Fradi műsormagazin

1987. október

Annecy-i anziksz I Azt minden hokiszurkoló tudja, hogy Orbán György, a Ferencváros felnőtt jégkoron- gozóinak edzője az 1985-86-os idényben Franciaországban dolgozott, és az Annecy csapa­tát egy osztállyal feljebb segí­tette. Ám arról, hogy miként jött létre ez a szerződése a franciákkal, milyen körülmé­nyek között dolgozott, milyen tapasztalatokat szerzett, mind a mai napig nem sokat tudnak a sportág hívei. Ami késik nem múlik: íme, egy annecy-i képes­lap. — Hogyan kerültél a 30 ezer lakosú alpesi kisváros csapatá­hoz? — Nyaranta többször játszot­tunk a környékbeli első osztá­lyú csapatokkal, és rendre meg­vertük őket. Számos barátot szereztem, s egyszer szóba ke­rült, dolgoznék-e náluk. Aztán 1985 tavaszán telefonáltak, ha van kedvem ott edzősködni, küldjék részletes önéletrajzot. Rövidesen jött a válasz, és szep­temberben már Annecy-ban kezdtem a munkát. — Mit jelentett számodra, hogy Franciaországban lehettél edző? — Óriási szakmai feladatot. Az első és a másodosztályban huszonnyolc csapat van, és ami­kor kimentem, huszonötnek ka­nadai edzője volt, az én elődöm is a tengerentúlról jött. Edzői pályafutásom két évtizede alatt ekkor tudtam először rendsze­res szakmai munkát végezni. Mint vezetőedzőt szerződtettek, s azon kívül, hogy gondoskod­nom kellett minden hazai mér­kőzésen a telt házról, figyel­nem kellett az utánpótláscsapa­tokra is, és képeznem az edzői­ket. — Mesélj valamit a francia hokiról! — Előbb hadd mondjak né­hány szót az annecy-i sporté­letről. Szinte hihetetlen, de így van: az ottani emberek 131 sportág közül választhatnak. Rengeteg sportlétesítmény van a városban és közvetlen környé­kén, s amatőrként jóformán mindenki sportol valamit. A ho­kiról: Franciaországban 83 fe­dett jégpálya van, az annecy-i csarnokban 2500 néző fér el. A pályák többsége kanadai mé­retű, rövidebb és keskenyebb az európainál. A csapatok féla­matőrök. Mindenhol van né­hány profi, elsősorban kanadai­ak, de sok svéd, csehszlovák és lengyel játékos is kergeti a pak­kot. Az amatőrökkel is szerző­dést kötnek, és ők másodállás­ban hokiznak. A kanadaiak mi< att sok a verekedés, a kiállítás, de ugyanakkor ezek a játéko­sok rendkívül technikásak. Ke­vés a szakképzett francia edző, és nagy a játékosvándorlás. — Milyen csapat volt a Sport Glace Annecy? — Négy profink volt, az egyi­kük kanadai, a többiek félama­tőrök. Játszott a csapatban ál­latorvos, üveges, sportszerke­reskedő, teherautósofőr,főisko­lás, sajtgyáros. Mielőtt odake­rültem, a nyolccsapatos cso­portban a 6. helyen végeztek, s magammal cipeltem egy fekete táblát és krétát. Aztán megmu­tattam néhány dolgot, és meg­kérdeztem, hogyan mondják 22

Next

/
Oldalképek
Tartalom