Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - V. szakasz. Az összes foglalkozások betűsoros jegyzéke

Elhelyező-intézetek Budapest 141 B Czim-Jegyzéke. Építőmesterek Baranyai Anna, IV, Régi-posta-u. 6. Bauer Jánusné, Rákos-Palota, Fő-ut 42. Berger Bernát, VJ, Váczi-körut 41. Blau A. Ign., VI, Nagymező-u. 7. ©S3 Brachfeld Lajos, Vili, Baross-u. 1. Borsodi és Strelinger, Vili, Kerepesi­ül 79. , Brauer Samuné, Újpest, Árpád-út34. Bresányi Károly, VI, Teréz-körut 24/b. Csordás Gábor, IX, Soroksári-u. 2. Duschkau A., IV, Andrássy-út 50. és V, Deák-tér 3. ©S3 Fekete Arnold, Vili,' Kerepesi-út 13. és VI, Váczi-körút 5. Eger Gyula, IV, Aranykéz-u. 2. Erős Gábor, IV, Sebestyéntér 7. Ehrenreich Julia. VII, Rombach-u. 5. Fischer Jakab, VIII. Üllöi-út 4. Fleischmann Lipót, IX, Ferencz-k. 46. Fodor Aladár, VII, István-tér 14. Föv. központi közvetítő intézet VII, Ke­repesim. 11. Friedmann Lipótné, V, Széchényi-u. 8. Fichenvald J.-né, Újpest, Árpád-u. 37. Gerstmann Bernáth, VII, Király-u. 13. Goldmann Ign., VI. Gyár-u. 13. Goldstein Lázár, VII. István-tér 5. Goldstein Eszter, VII, Hársfa-u. 1 és VII, Kerepesi-út 45. Greibich Mihálv. IV, Bors-u. 6. Grosz Albert, VII. Erzsébet-k. 18. » Bemát, VIII, Kerepesi-út 71 Grosz Ödön IV, Károlv-körut 9. ©SB Groglott Mihály, VII, Dob-u. 60. Holczer József, VI, Váczi-k. 20. Horovitz Samu, VIII, József-k. 14. Hungária tudakozó intézet, VII, Erzsé- bet-kör 83. Huszár Józsefné, VIII, Hunyady-u. 11. Illek M„ V, N.-korona-u. 28. Jakubovits István, IX, Soroksári-u. I. Jelinek Anna, VI, Ó-u. 9. Karfunkel Mór, VII, István-tér 4. Kaufmann Rozália, V, Arany János- utcza 34. Klein A, VIII, Vas-u. 2. Kontor Pál, VI, Nagymező-u. 19. Kögl Islv., V, Lipól-k. 26. és VIII, Jó­7 SPf— lí König Mór, VI, Ó-u. 22. » Róza, VII, Kazinczy-u. 2. Krausz Sámuel, VII, Király-u. és Ker- tész-u. sarok. Kramer J, IV, Papnövelde-u. 10. Kubányi Józs., II, Fő-u. 27. Labinger József. Lak Ármin, N-korona-u. 19. Lakás közvetítő hivatal, Vili, Kerepesi- út 65. Latzkó Ignácz, VII, Kerepesi-út 10. Leth Lajos, (kávéházi és vendéglői sze­mélyzet) IV, Kalap-u. 7. ©£3 Lux Tekla, VI, Ó-u. 15. Ludvig Adélé, (nevelőnők), VI, Teréz- körut 15. Markovits Ignácz, VIII, József-körut 26. Marlinovits Emil, Vili, József-k. 69. Mártha egylet, IV, Kossuth-Lajos-u. 1. Mendelsohn György, VII, Erzsébet-kö- rut 51. Mester Mihályné, VII, Csányi-u. 12. Müller J, VI, Hunyady-tér 3. » Róza, özv., VI, Lázár-u. 14. Nagel Henrikné, Újpest Fő-ut 28. Náthán Vilma, II, Lánczhid-u. 4. Nazarcsák Zsófia, I, Disztér 1. Nemes Béla, VII, Dohány-u. 1. Neumann H., Újpest, Arpád-u. 54. Nillitz Etelka, III, Tavasz-u. 7. Papp Emil, IV, Rostély-u. 1. ©S3 Pataky Ferenc/, VIII, Baross-u. 52. Patzauer Adolf, V. N.-korona-u. 20. » Etel Jetti, VI, Teréz-körut 6, Pollák István, VI, Király-u. 67. Porlir M. G., IV. Sütő-u. 6. ©£3 Regina Mária, IV. Károly-körut 22. ' Ringvald Márkuné, szül. Mandl Rozália, VI, Teréz-körut 1. Rózsa M., Vili, József-köiut 40. Schölter Samu, VI, Téréz-körut 54. Schipfer Sándor, Újpest, Árpád-u. 95. Schlesinger Bertalan, V, Arany-János- utcza 32. » József, IV, Ujvilág-u. 15. ©S3 » J., IV, Vámház-körut 13. Spitz József, IV, Corvin-tér 6. Schöffer Samu, vezetése alatt 2000 korona óvadékkal egyike a leg­megbízhatóbb eselédelhe- lyező intézeteknek, VI, Teréz-k. 54. Podmaniczkv-u. sarok. Schwartz Vilmos. VII, Dob-u. 17. Steiner József, VII, Kerepesi-út 63. és Teréz-k. 34. ©S3 » József, Vili, Üllői-ut 56. Strausz Ármin, VII, Királv-u. 57. Szegheőné Spiegel Lujza, VI. Andrássy- út 28. . Tüskés