Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - V. szakasz. Az összes foglalkozások betűsoros jegyzéke

Borkereskedők Budapest 1 380 Czím*Jeg;yzéke. Bőrfestők Büchler Dávid, VII, Józsika-u. 1. Ciovászi Riboli, VII, lzabella-u. 44/a. Deutschländer F. Nándor, VII, Király­in 47. Dietz M., VI, Király és lzabella-u. sark. DietzI József, IV, Kossuth L.-u. 1. ©)ö és III, Főtér 7. Eberling József és Társai (nagykeresk.), II, Kacsa-u. 18. Ebner Ede, IX, Lónyay-u. 36. Ecker István, III, Szt-Lélek-tér 4. Elfer Dávid, VIII, Új vásár-tér 1. Engel József fia, IV, Régi Posla-u. 5. Első magy. mintabor raktár, VI, Teréz- körut 20. ©^3 Fautó és Weisz, VII, István-ut 23. Farkas Lajos, VI, Ó-utcza 5. Feivel és Klein, VII. Rombach-u. 11. Fischer Dezső, ifi. (nagykeresk ), VII, Rombach-u. 6. Fischer Jakab, (nagykeresk.), VI, And- rássy-ut 21. » és Brandt, VI, Király-u. 52. Flamm Bernát, nagykereskedő, Egri iivegborok Flaschenweine v. Erlauer Gebirge VI, Aradi-u. 19. Fleischmann D., VI, Király-u. 100. » Lajos, VI, Hajós-u. 1. » Mór, VII, Nefelejts-u. 62. » Mór, és társ , (nagykeresk.), VI, 0- utcza 3. ©Ő3 » és Maglódi-ut 5. » és Oberländer.VI, Hajós-u. 1. Freund Ignácz. VI. Pelőfi-u. 16. » Mór, VII, Rombach-u. 14. » Paskusz, VII, Rombach-u. 14. Friedl József, X, Maglódy-u. 8337. Frohner és Kremer, V, Harminczad- u, 3. Fiispök Fér., IX, Liliom-u. 41. Gara és Blau, IV, Muzeum-kör. 1. ©S3 Gloz Béla, VII, Rombach-u. 8. Goldberger és Leichtner VI, Király- utcza 10. Goldfarb Salamon Manó VI, Király-u. 6. Goldschneider Kár., VII, N.-diófa-u. 24. Greiner Miksa, VI, Andrássy-út 57. Gruber Kár., VII, Garay-u. 2. » L. és fia, VI, Csengery-u. 80. Gruber Richard, (dagykeresk), VII, Rottenbiller-u. 6/a. Haar Ignácz, VI, Andrássy-út 32. Harkányi J., V, Rudolf-rakp. 7. Hartmann és Rosenbaum, VII, Csö- möri-ut 16. Hausner József, VIII, Fhg.-Sándor-u. 7. Ilein Lipót, I, Kelenföld-áltomás. ©í^ Helfmann Samu, I, Budaőrsi-út »0a6. Hell Ferencz, VII, Csömöri-ut 64. Ilerczog M. és tsa, VI, Király-u. 42. Hermann Sándor, VI, Tcréz-k. 20. Hiesz M. Bonifácz, IV, Gránátos-u. 20. Hofsláller G., X, Indóház-u. 20. ©^ Jakovits József, I, Döbrentey-tér 4. Jálics A. Ferencz és társai, nagykeres­kedők,'VI, Király-u. 26. ©^ » Ignácz, VI, Király-u. 52. » Kálmán, V, Gizella-tér 5. Jusztusz Sándor és társa, VI, Felső erdősor-u. 3. Kálnoky Gyula, Vili, S/.igetvári-utcza 13. (Transito pinezéi X, Külső-jász- berényi-ul). ©Ö Kammermayer és Társa, V, Ferencz József-tér 6. pincz. Budafokon. ©Ö Kann A. fia, VI, Külső váczi-ut 75. Kanyó Sándor, II, Trombitás-u. 385. Karácsonyi Camilló, gr., IV, Himző- ulcza 1. ©Ö Károlyi E., VI, Teréz-körut 20. Kármán teslv.. V, Vadász-u. 32. Klein József, IV, Régi-posta-u. 6. » Vilmos, X, Állomás-u. » és fia, VIII, József-körut 19. Kolm B., VIII, Népszinház-u. 33. Kőrösy L., VI, Aradi-u. 51. Kramer Ede, VII, Wesselényi-u. 31. » Rezső, V, Solyom-u. 15. Kummer Károly, VI, Dessewffy-u. 14. Lanczman Vilmos, VII, Dob-u. 70. Láng Mór, VII, Erzsébet-körut 52. Lápossy Ferencz és társa, IV, Egyetem- utcza 2. ©Ö » Lajos, Vili, József-körut 69. László Gábor. VIII, József-körut 18. Latzko Fiiderika, R.