczi-ut Iiálx‘1 (gyáruk. Cabel-Fabr. Fabr. de cables. — Cablcfactories. Felien és Guilleaume. V, K.-váczi-ut, 1458. dö Perei és Schacherer Vili, S/igony-u. 11. dfö Kádárok. Böttcher. Tonneliors. — Coopers. Iparhatóság! biztos: Szily József. Ipartestületi Iroda: VII, Klauzál- u. 10. Hivatalos órák: Kedd, ünnep és vasárnap kivételével délután 4—7-ig. Anger Antal, IV, Lipót- és Sas-ulcza sarok. Balbier Nánd , I, Szt.-János-u. 19—21. Bartling Jakabné, özv., Vil, István-tér 2. Biliéin Sám., V, Huba u. 16. Bittlingmayer J., VII, István-tér 5. Bukovics J., X, Kápolna-u. 2. Busch Lőrincz, III, Vörösvári-u. 53. Cservenka és Grossmann Vili, Gizella- ut 35. Beicht Hugó, VI, Klauzál-u. 22. Born Kár., VIII, Vig-u. 20. Eckermann Béla, II, Batthvány-u. 16. Fgenhoffer Péter, ifj., VII, Jósika- utcza 3. Eiben Venczel, VIII, Ül!ői-út 62. Eri Károly, Vili, Óriás-u. 18. » Zsigmond, Vili, Templom-u. 8. Fels Alajos, II. Fazekas-u. 12. » Ign„ özv., I, Várfok-u. 16. Finkenczeller Ferencz, ifj, X, Bánya- utcza 8459. Fuchs József, VI, Kemnitzer-u. 15. Giudert István, VI, Teréz-k. 8. Glocker Nándor. II, Szegényház-u. 8. Heinzel Ant., VI, Sziv-u. 50. és Rózsa- utcza 86. Hermann Ant, X, Liget-u. 13. » Ján., X/kiüt., Liget-u. 13. Horváth Lőrincz, Vili, Baross-u. 126. Illencz János, X, Elnök-u. 26. Janky Farkas, VI, Uj-u. 6. Jentner Lipót, II. Tölgyfa-u. 20. Kaszás Gyula, VI, Dávid-u. 10. Kehrer Fer.-né, X, Kőbánya, Maglódi- út 8346. Kiss Mihály, II. Kapás-u. 34. Kövcsi A. és társa, VII, Erzsébet-k. 7. Margrandner F., Újpest. Lukovics Ferencz, VIII, József-u. 89. Nagyar petroleum-ipar-rvt. V, Sas­it. 24. Noheil Ferencz, IV. Haltér 5. Perl Zsigmond, Vili, Nagytemplom­u. 8. Patihy Mihály, V, Arany János-u. 31. Peiszer János, VIII, Madách-u. 5. Pleva József, VI, Angyalföld 1607. Piikler Alajosné, II, Margit-k. 18. Renár Miklós, VII. István-ut 3. Sándrik István. VII, Rózsa-u. 99/h. Runyák György, Újpest. Schwarz Nándor, IX, Tözoltó-u. 33. Strisch István V, Nádor-u. 38. Tóth Károly, Vili, Rökk Szi!árd-u. 23. Újhelyi Vilmos, 11. Kacsa-u. Uhlier Ferencz, X, Bclső-Jászberényi- út 18. Weber Erasmus, IX, Liliom-u. 41. Wac/lau Márton, III, Lajos-u. 231. Wotowa Mihálv. X, Liget-u. 31. Zwick János, Vili, Tömő-u. 60. Kádárszerszám­készitő. Böttcherwerkzeuge, Autils pour tonneliers. Coopers- tools. Kern Lipót, Vili, Szigeti-u. 4. Oestreicher Ján , IX, Ferencz-u. 14. Kalap-gyárosok, Hutfabrikanten. Fabr. de chapeaux. Hat- Manufactories Fáy Antal és társa, VI, Podmaniczky- u. 45. 