Budapesti utasító 1848 (Budapest, 1848)

Budapesti utasitó 1848. - Polgári céhek

Lyka Anastaz. színháztér. Lyka Pál András, színháztér- Ilaqso Demeter S. firma: CsaikoK. és tár­sa , nagyhidu. llatorszky Tódor, firma: Mutovszky és Schagunn, színháztér. Mutso András, színháztér. Schnguna Vrcta, mint fent Mutovszky. Zúzák Károly, Janos, uj vásár tér. Kereskedelmi fiiért erem. (.Nyitva áll naponként, 12 órától 1-ig, a' kereskedői épületbe). Választói. Appinno József, Burgmann Kár., Fröhlich Fridrik, Gross Károly, Jálics heroncz András, Kern Jakab, Licde- mnnu Fridrik , Schulhof A. Weiss B. Kunevaldcr J. Hites tőzsérek Mandl S. K. 3 koronautcza VVeil Leopold, főút 197. Tőzsér. llein. Kuskel J. Jlell János. Szolgu. Jetzkó János, szélű. Bánfi h. Kerékjártók. Biztos: Patisz Károly , tanácsn. Ackerl György, 2 nyulu. 92. Dollinger Baltazár , föczéhmcster , sipu. 37. Ebert Andr. kerepesiút 1500. Fok Ferencz, üllöiút 812. F'röhlich Ferencz , soroksáriu. 153. Groszer özv. nagymezőn. 1122. Molnár Péter, szélű, saját ház. 270. Meczka Mihály , baromu. 1406. Pelcz Ferencz , uju. 1180. Stein János, vácziút 1391- Tóth Pál, szekeresig. 1319. Tomo Sándor, vácziút 1398. Tomo Ferencz, nagymezőt!« 1101. Welbász Mihály, sipu. 365. Warga JózscT, kerepesiút 14. Wc&szcly György , vídrau. 281. Kertészek. Biztos. Kaaskovits Lajos , tanácsú. Baar János , gyáru. 864. Barbcklgnácz , föczéhmestcr , királyu. 616. Eckhardt Ferencz, 2 szivu. 400. Fischer János , szőHőhegyu. 75s Gedu Antal, malomit. 336. Grüner Antal, 3 rózsám 323. Hall Antal, rózsau. 289. Heigl Ferencz, gyepu. 613. Helmer Ferencz, kertészu. 1 i8. lludinger özvegye. Juranck Krisztián. Kuglcr Ferencz, szövetségesu. 10T, Koller Ferencz. Koschalek Márton. Kóser József. Kral! Ferencz. Lazarusz Mátyás özv. erdősor 410. IVirschi Leopold , váczi. lineán kívül. 484. Falocz Antal. Pert) Jakab, váczilineánál 446. Pitncr Mátyás , föczéhmestcr, 3 dobu. 410 Preszler György, Floriánu. 503. Hamazcder Ferencz , váczi lineán kívül. Bamazcder János, szövetségesu. 118. Bamazeder József, váczilincán kívül 442. Bada Ferencz , fűzfán, 29. Beinisch Ferdinand. Bottenbiller Mihály , Fcrenczv. föu. 212. Bottcnbiller Antal, soroksáriu. 581. Botlenbillcr Ferencz, Ferenczváros , 212. Bottcnbiller János, rcmetcu. 738. Bottcnbiller János ilj. Schollz János , gyáru. 863. Steiner József, gyáru. 864. Steiner József, ifj. váczi lineán kívül 433 St offer Márton , gyáru. 857. Tomasser Antal özv. üllöiút 788. Zrinz Avtul. Késcsinálók. Biztos. Wojdisek József: tanácsn. Dügler József, ezéhmester, Teréziav. 1005. Eisenschmied Mihály , B. uriu. 450. Jung Krist. B. vácziu. 669. Iíeiszer Adum, B. hatvariu. 584. Huber Jakab, bálványu. 