Fradi újság (1995)

1995 ősz / 4. szám

4 FRADI ÚJSÁG Fradi-futballsikerek a tengerentúlon Amerikából jöttünk Magyar sportolók ritkán jutnak el az Egyesült Államokba. A labdarú­gók pedig még az átlagnál is ritkáb­ban, hiszen a mi togalmaink szerinti futball - a soccer - nem tartozik a legkedveltebb sportok közé - leg­alábbis egyelőre. A Ferencváros 14 év alatti labda­rúgóinak a nyáron megadatott, hogy a tengerentúlon népszerűsítsék ezt a játékot, no, és egy kicsit Magyaror­szágot is. Áz útról a fiúk mesterével, az ismert neveló'edzővel, Kaszás Pál­lal beszélgettünk.- Hogyan jutott el a kis Fradi az óceán túlpartjára?-Bizonyára sokan tudják, hogy az egykori kitűnő ferencvárosi labda­rúgó, Juhász István San Diegóban él. Pista a télen megemlítette, hogy náluk minden évben rendeznek egy nagyon magas színvonalú utánpót­lástornát, amelyen tizenegy és tizen­kilenc év közötti srácok lépnek pá­lyára. Aztán később szóltak, hogy ti­zennégy alattiak utazzanak, mert ak­kor a házigazdák állják a szállás és az étkezés költségeit.- Kikből állt a csapat?-Négy olyan csapatunk volt, amelyben 1982. augusztus 1. és 1983. augusztus 1. között gyerekek játszottak. Többségük három-négy éve a Fradiban focizott. Közülük vá­logattam ki május végén, június ele­jén azt a tizenhat fiút, akikkel a jö­vőben is együtt fogok dolgozni. Jú­lius közepén az alábbi társaság szállt repülőre: Szrenka Attila, Demeter Já­nos, Fiadobás Balázs, Balogh István, Szamir, Florváth Áron, Szűcs Ger­gely, Lévai Csaba, Korponai Csaba, Kiszely Attila, Orbán Gábor, Nagy Gábor, Szakács Gergő, Farkas Ádám, Petróczi Róbert, Kovács Ger­gő. Hat felnőtt utazott velük, Vincze Géza, Hámori József, dr. Bódy Gá­bor, Kubatov Márk, dr. Túrái Gábor és jómagam.- Először New Jersey környékén edzőtáboroztunk, kirándultunk, és egy mérkőzést is játszottunk. Itt a he­lyi magyar klub segített bennünket a szállás és az étkezés ügyében. Meg­néztük New York nevezetességeit és a Niagara-vízesést is. Ezután átre­pültünk a kontinensnyi ország másik végébe, Los Angelesbe. Útközben tiszta volt az idő, így csodálatos lát­ványban volt részünk a Grand Ca­nyon telett.-Kaliforniában mivel teltek a napok?- Pasadenában, Los Angeles elő­városában laktunk. Futottunk a ten­gerparti homokban, edzettünk, és természetesen itt is megismerked­tünk a híres helyekkel. Jártunk Dis- neylandban és Hollywoodban is, va­lamint a Great America nevű szuper­vidámparkban. A San Diegó-i torna három napon át reggel tői esti tartott.- Milyen körülmények között zaj­lottak a mérkőzések?- A meccseket a Surf Club kupá­jáért játszottuk, és ennek a klubnak a területén alakították ki a pályákat. Ezt a hatalmas füves placcot többféle sportágra lehet használni. A futball- pályákat egy hét alatt építették fel, és a torna után már szét is szedték. A kitűnő minőségű tizenhat pályán a különböző korosztályokban több száz csapat játszott, az amerikaiak mellett német, holland, angol és ja­pán együttesek is. Idehaza nem is sejtjük, milyen óriási bázisa van a fiatalok körében a soccernek, és én a látottak alapján biztos vagyok ben­ne, hogy tíz év múlva komolyan kell majd számolni az Egyesült Államok labdarúgásával.- Hogyan sikerült a torna a Fradi számára?-Az első napon három, azután pedig napi két-két mérkőzést játszot­tunk. A meccsek kétszer huszonöt percig tartottak. Egészen a döntőig minden összecsapást megnyertünk. A fináléban döntetlenre végeztünk, de tizenegyesekkel a mi srácaink győztek. Egy hatalmas kupát hozhat­tunk haza, és minden játékos kapott érmet.-Az út azonban ezzel még nem ért véget.- Innen San Francisco egyik elő­városába, San Fremanthba repül­tünk. Itt Horváth György segített bennünket. Az edzések mellett részt vettünk egy nemzetközi tornán. A mi korosztályunkban két hatos csoport­ban küzdöttek a csapatok. A hazaia­kon kívül dél-amerikai ellenfeleink is voltak. A döntőben egy uruguay-i gárdát vertek meg a fiúk négy-egyre. Játékosaink egy-egy kis kupát nyertek.- Melyek voltak az amerikai út legfontosabb tanulságai?