Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - V. szakasz. Az összes foglalkozások betűsoros jegyzéke

Budapest Czukrászok 1406 özim-Jeg-yzéké. DiszitŐk Jakobovils Márk., VII, Dob-u. 82. Klein és Bäumel, VII, Kerepesi-ut 66. Küfferle Józs., és Tsa, IV, Váczi-u. 13. Magyar czukoripar részv.-tár., V, Nádor- utcza 18. Mohamed Ármin, VII, Erzsébet-kör- ut 38. Molnár Adolf, VI, Izabella-u. 61. Nagy-surányi czukorgyári finom, r.-tár. V, Nádor-u. 1, és Mérleg-u. 7. (DÖ Neumann Arthur, VIII, Tömő-u. 3—5. Reichard Mik., VII, Almássy-tér 10. Rosenberg K., Vll, Király-u. 1. Rothauser M. Adolf, IV, Károly-u. 1. Schmiedl Lajos, VII, Erzsébet-k. 4. Solichon József, IV, Kossuth Lajos- utcza 4. Spiro Samu, VI, Király-u. 16. Schmidt L, VII, Lajos-u. 37. Schweilinger Ján., V, Váczi-k. 42. Schweigert H., Ili, Lajos-u. 37. Schwindler Ad. Józs., VII, Csányi-u. 10. Strausz A. utóda, V, Arany János-u. 9. Stühmer Frigyes, Vili, Szentkirályi- utcza 8. Taub P , VI, Király-u. 8. Thoma Kár., IX, Soroksári-u. 57. Uram János, Vili, Óriás-u. 3. Czukrászok. Zuokerbäcker. Conüturiers. — Confectioners. Hivat, helyiség: VII, Barcsay-u. 6. Hivat, órák : hétköznap 4—7-ig. Iparhat. biztos : Gereczky Zsigmond. Ádám Anna, özv., II, Bomba-tér 3. August Elek, I, Attila-u. 24. Austerlitz Salamon, VII, Hársfa-u. 59. Adler Gyula, Vili, Üllöi-ut 66 és 105. Balavcse Miklós, VII, Nefelejts-u. 40. » Anasztáz, IX, Ferencz-k. 24. Barcza Dániel, VI, Fáy-u. 1540—40/'a. Bauer Samu, VI, Andrássy-ut 6. ’Benjtzky Kár., Újpest, Árpád-u. 1. Bernard Zsigmondné, özv., VI, Szere- csen-u. 43. Borsos Magdolna, X, Jászberényi-ut 3. Csernyi Maria, özv., Kis-Pest, István­ét 9. Czinemann Antal, Kis-Pest, Árpád- utcza 54. Ecker Kár., II, Lánczhid-u. 11. Etzinger Lajos, VII, Csömöri-ut 69. Fischer Antal, I, Krisztina-tér 1. Freund Ödön, VI, Kiraly-u. 14, és Andrássy-ut 7. Friedl Fér. Fde, II, Fő-u. 28. Galsler Nándor és István, VIII, Mária- Terézia-tér 17. Garboletto Ferencz, VI, Szotidy-u. 9. Gellner Siegfried, VI, Gyár-u. 43. Gängl Siegfr., VII, Rottenbiller-u. 24. Grünstein Mór, VII,„ Kazinczy-u. 37. Gruber Ágost, IX, Üllöi-ut 19. Gutlmann Józs., VII, Szerecsen-u. 11. Gürselschmidt Kár., VII, Király-u. 91. Hagn Kár., VI, Váczi-k. 35. Hermann Frigyes G., IV, Kigyó-u. 4. Kazelik Nánd.-né, özv., Vili, Kerepesi- ut 49. Kiss Miklós, Vili, József-k. 60. Klein és Bäumel, VII, Kerepesi-ut 66. Element Alaj., V, Gizella-tér 3. <§)£9 Koczányi Konrádné, szül. Malyi Anna, Vili, Rökk-Szilárd-u. 21. Kommet Ignácz, VI, Laudon-u. 5. Kogler István, I, Kriszlina-u. 85/87. Krözier Gyula, VI, Király-u. 78. Kugler Henrik és Gerband Emil, V, Gizella-tér 7. Lenhardt Ágostonné, VIII, Baross-ut- cza 20. Lerchenthal Irma, VII, Erzsébet-kör- ut 15. Lenkey M. (Kis-Pest) Üllői-ut 119. Malach Antal, VIII, Matyás-tér 16. Malachovszky József, Újpest, István- u. 3. Marsalek Lajos, VII, Bem-u. 3. Marschenbauer Lőrincz, Vili, Sándor- utcza 31. Marton Gyuláné, szül. Szilágyi Katalin, I, Döbrentey-tér 4. Mechalovszky N., István-tér 13. (Kis- Pest). Mechon Lázár, VI, Szerecsen-u. 37. Merschel Károly, IV, Kecskeméti-u. 17. Milcsievics Irén, férj., Martin Venczelné, VIII, Szentkirályi-u. 22. Műnk Dániel, VII, Dob-u. 61. Müller Kár., V, Fürdö-u. 5 és Andrássy- ut 42. Naisz Józsefué, özvegy, VIII, Sándor- utcza 22. Nemes Gyula, VI, Király-u. 27. Neugebohren Józsefué, IV, Kigyó-tér. Neumann Ignáczné, VIII, Óriás-u. 44. Uberländer Samu, VII, Kerepesi-ut 34. Özv. Peck Henriimé, I, Tárnok-u. Pirchala Imre, VI, N.