615. Krausz Lajos, kerepesiút 1508. Both János, B. uriu. Benő h. Kesztyűsök. Biztos. Kacskovits Lajos, tanácsn. Buciiéit Edvárd , uriu. 445. Cruder Károly, B. kigyóu. Dimmer András, B. régi posta«. Douhardt Vincze , föczéhmestcr , B Dorot. Klapper János, B. a’ nagy Kristófnál. Küsztler József , B. vácziu. vasfa. Langer Antal, B. kigyóu. Ösztreicher Károly, kigyóu. Gamperl h. Bieser József, B. a’ fejér hajónál. Schniiedl Alajos , B. uriu. Pirker h. Schneider Márton, B. hidu- Krcnitiiezor h. Schulze Ferdinand, B. kigyóu. Teleki h. Schulze Férd. ifj.B. nagyhidu. Kocsi* és nyereg-gyártók. Biztos. Kálóczy Károly , tanácsn- Botz Károly , országút 572. Braun Ferencz, fBczéhmester, országút. Bruckner István, füzlau. 342. Fallenmayer Antal, ör. státiou. Faltenmaycr Antal , uriu.. Orczy h. 447. Füglcin József, országút 565. Gyurkoyits Antal, országút 571. Gosch Ágoston , servitatér Telek y h. Hipp Terézia , sipu. 353. Kölber Jakab özv. 456. Porst Ferencz , országút 641. Panik Mátyás , vácziút 1394. Schücki Ferencz, alezéhmester , egyetem utcza 468. Vesztcrmayer özv. kerepesiút 1503. Vínler Márton, országút 570. Weinwurm Károly, esőu. 206. — 161 Kosáresinálók. Biztos t lítniicscr János, tanácsn. Angerer Jakab , országút 568. Angerer I’éier, Sándoru. 1498. Brauer György , soroksáriu. 144. Klinszler János , czéhinest. soToksáriu. 154 Groscrt Vincze, főút 301. Hiickel Antal, soroksárin. 187. Kruse Lajos, országút 557. Wieser Ferencz , löutcza 200. Ziinmermann Henrik , országút 570. Kovácsok. Biztos: Lechner Károly, tanácsn. Berger János 2 nyulu. saj. h. 92. Blaiek Gáspár, országút, Lubi h. Buchta özv. az újépül. mellett saj. ti, 53. Fröhlich Ferencz , országút 1500. Tlstetner József , üllöiút 803. Hajós özv. az újép. Huber János, ör.. főezéhm. 3 dobit. Huber János ifj. dohánya. Jankovits h. Korcbus Ferencz , soroksáriu. 155. Kurz Leopold , országút 559. Lcithner özv. vácziút saját ház. Makk Gáspár, Józsefváros , .a* temploma. Prückler János, üllöiút 3. Bcimann János , vácziút saj. h. 1388. Kischanek Mátyás^ kis ákáczu. 468. Schaller János , uénietu. saj. b. Schaller Mátyás. Schmidt Mátyás, Józsefváros , a’, templowin. Schimmer György, királyu. 594. Sirch György. Spisák Gáspár, vácziút 386. Storch Ferencz, szénap. 152. íriblcr Ferencz, kerepesiút saj. h, Westermaycr János , nagymezöu. 1111. Wiedemann György, kerepesiút 16. Zofáhl Sándor, kerepesiút 1406. Kőfaragók (I. kőművesek). Kőműves- és kőfaragó-mesterek. a) K ő in ú vés mesterek. Biztos: Wojdisek József, tanácsn. Brein Magd. királyu. saj. h. Cassano József, uriu. Libasinszfcy h. Diescher József, hatvaniu. Heinrich h. 636, Diescher János, kiskeresztu. saj. h. 552. Iliid Károly, szélű. 27. Iliid József, ujvásártér Derra h. Kassclik Ferencz, aldunasor, saj. h. 49. Linburszky József, kisdiófau. 485. Pollák Ágoston, föczéhmestör , Józseftér , Vogl h. 144. Pollák Mihály, nagyhidu. saj. h. 643. Wagner János kctskeiaétiu. az ar. bárány b. Wieser Ferencz, dorottyau. 10. Zitterbarth János özv. liollóu. 277. Zitterbarth Mátyás, 2 sasu. saj. h. Zohfáll Löriucz y Sándorutcza , saját húz 965. 21

Next

/
Oldalképek
Tartalom