Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - III. szakasz. Budapest székesfőváros bel- és külterületének telekkönyvi kivonata

Telektulaj donosok 1039 névjegyzéke. Özv. Brüll Miksáné. 536 Brüll Sándor. 3122/6. Brüll Zs. és Stein D. hitest. 3864/a. Brünauer Izsákné sz. Deutsch A. 3747- Brundl Károly és Vodicza hitest. Kata­lin. 8151­Brunhuber Lőrincz. 0493- Brunhuber Lőrincz. 6481/6- Rrunhuber Lőrincz. 648l/a- Brunner Anna. 4971- Brunner Ferencz. 1128/c- Brunner szül. Nagy Borb. 2329/b. Brunner J. Gizella, Ilona. 6443- Brunner Károly. 2354/1 - Brunner J L. és társa. 1477/6- Brunovszky József és Vohlbacher Róza, hitestársak. 4451 • Bubala György. 1440- Bubala Gy. és Wagner Hermina. 3557- Buber Károly. 5551 - Bubla Lma és Fér. 6703- Özv. Bubovszky Férd.-né szül. Majt- hényi Janka. 6062- Buchbauer Lajos. 112- Buchelt Antalné szül. Hochschvager Irma. 1683/24- Buchelt Károly. 1656- Buchelt Károlyné sz. Misztcza Jozefa. 1937-C/17­Buchler János. 1256- ßüchmayer J. és Paulin. 6069- Buchmesser A. férj. Tromm R. 5945/b. Buchmüller Nándor. 1773- Buchla Frigyes. 5455- Buchwald Sándor. 4186/1 • Bucsánszky Alajosné. 4332- Budai Phillis. 4493­Budapesli ált. munkásbetegsegélyzö és rokkant pénzt. 4515- Budapesti ászt. ipartest. 5684- Bpesti ásványolaj gyár részvt. 9580 8- Bpesti ásvány olajgyár részvt. 9602- Bpesti bank egyesület részvt. 725- Bpest-dévény-ujfalusi vasútvonal. 2971- Bpest-dévény-ujfalusi vasútvonal. 2972- Bpest-dévény-ujfalusi vasútvonal. 2974- Bpest-dévény-ujfalusi vasútvonal. 2975- Bpest-dévény-ujfalusi vasútvonal. 2977- Bpcst-dévény-ujfalusi vasútvonal. 2982/1- Bpesl-dévény-ujfalusi vasútvonal. 2982/2- Bpest ev. ref. egyház. 2903- Bpesl ev. ref. egyház. 2904- Bpest ev. ref. egyház. 2905- Bpest ev. ref. egyház. 2906- Bpest ev. ref. egyház. 2907- Bpest ev. ref. egyház. 3391 - Bpesti férfi és női ruhakészítő ipartes- lűlet. 6939­Bpesti földalatti villamos közúti vasút részvénytársaság. 6889- Bpesli főv. együttes gyámpenzt. tartalék alap (fővárosi iskola.) 3177- Bpesli gyógyszerész testület nyugdíj és segélyegylet',. 5824- Bpesti hentes ipartest. 6754- Bpesti jótékony fehér kér. egyl. 3508- Bpesti kölcsönös segélyző egyl. 1978/a- Bpesti korcsolyázó egylet. 2320/a. Bpesti főv. koih. volt régi dologh. 5632- Bpest szf. közönsége. \. Szab. kir. Pestv. közönsége. 54­Bpest főv. 61­Bpest fóv. 110­Bpest főv. (Üj vároház.) 183. Bpest főv. 299- Bpest szf. köz. 634- Bpest szf. 906 Bpest szf. 82Q. Bpest szf. 969- Bpest szf. 970- Bpest szf. 974- Bpest szf. 1006-a- Bpest szf. 1006-6. Bpest szf. közönsége. 1020- Bpest szf. közönsége. 1022- Bpest szf. 1023- Bpest szf. 1027- Bpest szf. 9028- Bpest szf. ] 029- Bpest szf. 1031/1/2- Bpest szf. 1031/3- Bpest szf. 1031/5- Bpest szf. 1031/6/7- Bpest szf. 1031/8- Bpest szf. 1051. Bpest szf. 1056­Bpesl szf. 1061­Bpest szf. 1069­Bpest szf. 1070­Bpest szf. 1076­Bpest szf. 1078­Bpest szf. 1079­Bpest szf. 1081­Bpest szf. 1082­Bpest szf. 1089­Bpest szf. 1090­Bpest szf. 1091­Bpest szf. 1092­Bpest szf. közönsége. 