Budapesti utasító 1848 (Budapest, 1848)

Budapesti utasitó 1848. - Polgári céhek

p-ntioffcr Ágoston, soroksárim 125'- ffeuhoffer János, hajóu. 667. J’aczko Jakab, tavasza. 1307, Parupka Antal, 2 szivu. Pfeiffer Ferenc* özv. 3 dobu. 393. Pfeiffer Mátyás özv. országút 502. Pfeiffer Leopold, 3 koronau. 273. Pfeiffer Ferdinand, 2 szerecsenu. 1345. Pfüglcr Jakab, nyáru. 214. Popp János, föezébmester, bálványa. PrŰckler József, ketskemétiu. 374. Schacbtner Jakab, fürdőn. 24. Schmidt Antal, vácziut 391. Schuster János, Sándoru. 1014. Seefelncr Ágoston, királyi!. 1371. Simon Antal, halpiac*, 113. Ungehayer Miklós özv. reteku. 1264. Wagner József, városháztér 124* Pintérek. Biztos: Búzás István, 2 nyulu. 63. Cserrnyanszky Lajos, királyu. 1136. Cgervenka József, dohányu. Czentner Károly, föczéhmestcr 3 szív«. 1109 CzTenner József, 3 dobu. Donner János, gyapjuraktáru. Dluhy Ignácz, fecskéit. Filliuger József, tehénu. 191. Förster János, holdu. Frankendorffer Leopold, vácziut 1394. Hamsa Márton, Józsefit. 926. Hanvassy György tehénu. ■Huger J. örök. hajósu. 1154. Kloplinger Ágoston, örök. feldunasor 2. Kutsera József, bérkocsim Józsefv. 1103. Kútsora József, ifj. fecskeu. Kucsera János, országút. Kiimcrl Rudolf , 3 mozsáru. Mladenovils Sándor, országút 566. Molnár Mihály, kerepesiút 1510. Müller D. öregu. 1207. Palatinusz Ferencz, nagymezőit. Radiczky József, fecskeu. 1221. Rusz Adam, diófáit. 299. Scharschitz György, nyárfau. 442. Schindler József, 3 mozsáru. Schneider Vilmos, németu. 1403 Schrader Károly, öszu. Schurnárszky Dávid fűzfa u. Schwarz Ferencz, feketesasu. 578. Sziberth Miklós, öszu. 1468. Szvoboda Károly, Sándoru. 1470. Szvoboda Fereucz, 3 dobu. 561. Tuschek Jakab, könyökű. 1249. Truker Ferencz, régi póstau. 26. Walser János, keresztn. Terézv. 313. Wöllerlh Antal, 2 szerecsenu. 1314. Zelner József, 3 dobu. Posztó-nyirófc. Biztos: Koller Ferencz,„tanácsn. Bilovszky St. mezöu. saj. b. Elsner Simon, baromu. 1414 Ileidrik Henrik , 2 varjúu, 211. Másznék Ferencz, vasú. 1441. Reich, balványu. 191. Rohbnch Fridrík, ezéhmest. nagyhfdu. 10. Scheibel József, vácziut 431. Schmiilhammcr Igtt. státióu. 643. Skarki Ferenc*, Józseftér 147. Posztósok. Haasz Lajos, fűzfán. 26. Lubicza Ferencz, hajósu. 1202. Poppl József, kertészti. 125. Riedl János, pávait. 367. Stieber Melch. ezéhmest. n. keresätu. 384. Puskanmve&ek (I. lakatosok). Kézművesek. Biztos : Szász Mátyás, tanácsn. Hartmann Ferencz, kivályu. Kirclimayer József, nagykeresztu. Lorencz Antal, ketskemétiu. Müller Vilmos, országút. Planer Antal, régi póstau. Remolt Ferencz, kir. sz. mekhanikus, or­szágút Huszár h. Schmidt József, föczéhmest. könyökű. 1288. Schwarz József, ketskemétiu. Wahlkampf Henrik, királyu. 6a). h. Wacbtler Károly, vácziut. Itézönfók. Biztos: Lechncr Károly, tanácsn. Bechtold József, magyarít. 537. Frisch József, feketesasu. 530. Hertel Sebestyén, 3 sípu. saj. h* 11. Kernstock József, nyárfau. 436. Knípfer János, nagydiófáit. 