-mezö-u. 13. Pool és Maly, IV, Egyetem-u. 11. Poleschofszky F., VT, N.-mező-u. 6. Púcklmayer Nándor, IX, Lónyai-u. 7. Pi in l Edené, Vili, N.-fuvaros-u. 3. Rehberger Ádolf és Társa, VII, Sip- utcza 14. Réti József, VIII, Baross-u. 94. Rosenwasser Antal, Vili, Kerepesi- ut 57. Rossi Nándomé, IV, Kötő-u. 10. Ruszwurm Vilmos, I, Szent-háromság- tér 7. Schachner József A., V, Nádor-u. 15, Nádor-u. 1, Dohany-u. 20, Váczi- körut 60, és Arany-János-u. 31. Siljein Velján, Vili, Karpfenstein-u. 9. Sisák Imre, Vili, József-k. 28. Schmidt Kar., VII, Csömöri-ut 18. Schwarz Sáli, férj. Fehér Salamonná, VII, Csömöri-ut 32. » Emil, VI, Fáy-u. 1540/a. Schweigert Henrik, III, Lajos-u. 37. Sollichon József, IX, Lónyai-u. 40. Spieszlechner Ferenczné, özv., I, Ország- ház-u. 2. Stück Ferencz, V, N.-korona-u. 22. Sült Mátyás, VII, Akáczfa-u. 59. Szeitz L, VII, Erzsébet-k. 42. Sekelovszky Spasze Miklós, Vili, Szer­dahelyit. 20. Szende Manó, VI, Teréz*k. 18. Taub Paulina, VI, Kiraly-u. 8. Tautz Adolfné, I, Disz-tér 17. Tiltelbach Ferenczné, II, Fő-u. 57. Thoma Károly, IX, Soroksári-u. 57. Tomacsek J.-né, özv., Ili, Lajos-u. 215. Traszersz Ján., VI, Váczi-k. 31. Tschinke Ágost, VII, Kerepesi-ut 24. Urban Róbert, VI, Andrássy-ut 20. Uram János, VIII, Nap-u. 31. Wagner Kár., IV, Kossuth-L.-u. 13. » Kár., VII, Üllői-ut 34. Weigert Károly, VII, Rotlenbiller-u. II Weisz Béla, IV, Muzeum-k. 9. Wesseli Mátyás, IV, Zöldfa-u. 8. Weszelovszky Károly, VII, Csömöri ut 2. Widder Tóbiás, VII, Dob-u. 16. Wikus Kár.-né, özv., IV, Deák-Ferencz utcza 17. Wittinger Adolf, VIII, Kerepesi-ut 2í Wopaleczky Emil, VIII, Baross-u. 71 Daráló malmait. Schrotmühlen. Moulins ä Egruger. Kibbling-Mills. Grund József, X, Kőbányai-ut 53. Engel János, X, Mázsa-tér 5. Daramalom. Griessmühlen. Moulins de gruaux. Groat-mills. Fodoreszku Pál, X, Szállás-u. 32—3 Decoratio-festő. Decorationsmaler. Peintres de décoration. Decoration-painters. Linhart Vilmos, IV, Kossulh-Lajos-i: 4. (f>)^ Gyár: Vili, Hunyady-u. 2' Déligyümölcs - keresh Südfrüchtenhänüler. Negoc. en fruits dee pays meridionaux. Tropical-fruit-dealers. Achs Henrik, IV, Lipót-u. 16. Braune József, V, Ferencz JózseJ tér 23. Büchler Ignácz és Társa, IV, Ferencz József-rakp. 19. Furtunátó Leonardo, IV, Fer.-Józsei rakp. 23. Gröger Flórián, IX, Vámház-k. 13. Hajduska A. és Tsa, IV, Petőfi-tér 1 Lenz Testvérek, IV, Petőfi-tér 4. Loser M. I. János, IX, Soroksári-u. 51 Neumann és Rosenbaum, V, Alkot mauy-u. 24. Schlenker Kat., VI, Podmaniczky-u. 31 Stern Manó, VI, Király-u. 6. Tedorevszky, X, Bihari-ut 3t. Tscherne Ferencz, IV, Rostély-u. Üziei Áron, VI, Váczi-k. 49. Di.szitőlí. Decorateure. Decorateurs. — Decorators. Dübell Frigyes és Társa, VI, Aradi utcza 70.

Next

/
Oldalképek
Tartalom