1107­Bpest szf. 1130­Bpest szf. 1132­Bpest szf. 1136. Bpest lipótvárosi kisdedovó egyesület. Bpest szf. közönsége. H37- Bpest szf. 1138. Bpest szf. 1140. Bpest szfőv. 1174/6. Bpest főv. köz. 1237- Bpest főv. köz. 1241- Bpest v. köz. 1242- Bpest v. köz. 1246- Bpest v. köz. ] 247- Bpest szfőv. 1262- Bpest föv. köz. 1266/a- Bpest szf. 1266/a. Bpest föv. 1266/b. Bpest köz. 1310- Bpest szf. köz. 1311- Bpest szf. köz. 1325- Bpest szf. 1359/a. Bpest szf. 1359/b. Bpest szf. köz. 1360- Bpest szf. köz. 3361. Bpest szf. köz. 1362- Bpest szf. 1363. Bpest szf. köz. 1364- Bpest szf. 1365- Bpest szf. köz. 1407- Bpest szf. köz 1408. Bpest szf. köz. 1421- Bpest szf. köz. 1422. Bpest szf. köz. 1423- Bpest szf. köz. 1440/c/3~a- Főv. k. t. és Bpest szf. köz. 1468­Főv. k. t. és Bpest szf. köz. 1469­Főv. k. t. Bpest szf. köz. 1470- Főv k. t. és Bpest szf. köz. 1471­Főv. k. t. és Bpest szf. köz. 1472­Főv. k. t. és Bpest szf. köz. 1473. Főv. k. t. és Bpest szf. köz. 1474­Főv. k. t. és Bpest szf. köz. 1475. Szabad kir. Pest város 1477/1. Szabad kir. Pest város 1477/4- Szabad kir. Pest város 1477/7. Szabad kir. Pest város 1477/8- Szabad kir. Pest város 1477/9­Bpest fv. közönsége 1479- Bpest fv. közönsége 1504/6- Bpest fv. közönsége 1562/b. Bpest fv. közönsége 1563/6- Rpest fv. közönsége 1564/b- Bpest fv. közönsége 1565/6- Bpest fv. közönsége 1566/6- Bpest fv. közönsége 1567/b. Bpest fv. közönsége 1568/6- Bpest v. közönsége 1697/1- Bpest fv. közönsége 1765/a. Bpest fv. közönsége 1765/6- Szabad kir. Pest város 1766-a/l- Bpest szkfv. közönsége 1766_a/4- Bpest fv. közönsége 1767- Bpest fv. közönsége 1772- Pest közönsége 1798- Pest város 1863-3/1/25- Bpest fv. közönsége 1962/ac. Bpest fv. közönsége 1962/ac- Bpest szív. közönsége 1978/a. Pest város közönsége 2171/a. Pest v. közönsége 2171/6. Pest v. közönsége 2171/C- i'est város 2244- Pest város 2245- Pest város közönsége 2356- Pest város közönsége 2577/a. Pest város közönsége 2577/6­Székes főváros 2929/5­Bpest Székes Fővaros. 2929-b. Budapest Főváros. 2929/7­Pest város közönsége. 2038/5­Pest város közönsége. 2038 6­Budapest székes főváros. 2269­Pest város. 2575­Pest város közönsége. 2576­Pest város. 2671­Pest város. 2806/1­Pest v. közönsége. 2806/2­Pest v. közönsége. 2806/3­Bpest v. közönsége. 2806/4­Bpest szf. 2829/d­Bpest főváros 2897­Pest város. 2898­Pest v. közönsége. 2908/6­Bpest főváros közönségé. 2928­Bpest szf. 2929/1­Bpest szf. 2929/2­Bpest szf. 2929/3­Bpest szf. 2929/4­Bpest szf. 2929 7­Bpest szf. 2929 '8­Bpest szf. 2929/9­Bpest szf. 2930/1­Bpest szf. 2930/2­Bpest szf. köz. 2988*a/l­Bpest szf. 3047-a/l/2­Bpest szf. 3047-a/l/2­Bpest szf. 3047-a/4/6­Bpest szf. 3047-a/4/6­Bpest szf. 3109­Bpest szf. építési alap. 3128­Bpest szf. 3562-a­Bpest szf. köz. 3924­Bpest szf. 3925­Bpest szf. 3926­Bpest szf. 3999­Bpest szf. 4000­Bpest szf. 4001­Bpest szf. 4002­Bpest szf. 4003­Bpest szf. 4022/a. Bpest szf. 4099- Bpest szf. 4241/4- Bpest szf. 4241/5- Bpest szf. 4308- Bpest szf. 4341/8/9-

Next

/
Oldalképek
Tartalom