302. Knipfer özv. kerepesiút 12. Müller Ferencz, diófau. 278. Müller György, ruczau. Wanils Károly özv. feketesasu. 530. Wcisz Károly, könyökű. 1235. VVilner János, zöldkertu. 488. Zámbó Károly, 3 sfpu. 23, Sorkantyúcsinálók (1. lakatosok). Suszterek. Biztost Holovich Boldizsár,tanácsn. Abel Mihály, 2 szerecsenu. 1336. Abel Krisztián dto. 1330. Adatnék Adalbert, bástyau. saj. h. 8891 Adatnék özv. dto. Albrecht Károly, nyúgu. 1057. Androvits József, országút 571. Ankcrmann János, keresztit. 433. Antonovits Kazimér, ákácztt. 154; Arcz János, kötnüvesu. 985. Arcz Leopold, mezöu. 203. Au József 2 sasu. 164. Aul József, kalapu. 201. Babesch Ferencz. Bábositz Lörincz, hajóu. Bachmann Mihály, Toleranzit. 63. B&ria János, £. párizsim Bartl Mihály, 3 korönau. T3fl. Baudrexler Jáisős, mezöu. saj. h. 304. Bandrexler Ferenc*, B. uriu. Bauer Ferencz, ujo. 1178. Bauer András, diófau. 292. Bauer József, kisniezöu. saj. h>- -238. Bauer József, if. mázsáit. 182. Bauer Mihály, nagyákáczu. saj. h. 169. Baubin Ferencz, vácziút 1159. 'fiaumann Pál, bástyau. 386. j Baumgartner József, 3 dobu. 560. Baumgärtner Ferencz, régiu. 1033. Bavaleez Albert, újvilágit. 592. Bayer József, 2 sasu. 148. Bech Ferencz, királyu. 599. Bender Márton, 'ígti. 1379. Bergmann Mátyás Prátcru. 43. Bernhart József, gyöngyit. 1421. Biedermann Gottl*ebi szénatér 98. Bibin György, 3 dóim. 529. Bloss Sebestyén, Zrínyin. 186. Blosinger József, nagyákáczu. saj. h. 172. Bohn Leopold B. kézit. lak. keresztit. 321, Bonczer Ferencz, 3 dobu. 446. Brem Ferencz, soroksárin. 147. Brindl Salv. Fcrenczv. BriseI Ign. 3 mozsáru. 973. Dnních János, nagyákáczu. 6aj. h. 159. Dankovszky Mih. atyamester, nagy ke- rcsztu. saj. h. 343. Daukovszky Pál, B. párizsiu. Dankovszky Antal, kercsztu. 337. Dernay György, németu. 1045, Dettcla Bernhard, keresztit. 526. B. uriu. Dittmaycr Jakab, zöldkertu. 476. Döbler Mihály, kecském 195. Dominik József, 3 dobu. saj, h. 386. Dominik Károly, királyu. 1370. Dontinszky Antal, molnárit. 100. Dreiseitl Ferencz, ákáczu. 464. Dreiseitl György dto. Driska József, vácziút, 1391. Duday Mihály, fűzfáit. 308. Eigner Leopold, hajósu. 1132. Elend György, kisdiofau. saj. h. 496- Erlesbek Ferencz, B. párizsiu. 1. szélű. 283. Erlesbek János, B. servitalérk ujm 1086. Fecz László, 3 sipu. Feith Péter, 3 szívű. 1070. Feitb János, ákáczu. 465. Feith Mátyás 3 dobu. 452. Filip József, nagymezőit. 1110. Fischer János, nyáriu. saj. h. 273. Fogt József, bérkocsim 1101. Förster Henrik, kőfaragóm 1412. Frank József, 2 szerecsenu- saj. h. 1119, Friesen József, státióu. 588. From András, magyaru. 525. Fülöp János, mezöu. 1110. Füringer József, szölökertu. 158. Füringcr Márton, soroksáriu. 122. Ganie Ferencz, kismezőm saj. h. 415 Gattermayer József, Láráru. 1215. Geiszner Mihály, reteku. 1227 Gintcr Antal nagykeresztu. 513. Girch Antal, B. kézu. 29. Girch Rudolf, magyaru. 595. Gondelik Antal, újvilága. 625. <*ossel Károly, B. párizsim 3.

Next

/
Oldalképek
Tartalom