- Az amerikai életstílus a játék­ban is megmutatkozik. Nyugodtak a pályán a srácok, de gyorsak és ha­tározottak. A vereség nem töri le őket, a meccs náluk a hármas síp­szóig tart csupán. Nagyon egyszerű­en, céltudatosan játsszák a futballt. A vezetők mindent megtesznek, hogy tanuljanak. Minden nem amerikai csapatot alaposan megnéztek, videóra felvették az edzéseket, mér­kőzéseket. A körülmények pedig egészen elképesztőek. Minden isko­lában füves pályán gyakorolhatnak a gyerekek, és tanítják a sportágat ne­kik. Bizony, mint utánpótlásedző, némi irigységgel töltöttek el a látot­tak. Említésre méltó még, hogy min­den ház falán van egy kosárlabdapa­lánk, így akkor játszanak a srácok, amikor csak akarnak.- Milyenek a dél-amerikai és a japán gyerekek?- Egyénileg nagyon jól képzettek, de fegyelmezetlenek, szervezetlenek. Ez utóbbiak miatt elmaradnak az észak-amerikai csapatoktól. A japá­noknál sok az angol edző, fegyelme­zetten fociznak. Am hiába ügyesek, termetre kicsik már ebben a korban is a többiekhez képest, és emiatt hát­rányban vannak.- Jövőre is indul a Fradi ezeken a tornákon?-A Surf Cupra mindenképpen visszavárnak bennünket, az utazási költséget viszont magunknak kell előteremtenünk. Most a szükséges pénz negyedét a szülők fizették, kö­zel a felét az FTC utánpótlásszakága, a többit pedig a szponzorok. Jövőre egyébként egy másik csapatunk in­dul, ha meglesz rá a fedezet. Margay Sándor Pankráció lett a kézilabda Rothermel Anna visszanéz Nem túlzás kijelenteni, hogy Rothermel Annának a kézilabda jelenti az életét. Ma már nyugdíjas, de férje, Elek Gyula az FTC kézilabda-szak­osztályát vezeti, fiúk, Gábor pedig a Pemü SE-ben próbál szülei nyom­dokába lépni. Harminc évvel ezelőtt a Németországban lebonyolított vi­lágbajnokságon aranyérmet nyert a magyar válogatott, melynek a ka­puját Rothermel Anna őrizte. Az 1965-ös világbajnokság újonca már nagymama, ezért miközben az emlékeiről mesélt, fél szemmel az alvó unokáját figyelte.- Betegségem miatt nehezemre esik a lelátón végigülni a mérkőzé­seket, de a televíziós közvetítéseket megnézem - magyarázza szinte mentegetődzve Rothermel Anna. - A gyors és kemény küzdelmek miatt ma már egy kicsit pankrációnak hatnak a mérkőzések. Borzasztóan saj­nálom, hogy eltűnt a játékosság.- Harminc évvel ezelőtt mivel sikerült a mezőny fölé kerekedniük?- Török Bódog szövetség kapitány megfiatalította a válogatottat. Én is így válhattam kerettaggá. A formálódó együttessel naponta három edzést tartottunk. Nagyszerű erőállapotban voltunk, emellett rengeteg támadásvariációt gyakoroltunk. És nagyon untuk már, hogy csak a szomszédos baráti országokba utazhattunk. Például olyan sokat jártunk Romábiába, hogy azt is észrevettük, ha egy utcanevet megváltoztattak Bukarestben. Talán mondanom sem kell, milyen csábító lehetőség volt, hogy kijussunk NSZK-ba a vébére.- Nem tartottak attól, hogy a Szovjetunió politikai okokból történt visszalépése után nem vehetnek részt a vében?- Dehogynem, ugyanis még a pályaudvaron sem tudtuk, hogy el­utazhatunk-e a világbajnokságra. Először Győrig vonatoztunk, gondol­tuk, ott majd eldől, mi lesz. Hosszas telefonálgatás után üzenetet kap­tunk, továbbutazhatunk Hegyeshalomig. Hasonló közjáték játsódott le a határállomáson, majd Bécsben, sőt még NSZK-ban is. A Csehszlo­vákia elleni mérkőzésünk előtt mindössze két órával kaptuk az utasítást, hogy nem kell bojkottálni, s pályára léphetünk a vébén. A hír hallatán olyan felszabadultan játszottunk, hogy 7-4-re legyőztük a szomszéd or­szág válogatottját. Ezután már meg sem álltunk a döntőig. . - A hatvanas évek közepén még bitumenes, illetve salakos pályákon zajlottak a mérkőzések. Nem voltak azok veszélyesek?- Szerencsés vagyok, mert sohasem szenvedtem komolyabb sérülést a játék hevében. Inkább az volt a probléma, hogy ősszel, a latyakos pályákon játszott mérkőzések idővel megviselték a szervezetemet. Ennek következménye a porckorongbetegségem, ami sűrűn ágynak dönt.- Technikailag mindent tudnak a lányok, amit bizonyít, hogy két ma­gyar együttes is az első helyen végzett nemzetközi kupák döntőiben. Amennyiben sikerül csapattá érnie a válogatottnak, akkor még a tavalyi Európa-bajnokságnát is szebb sikert ünnepelhetünk idén decemberben. Kassai János (Új Magyarország) adidas I adidas a van ti aianti Kis csapatunk a nagy Niagaránál

Next

/
Oldalképek
Tartalom