-posta-u. 2. pinezék : Rndapest, Budafok, Kőbánya. » Mór, V, Akadémia-u. 5. Laumann József, II, Krisztina-körut 35. Lmtersdorfer, IV, Váczi-u. 10. ©)Ö Lichtenstein I., VII, Csömöri-ut 40. Lichtenstern testvérek, VI, Gyár-u. 26. Liptai Laios, első magy. mintabor rak­tár, VI, Vörösmartv-u. 57. ©£3 Litzmann Mór, VIII. N-fuvaros-u. 12. Lobmayer János Ferencz, IV, Károlv- körut 18. ©Ö » M. K., IV, Muzeum-körut 11. Lőri Géza, VI, Szegfű-u. 8. Lőwi Lajos, VII, Erzsébet-körut 35. Lukacsovits Gyula, Újpest, István-tér 13. Lusztig G., IX, Cllői-ut 91. Magyar kir. orsz. mintapincze raktár, V, Gorove-u. 2. Magyar termelők bor-raktára, Lobma­yer M. K., IV, Muzeum-körut 11. Majtény Lázár, VI, Külső-Váczi-ut 17. Márton József, VII, Károly-körut 9. Maurer Jánosné, VI, Lehel-u. 1. Mayer Mihály, II, Zárda-u. 21. » és Véri, IV, Váczi-u. 18 ©Ö Meer Márton, IV, Mária Valéria-u. 17. Mellinger J. M , V, N.-korona-u. 3. Mintapincze palaczkbor-raktára V, Mér- leg-u. 4. ©fö Molnár Gyula, VI, Váczi-körul 55. ©^ Móser és társai, V, Sas-u. 5. Müller Károly, II, Ostrom-u. 6. Nadler G. János, I, Mozdony-u. 24. és Váczi-körut 33. NagI N., VII, Barcsay-u. 6. Nádasdi Ferencz, gr., pinczekczelősége Vili, Üllői-ut 20. Nord és Zerkovitz, V, Váczi-körut 76. Ohmüller E., VII, Csömöri-ut 29. Oppenheim E. és II , V, Nádor-ulcza 8. ©fö Pollák Zsigmond, VI, K.-váczi-ut 75. Popper Ede, V, Béla-u. 4. » Lajos, VI, Szerecsen-u. 37. » Mór és Lipót, VII, Dohány-u. 20. Radanovits teslv., VIII, Calvin-tér 11., Vili, József-körut 59. és Vili, Baross- utcza 6. ©fö » Gyula, VIII, József-körut 55. » Henrik, VIII, József-körut 59. » Ida, X, Ihász-u. 3. ©)£3 » Mór és társa, VII, Erzsébet-körut 56. Radó Mór és társa, m. k. orsz. közp. mintapincze elárusitási képv. Főrakt.: V, Mérleg-u. 4. Fiók : IV, Egyetem- u. 3., VII, Erzsébet-körut 56. Reiner Mátyás, Vili, Kerepesi-ut 9/B. Ruscher Ferencz, I, Országház-u. 8. Ruzicka B., X, Maglódy-ut 5. ©)£3 Schönfeld Herman, VII, Dohány-u. 36. Schulh Vilmos. VI, Andrássy-ul 46. Schwarcz R., VII, Murányi-u. 37. Schwarzenberg és társa, VII, Dohány- ulcza 76. Schweitzer Sándor, VII, Csömöri-ut 28. Sloboda I, IV. Rózsa-tér 4. Spatz Bernát, VIII, K.-fuvaros-u. 6. Stäuber H., VI. Szondy-u. 52. Staub Salamon, VI, Dob-u. 1. Steiner Mihály és társa, VI, Királv- ulcza 18. ©)Ő3 Strobl Teréz, özv., III, Bécsi-ut 62. Susclmy Gyula, (nagykereskedő), VII, Hársfa-u. 17. Szántó Barnát. VII, Kerepesi-ut 56. » Imre, V, Harminczad-u. 3. » Mór, IV, Kecskeméli-u. 14. Szathmáry Király Pálné, özv., IV, Zöldfa-u. 31. Szarvasy Sándor, IV, Ferencz József- rakpart 3. Szentesi József, IV, Granátos-u. 1. Tauber Mór, VII, Királv-u. 15. Tichv Miklós. II, Várfok-u. 5. Tomits M., VIII, Futó-u. 16. Traub Mór, VII, Királv-u. 77. Vadnai Salamon, IV, Egyetem-u. 3. Waitzner Emilné, és fia, VII, Holló- utcza 5. Weiner Miksa, VI, Király-u. 24. Weisz és Latzkó, IV, Ujvilág-u. 29. Wilzek Rafael, V, Nádor-u. 23. líőrbizoniáuyi üzlet. Ledercommissionsgeschäfte. Negocíants commissionnaires en cuir. Leather-commission-merchants. Neufeld és társa, IV, Roslély-u. 11. Steinitz Gyula, VI, Szerecsen-u. 9. Bőr czikkelt. Leder-Artikel. Articles en cuir. Leather articles. Réthy R., III, Tömő-u. 6. Steiner Mór, VI, Király-u. 2. Bőr <loinl>oi*iiyoiiió in­tézőt és bőránikgyára. Lederreliefs - Druckanstalt und Lederwaarenfabrik. Fabrique d’impression convexe sur cuir et articles de cuir. Factory for Leather convex pressing and leathergoods. Gmehling Hermann, VII, Damjanich- uteza 6. Bőrlestők. Lederfärber. Teinturiers de cuir. Leather dyers. Burg Ármin, IV, Váczi-u. 13. Fischbein József, IX, Mester-u. 51.

Next

/
Oldalképek
Tartalom