Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - III. szakasz. Budapest székesfőváros bel- és külterületének telekkönyvi kivonata

Telektulajdonosok 003 névjegyzéke. Sommer János és neje. 6512- Somody József és társai. 13722/4R- Sonnenschein János és neje. 9766- Soó Bálint. 6571/1- Soó Bálint. 6572/1- Soó Bálint. 6574- Soós József és társa. 1197- Sopronyi Dezső és neje. 8385* Sopronyi Dezső és neje. 8386- Sopronyi Dezső és neje. 8388/2- Sopronyi Dezső és neje. 8390- Sopronyi Dezső. 10208- Özv. Sorsich F.-né, sz. Voilh A. 1669- Ifj. Spacsek Ferencz és tsa. 488- Spachinanné, sz. Schilling T. 11019- Spachmann I.-né, sz. Schilling Terézia és tsai. 11103­Spaisek Ferencz ifj. és tsai. 13626- Spalt Mátyás és neje. 14098- Spalt Mályás és neje. 14099/1- Sparm János és neje. 6898- Özv. Spanner F.-né, sz. Zabeliszky Jo­zefa. 13442­Spanyik József és neje. 1870- Spatz József és tsai. 3885- Spatz Károly és Hermann. 3529- Sperber, Nándor és neje. 1281- Spiesz Ágoston és társa. 13933- Spicszlelmer Imre és tsai. 846- Spitzer Gyula és Miksa cz.ég. 9979- Spira Fülöp Szilárd. 3559/3- Sponer Ferencz. 2363- Sponner F.-né, sz. Zabeliczky J. 1747- S ringer Lipót és neje. 14042 1- Özv. Srandits A.-né, sz. Maltschander Zsófia. 375. Stadler sz. Knapp I. és Isa. 5071 • Dr. Sladler Ferencz. 1814- Sladler Mihály és neje. 7432- Sladler Mihály és neje. 781)2- Stamel Marton és neje. 11176- Stamel Márton és neje. 14580- Slammel András. 14461- Stammel András. 14462- Stamm el A.-né. sz. Dricler R. 11648- Stammel F.-né. sz. Luncz B. 9361/1 • Stammel Márton. 11226- Slammel M.-né. sz. Grósz M. 12033- Stammel M.-né, sz. Grósz M. 14219- Stampfer Márton. 13722/31- Stampfl György. 13143. Özv. Stangl J.-né, sz. Tury A. 8648/1- Slangl J.-né, sz. Tiry A. 9055/1-a. Stangl J.-né, sz. Tiry A. 9055/1-b. Slankovics Gy.-né, sz. Riszlics A. 8894- Stankovics I.-né. sz. Csepcrkalovics M. és tsai. 287- Stark Antal. 3060/1 - Slark Antal és neje. 3736/2- Slarz János. 8402- Startz Márton és neje. 8401- Stassiák Jenő és neje. 12981/8/18- Staub Ferencz. 2261- Staub Ferencz. 6932/1- Staub Ferencz. 6932/2- Staubach Boldizsár. 13437- Özv. Steden J.-né, szül. Rankó Amália és társai. 2736­Slefanecz Gy.-né sz. Weiszbach T. 880- Steger F.-né sz. Szymanszka T. L. 2183/1 - Sieger F.-né, sz. Szymanszka T. 2528/3- Stegmüller József és tsai. 2055- Stehló Kornél. 10052- Steh!ó Kornél. 10053/1- Steiger, sz. Nan M. és tsai. 8393- Steiger János és neje. 8392- Steiger József és tsa. 8769- Stein Manó. 13725/171- BUDAPEST ÉVKÖNYVE. Síéin Péter. 12699- Slein Péter. 12700­Özv. Steinbach Gy.-né, szül. Kunig Jo- hanna. 9415/2­özv. Steinbach Gy.-né, sz. Kunig Jan­ka. 9415/4­Steinbach István és neje. 8657/4- Özv. Steinbach S.-né, szül. Ganter Má­ria. 11219- Steindl Imre. 9364- Sleindl Imre. 9566/1- Steindl Imre. 9365/2- Steindl Imre. 9482- Steiner, sz. Ringseissen A. 2164- Steiner Fülöp. 8947- Steiner Fülöp és neje. 2492- Steiner Fülöp és neje. 2993- Steiner Mária. 9057/1 - Steiner Mária özv. és fia. 9333/1- Steiner Mária és tsa. 9338/19-a- Steiner Mátyás és neje. 2915- Steiner Mór és neje. 6490- Steinfeld J.-né, sz. Ofner M. 13725/59- Steinhaus N. és neje. 6379- Steinhauszl J.-né, sz. Bartsch A. 10288- Steinhiitl Jakab és neje. 6519- Steinhübel János. 6566- Sleinitz Henrik. 4268- Steiner Vilmos. 13725/134- Stephani L.-né, sz. Rózsa F. 8648/2- Sterk Lipót. 8057- Sterk Teréz. 1683- Slern Béla és Ignácz. 8853- Stern József és neje. 25- Stern Miksa. 7978- Slernád Rezső és neje. 2884- Sternberg Lajos. 6257/1- Sternberg Lajos. 6257/2- Sternberg Lajos. 6257/3- Sternberg Lajos. 62 77/4- Sterr János. 11137- Sterz József és neje. 262- Özv. Stessel S.-né, sz. Vogel E. 10441- Steuer Gyula és társai. 9423/1­Steuer Gyula és társai. 9423/2­Steuer Gyula és társai. 9423/3­Steuer Gyula és társai. 9424/2­Steuer Gyula és társai. 9424/3­Steuer Gyula és társai. 9424/4­Steuer Gyula és társai. 9424/5­Steuer Gyula és társai. 9426/1 • Steuer Gyula és társai. 9431/1­Steuer Gyula és társai. 9431/2­Steuer Gyula és társai. 9431/3­Steuer Gyula és társai. 9434/1­Steuer Gyula és társai. 9434/3- Steuer Gyula és társai. 10775- Stevik Pál. 9917/2- Stevik Pál és neje. 14nl/2- Stieberth Lothár. 4290/3- Stieberth Lothár. 1291/1- Stieraud Antal. 3785- Slieraud Antal. 6178- Shift Károly. 13370- Stichleitner György és társa. 1241- Stiker János és neje. 5596- Sticker János és neje. 6866- Slicker János és neje. 6867- Sticker L. és neje Ettl M. 5631- Sticker Sebestyén. 5505- Dr. Stiller Mór. 9173/38- Dr. Stipanics Elek. H67- Özv. Stipanitz J.-né sz. Baranyai Anna és társ. 260­Stoffer sz. Roszler Ágnes. 2147- Sloffer János és tsai. 3508- Stoffer P. sz. Wekkermann T. 8518- Stoflitz J. sz. Handler E. 9207­Nyomatott 1897, szeptember 21-én. Stojkovils S. sz. Lebravits R. 1143- Sloklász E. sz. Mottmann. 1183* Sloklász sz. Mottmann E. 9649- Özv. Stoklász J. sz. Mottmann E. és társa. 9850/2­Stoler István és neje. 1387­Sloll Nándor és neje. 8864­Stoll Nándor és neje. 8834­Stoller Ignácz. 12931­Stoller Ignácz és neje. 3255­Stomfer J. és neje sz. Jovansyky K. 12245­Storch Ernő és neje. 3627- Storch József. 5610- Slorch József. 8715- Storm Gyula. 1302/7- Stowasser János és neje. 2447- Özv. Stökl I. sz. Bokor M. 1217- Straky József és tsa. j359- Dr. Strakovic J. Ferencz. 3269- Dr. Strakovic J. jerencz 3272- Özv. Strausky J.-né szül. FrankfurU r Katalin. 10294­Strauszky Vilmos és neje. 1383- Strasser Janka. 1247- Strasser Jánosné és társa. 4185- Strasser J.-né sz. Moser K. és t. 4966- Strasser Samu és neje. 1667- Strassgürtel Károly és neje. 284- Strassgürtl Ferencz és neje. 12852- Strassgürtl Károly és neje. 10061- Straub B.-né sz. Iványi H. és tsai. 2965- Straub Gy.-né sz. Albrecht M. 10900- Özv. Straub J.-né sz. Molterer 1’. 2753- Straub Károly és társa. 4522- Slraub Mátyás és neje. 10477/1- Straub M. czég. 8843/1- Strausz A. czég. 155- Strausz A. Ágoston. 5306. Strausz A. és társai. 8799- Strausz F. és tsai. 2571 • Strausz F. és tsai. 3698- Strausz F. és tsai. 3816- Strausz. F. és tsai. 3953- Strausz F. és tsai. 5644- Strausz F. és tsai. 5652/1- Strausz F. és tsai. 6241- Strausz F. és tsai. 6748/1- Strausz F. és tsai. 6748/2- Strausz F. és tsai. 6748/3- Strausz F. és tsai. 13687- Strausz F. és tsai. 13773/1- Strausz Ferencz és társai. 13773/2» Strausz Ferencz és társai. 14051 - Özv. Strausz Ferenczné szül. Pöscbold Josefa. 2573­Özv. Strausz Ferenczné szül. PÖschold Jozefa. 3881 • Özv. Strausz Ferenczné szül. PÖschold .. Jozefa. 7017­Özv. Strausz Ferenczné szül. PÖschold .. Jozefa. 9803-^ Özv. Strausz Ferenczné szül. PÖschold Jozefa. 13663­Strebek Ferencz és neje. 1245- Strebek József. 12639/1- Strebek József s Buchler Mályás. 10493- Strebeck József. 9959/1 - Strebel György és neje. 12784/1 - Streibig Fereuez és társai. 9593- Streck Flórián és neje. 10636/1- Streck Flórián s tsai. 12138- Strobenz Károly. 3993- Slrobl Antal s tsai. 5839- Strobl Ferencz. 3488- Özvegy Strobl Frigyesné szül. Koncz Katalin. 2233­Slrobl János és neje. 13725/144­63*

Next

/
Oldalképek
Tartalom