Lászlóné, özvegy, VIII, Üllői- út 16. Vaskuti Albert, VIII, József-k. 44. Walter Ármin, V, Hajnal-u. 8. » H., V, Vadász-u. 21. Weisz Ferencz, V, Széchényi-lér 7. Windt Márton, (vendéglői személyzet közvetitő). IV, Kalap-u. 9. ©S3 Zsajdlik Mari, IV, Kalap-u. 7. Enyvraktárak, Leimniederlagen. Depots de colle. Glue-warehouses. Leiner Fülöp és fiai, Újpest, Váczi- úl 68. » testvérek, Újpest, Duna-u. 4. Pürner R., V, Béla-u. 1. Újpesti enyvgyár, iroda: VI, Teréz- körut 1/c. Építőmesterek. Baumeister. Constructeurs. — Builders. Ipartestületi helyiség : VI, Gyár- utcza 14. Iparhatóság! biztos : Dr. Horváth János, IV, Sütő-u. 6. Hivatalos órák : Köznapokon d. e. 8—12, d. u. 3-tól fél 7-ig, vasárnap 8—12, ünnepnapokon zárva. Aigner Sándor, Vili, József-körut 55. Alpár Ignácz, VII. Almássy-tér 9. ©£3 Amon József, Vili, ,K.-salétrom-u. 1. Arnd Rezső, VIII, Óriás-u. 46. Arnstein Henrik, VIII, József-körut 14. Bachmann Károly, Újpest, Váczi-u. 15. ©S3 Baján János, VI, Izabella-u. 47. Barcsay Lajos, I, Apród-u. 8. Bauer Ervin, VI, Izabella-u. 44. Rrauer Henrik, VII, Ró/sa-u. 7. Baumgarten Sándor, Vili, Köztemető- ut 4. ©S3 Renedek Béla, VII, Rottenbiller-u. 5/b. Bernovics Gusztáv, VII, Munkás-u 16. Bloch Leó, VII, Akáczfa-u. 54. Rosznyakovits Jakab, II, 0szlop-u. 23. Rohm Mátyás. IX, Üllői-ut 1. Czakó Lajos, VII. Délibáb-u. 23. ©S3 Czigler Győző, IV. Muzeum-körut 37. Daniel Gvörgv, VII. Hernád-u. 13. Deutsch Salamon, VI, Csengeri-u. 54. Evssen Károlv, VI. Aradi-u. 60. Farkas Ignácz, VIII. József-u. 96. Felföldy Dániel, I, Németvölgy, Csend- utcza 8. Fekete Elek, IX. Soroksári-u. 20. ©£3 Feszi Frigyes, X, Ó-hegv-u. 8015. Feszty Gyula, VIII, Rökk Szilárd-utcza 19. ©S3 Fogl Emil, VI, Nagy-mező-u. 49. Freund Vilm, VI. Andrássy-ut 21. Friedmann Ign., VI. Teréz-körut 25. Gaál Adorján IL, VI, Podmaniczky- utcza 29. Gerster Béla, VI, N.-János-u. 25. ©Öl Goldberg Simon, VIII, Külső Kereposi- ut 31. Graf Lajos, IV, Kossuth Lajos-u. 4. Gregersen Nils, IX, Lónyai-u. 33. ©Ö Greiner Adolf, VI, Délibáb-u. 35. Grundl József, VI, Sziv-u. 3. Grünwald Mór, V. Akadémia-u. 11. Gutwillig József, VI, Gyár-u. 13. ©S3 Hafner Antal. II, Medve-u. 25 és Német- völgyi-ut 7. Hausmann Sándor, V, Honvéd-utcza 6. ©S3 Hawel Lipót, VII, Izabella-u. 40. Heinrich Károly, VII, Gyöngytyuk- utcza 11. Hoffer Alajos, VII, Garay-u. 26 vagy Gizella-nt 34. Hofhauser Elek, I, Kék-golvó-u. 17 ©S3 » Ferencz, X, Bolgár-u. 10. » Gusztáv. I, Bécsi-kapu-u. 1. » Lajos, VIII, Kálvária-tér 12. Holczspach Endre, III, Zsigmond-utcza Holitscher Róbert, VII, Akáczfa-u. 54. Holub József, VI. Aradi-u. 48. Horcher József, Csángó-u. 18. Hosztalek Károlv, Vili, Baross-u. 38. Hubert József, IV, Kossuth-L-u. 4. ©Ö Hudetz Anfal, VIII, Bérkocsis-u. 19. » János, VII. Rottenbiller-u. 6. Illés Gyula, Vili, Baross-u. 59. Jahn József, VI, S/egfü-m 3. Jakabffy Ferencz, Vili, Zerge-u. 7, ©^3 Jaiitz Rezső, VII, Csömöri-ut 2. Jedlicska, János. VII. Százház-u. 4. Kappéter Adolf, VI, Eötvös-u. 36. Karkisch József, Kis-pest, Báthory-ai.^6. Kauser Gyula. Vili, József-körut 41. ©S3 » József, VII, Erzsébet-körut 19. Kerekes Antal, IV, Képiró-u. 6.^ Kernstock József, VI, Felső-erdősor 1. Kirschenbaum Keresztély, VII, Stefánia- út 7. Klein H. Ján., VII, Hársfa-uJ43. Klemm István, V. Báthory-u. 10. Klenovits Antal, VII, Aréna-út 19. Knotz Sánd., VI, Nagymező-u. 23. Kovács Károly, IV,, Lipót-u. 44. ©Ö Kölber Lajos, VI, Ó-u. 47. Krause. Izidor, VIII, Bezerédy-u. 11. Krug Pál és Teofil, IX. Ferencz-k. 10. Laubacher Lipót, Erzsébetfalva, Posta- utcza 5.

Next

/
Oldalképek
Tartalom