0Ő3 Friedmann Sándor, ifj., IV, Zsibárus- u. 1. Gross és Weis7, V, Erzsébet-tér 6. (§)Ő3 Gellért Ignátz, VI, Szondy-u. 9. Haasz Adolf és társa, (nagyban és ki­csinyben), VI, Teréz-k. 17. König W. fia, V, Bálvány-u. 8. Lehrfeld Berta, IV, Kigyó-u. 1. Magyar gvapjutomp és kalapgvár részv. társ., Vil, Gizelia-ut 44. ©Ö Pelikán és Gyukils, IX, Gyep-u. 56. 0Ö Kalapos-czikkek. Hutmacher Artikel Fourniturcs pour chapelleries. Natters- suplies. Fáy Antal és Társa, VI, Podmaniczky- u. 45. ©Ö Klein Jakab, VI, Révay-u. 6. Muyer Áron, VI, Révay-u. 9. és VI, Andrássy-ut 20. Proppor Sándor, VI, Lázár-u. 18. Salamon Sándor és Tarsa, V, Nngy- korona-u. 13. Kalap osok, Hutmacher. Chapelleries. Hatters. Iparhatóság! biztos. Novelly Antal, Vili, Práler-u. 55. IpartestUlet helyisége. IV, Vám- ház-körut 4. Hivatalos órák. Hétfőn, Szerdán, és Pénteken, d. u. 6—7. óra közölt. Adamszky Alajosné, özv, IV, Zöldfa- ulcza 9. Ascher József, Vili, József-körut 20. Aschenbrenner Sándor, Vili, Huuyadi- u. 56. Aszmann János, VII, Erzsébct-kőmt 41. Beinstingi József, Emil, VI, Hajós- u. 43. Rreilner Izsó, VII. Király-u. 47. Rlauhorn József, VIII, Lujza-u. 4. Büchler Lajos, VI, Nagymező-u. 58. Breier Mór, IV. Rristóf-tér 6. C/.ich János, VII, Bombach-u. 3. Fanló B., VII, Király-u 11. Fehér Ján., IV, Kossuth Lajos-u. 20. Feldmann Samu, VIII, Kcrrpesi-ut 57. Fischer Ign., V, Marokkói-u. 2. Fridmanu Sándor, IV, Zsibárus-u. 1. » Gyula Lipót. IV, Zsibárus-u. 2. Goldmárk II., VII, Király-u. 16. Grosz és Weisz, V, Józsika-u. 12. és Erzsébet-tér 6. Haas Adolf és társa, VI, Teréz-k. 17. Herczog József, V, Nádor-u. 9. Herrmann M., IX, Soroksári-u. 1. Hubertus Ferencz, VII, Rottenbiller-u, 1. Jakab László, II, Corvintér 4. Jakobovics Jakab, IV, Koronaherczeg- ulcza 7. Jilck Márton és fia, VI,, Várzi-körut 33. Juhász István, Újpest, Árpád-u. 99. Kalchgruber Alajosné, IV, Koronahg.- utcza 9. Kasch testvérek, Vili, Baross-u. 61. Kis-Staczió-u. 4. és IX, Soroksárj­ukba 13. Kattler Bernát, IV, Sülő-u. 1. és Józsi­ka-u. 4. <§)£3 Kohn Mór és fiai, VII, Károly-körut 3. » Márkusz, IV, Korouahg.-u. 7. » Nővérek, VII, Király-u. 34. Kozma Géza, VII, Gizclla-ut 44. » Lajos, VI, Andrássy-út 13. Kurz Náthán, Vili, Kerepesi-u. 78. Körber Adolfné, IV, Vac/i-u. 12. Krischky Bódog, IX, Soroksári-u. 29. Ladstätter B. és fiai, IV, Váczi-u. 20. Laukó Pál, VII, Dob-u. 50. Lempert Salamon, VIL Király-u. 62. Manyucz János, VII, Akáczfa-u. 4. Mártzy Nánd., özv., VI, Teréz-körut 2. Mechlovits Béla, II, Fő-u. 7. Meszanek József, Vili, József-körut 42. Mihalovics József, VI, KiráJy-u. 10. Mokossak btván, Újpest, Árpád-u. 59. Nagel Ad. és Tsa, VI, Teréz-k. 42. Neuburg Károly, ÍV. Váczi-u. 11. Neumann Albert, IV, Koronaherczeg- utcza 10. » J., IV, Kigyó-u. 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom