Fradi műsorlap (1986/87)

1987. április 18.

Fradi műsorlap Apák és fiúk— a Fradiban Apa és fia között - közhely - rengeteg hasonlóság van. Az egyik lehet az is, hogy mindketten sportolnak. A Ferencváros nagy család­jában is van néhány ilyen „páros”. Egyik-másikukról már olvashattak a szurkolók a Fradi-műsorlap hasábjain. Ezúttal egy jégkorongozó és egy labdarúgó apa és fia beszél önmagáról, a másikról. Orbán György, a felnőtt jég­korongcsapat vezetőedzője annak idején nem mindennapi módon került a hokisok táborá­ba.- Gyermekkorom óta szeret­tem a jogkorongot, nagyon sok meccset láttam — mondta. - 1964-ben a televízió közvetítette az A-csoportos VB-t, s a kanadai csodakapus, Martin „pillangó­védéseire” Vitray Tamás azt mondta, hogy ezt senki sem tud­ja rajta kívül. Akkoriban, 18 évesen a TF NB I-es kézilabda­csapatában védtem. Elhatároz­tam, hogy én is megcsinálom azt a jégen, amit Martin, s le­mentem a Vörös Meteorba. Jól ment a védés, s rövidesen az Építőkhöz kerültem. Meg­hívtak a főiskolai kézilabda- és a felnőtt jégkorong-válogatottba. Közben már edzősködtem a KSI- ben, s el kellett döntenem, hogy hoki vagy kézilabda, védés vagy edzősködés. A hokiedzőséget vá­lasztottam, s olyan játékosok kezdtek nálam, mint Hajzer Tibi, Kiss Tibi, Kovács Csaba.- Kézenfekvő volt, hogy Gyuri fiad is hokis lesz ?- Kezdetben nem akartam, hogy jégkorongozó legyen, nem láttam biztosítva a sportág jövő­jét. Hároméves korában vittem le ajégre, és cipeltem magammal az edzőtáborokba. Hatévesen a KSI-ben kezdett korongozni, de még ekkor is csak annyit szeret­tem volna, hogy kóstoljon bele a hokiba.- Megpróbálkozott a srác más sportágakkal is?- Tizennégy évesen elment teniszezni a Vörös Meteorba. Jól játszott, de akik régóta csinálták, rendre megverték, így abbahagy­ta a versenyszerű teniszezést. Aztán focizott a Fradiban, s ott sem vallott szégyent. Közben fel­nőtt válogatott kerettag lett, s végleg eldőlt, hogy jégkorongozó lesz.- Mikor került a KSI-ből a Ferencvárosba?- Amikor én átjöttem, hoz­tam magammal. Akkor már én akartam vele foglalkozni.- Nem okozott sohá problé­mát, hogy a fiadat is kell taní­tanod?- Nem, bár sohasem vagyok vele megelégedve. Az idei M.agyar Nemzet Kupán mutatott játékával viszont elégedett vol­tam. Ugyanúgy kritizálom a csa­pat előtt őt is, mint bárki mást, s mindig találok hibát abban, amit csinál.- Mi a véleményed róla? Mi­ben kell fejlődnie?- Az kétségtelen, hogy van tehetsége ehhez a játékhoz. Jó a kombinációs készsége és az ütő­technikája. Ezekre lehet építeni a jövőben a fizikai felkészülést. Azt tervezem, hogy a nyáron ha­vonta egy hétre elküldöm Kassá­ra, a helyi elsőosztályú csapat­hoz. Az ott tanultakat aztán itthon továbbadhatja társainak. Mint támadó, nem eléggé ag­resszív, de ez részben összefügg az említettekkel.- A kisebbik fiad, Gábor is jégkorongozik.- Igen, ő most 13 éves, hét éve hokizik a Ferencvárosban és szintén középcsatár. Már volt úttörőválogatott. Kicsit ellentéte a bátyjának, ugyanis jobbak a fi­zikai adottságai és a technikai elemeket kell sokat gyakorolnia. Jó lenne, ha egyszer egy sorban játszhatnának... Ifj. Orbán Györgyöt a magyar jégkorong egyik legnagyobb re­ménységének tartják. Ott volt a koppenhágai C-csoportos világ- bajnokságon is, ám a Japánnal vívott mérkőzésen megsérült, és haza kellett jönnie.- Mi is történt pontosan a japánok ellen, Gyuri?- A harmadik harmadban az egyik japán botja véletlenül fel­csúszott az államig és négy alsó fogam megemelkedett, kettő el­törött. Még odakint tettek rá egy rögzítő gipszágyat. Itthon viszont azt mondta az orvos, felesleges, mert el kell távo­lítani mind a négyet.- Miben voltak jobbak az el­lenfelek? I- Korcsoly ázó tudásban. Más­ban nem volt lényeges különb­ség.- Mi vonzott gyerekkorod­ban a jégkoronghoz ?- Beleszülettem ebbe a sport­ágba. Alig tudtam még járni, de már ütővel és teniszlabdá­val játszttam otthon. Szinte a jégpályán nőttem fel, sokat vol­tam együtt az akkori „öregek­kel” akik nagyon tudtak hokiz­ni.- Hogyan lettél középcsatár?- Roppant egyszerűen: kö­zépre állítottak még az elején, s ottragadtam. Igaz, a válogatott­ban most szélsőt játszom, s ez jobb, mert kevesebb feladatom van, több lehetőségem nyílik a. gólszerzésre.- Milyennek kell lennie egy jó csatárnak?- Jól kell tudnia korcsolyáz­ni, cselezni és erőszakosnak kell lennie. Az utóbbi tulajdonság sajnos, hiányzik belőlem.-Miért szereted a hokit?- Mert ez a legérdekesebb, legizgalmasabb, legfordulatosabb játék. Sok minden történhet né­hány másodperc alatt.-Jó az, hogy az apád az ed­ződ?- Néha igen, néha nem. Tő­lem sokkal többet vár, mint másoktól. Ritkán szokott dicsér­ni, viszont annál gyakrabban korhol. Mindig igaza van, bár sokszor úgy érzem, hogy én ott bent jobban láttam a dolgokat.- Egyszer-kétszer előfordult már, hogy a közönség soraiból keresetlen szavakkal illették apá­dat. Mennyire zavar ez téged?- Ha játszom, csak arra kon­centrálok, nem tudok odafigyel­ni az ilyen bekiabálásokra.- A Magyar Nemzet Kupán viszont többször is kórusban él­tetett a publikum.- Hát, az csodálatos érzés volt. Életem eddigi legjobb játé­kát nyújtottam akkor, de azt nem hittem volna, hogy a közön­ség engem ünnepel majd. Kiket tartasz nagyra a ho­kisok közül?- Idehaza Ancsin . Janit. Gyakran tőle tanulom a csele­ket. Olyan adottságokkal rendel­kezik ehhez a játékhoz, mint itthon senki más. A külföldiek közül Gretzky a példaképem. Szeretnék egyszer fele olyan népszerű lenni, mint ő.- Magánélet?- Tavaly érettségiztem a Pe­tőfi gimnáziumban, s most jelentkezem a TF-re, sportszerve­zői szakra. Van egy nagy szerel­mem, de nem akarunk elsietni semmit sem...- Mit szeretnél elérni a pá­lyán?- Nagy vágyam, hogy kijus­sak külföldre, profinak. Az igazi az első osztály lenne, de a má­sodikkal is kiegyeznék.- Ha egyszer neked is lesz fiad, és hokizni szeretne, mit szólnál hozzá?- Ha adottak lesznek a felté­telek, miért ne. Mucha József 1970 óta 252 NB I-es mérkőzést játszott az FTC-ben, s hatszor a válogatott mezt is felhúzhatta. A Fradi után a belga Waregem csapatá­hoz szerződött. A szurkolók úgy emlékeznek a rhost 36 esztendős középpályásra, hogy ő volt az, aki ha kellett, hátára vette a pá­lyát, aki a Csapatért mindig szíwel-lélekkel küzdött. Jelen­leg a juniorcsapat edzője. 1 - iMbdanígó-pályafutásod so­rán mi volt a legnagyobb élmé­nyed? — kérdeztem. ' — Már az is nagy dolog volt, hogy a Ferencvároshoz kerül­hettem - kezdte. - Egyetlen eseményt nagyon nehéz lenne kiemelni. A szép emlékek termé­szetesen a sikerekhez fűződnek: bajnokságok, kupagyőzelmek, no, és a baseli KEK-döntő. Meg persze, azokra a meccsekre is szívesen gondolok vissza, ame­lyeket a, válogatottban játszot­tam.- Csalódások? — Azokban is volt részem. A hetvenes évek végén volt egy időszak, amikor az akkori edző - szerintem méltánytalanul — mellőzött engem az első csapat­nál. Aztán a KEK-döntőn elszen­vedett vereség sem töltött el bol­dogsággal.- Milyen edzőnek lenni? — Izgató feladat, nagy felelős­séggel. Persze, nem mindegy, hogy milyen életkorú csapatnál van az ember. Mindegyiknek megvan a maga előnye és hátrá­nya. Második éve dolgozom a Fradi-junioroknál, s ez annyiban nehéz munka, hogy ez a csapat nem teljesen önálló, s egy szűk keret áll csak a rendelkezésemre. Hogyan lett Bálint fiadból focista?- Már egészen kicsi korában kihoztam meccsre és az edzése­ken is ott lábatlankodott körü­löttem. „Belenevelődött” a lab­darúgásba. Milyennek látod öt, mint labdarúgót?- Én elfogult vagyok vele semben olyan értelemben, hogy sokkal szigorúbb vagyok hozzá, mint más. Inkább az edzőjét kellene megkérdezni, hiszen én lényegében felnőttekkel foglal­kozom, akiket más szemmel kell nézni, mint a gyerekeket. A tes­ti nevelése a foci révén biztosí­tott, s mivel ez a sportág csak közösségben űzhető, segíti a pszichikai fejlődését is. ­- Olyan típus, mint te vagy inkább „pengés"?- Pengésnek nem mondható, piszkálom is sokszor. Fizikailag fejlett gyerek. Azt hiszem, van benne akarat, meglehetősen el­szánt kölyök. Ilyen szempontból a pályán is az utódom lehet.- Hogyan viseli a kudarcot?- Elég nehezen, de még na­gyon fiatal, majd megedződik.- Jó lenne vagy sem, ha te lennél az edzője?- Ebben az életkorban semmi esetre sem. Már említettem, hogy tőle sokkal többet követel­nék, mint a többiektől, nem biz­tos, hogy tíz és fél évesen meg­értené, hogy az ő érdekében vagyok olyan szigorú. Ám ha később úgy alakul, hogy a kezem alá kerül, szívesen foglalkoz­nék vele.- Mire hívnád fel a figyelmét elsősorban, mit gyakoroltatnál vele sokat?- Mindenre és mindent. A fi­gyelem talán a legfontosabb, mert a fociban állandóan kon­centrálni kell. Bálint most még kicsit szétszórt, nem mindig fi­gyel kellőképpen a játékra. Mit kívánnál neki?- önerőből jusson él Önmagá­hoz képest minél magasabb szintre, és csinálja addig, amig örömét leli benne.-És magadnak?- SzeretnéJc jól felkészült, korrekt és eredményes edző lenni. Mucha Bálint szeptemberben lesz 11 éves, s az FTC serdülő V. csapatának játékosa.- -Mióta, játszol a Fradiban?- kérdeztem tőle. — Az előkészítőt is számítva másfél éve. Tavaly ősz óta vagyok a serdülő V.-nél.- Édesapád szólt neked vagy magadtól jöttél?- Nagyon szeretem a focit és a Fradit, s egy osztálytársam, aki szintén nagy fradista, eljött ide játszani. Kérdezgettem tőle, hogy milyen, majd szóltam apu­nak,, én is szeretnék focizni járni.- Sportoltál korábban is?- Versenyszerűen nem, de többek között jártam úszni a népligeti uszodába.- Édesanyád a Dózsában röp- labdázott. Sosem szurkolsz a li­láknak?- Nem - tiltakozott hevesen. - Illetve röplabdában és tenisz­ben igen, de ilyen sportágak nincsenek a Fradiban.- Szereted a röplabdát?- Szeretem, bár nem annyira, mint a focit. Anyu levitt magával edzésekre, de én a röplabdával is általában fociztam.- Láttad a szüléidét játszani? f - Belgiumban igen. Azelőtt is, de arra nemigen emlékszem. Apuról azt mondták, sokat küzdő futballista volt.- És te milyen focista vagy?- Nem vagyok elég gyors, de elég sokat tudok futni és nagy lövésem van.-Hogy megy a tanulás? Mi akarsz lenni?- Négyes körül szokott lenni a bizonyítványom. Vagy kertész leszek, vagy szakács, mert szere­tem a virágokat és szeretek főzni.- Kik a példaképeid?- A régiek közül leginkább Albert Flóri bácsi. No, és apu. A mostaniak közül Dukon Béla, mert hajtós játékos. Ami a kül­földieket illeti, Rummenigge a kedvencem.- Mit szeretnél elérni mint futballista? — Először is el akarok jutni az első csapatig. Azután meg bajnokságot nyerni, természete­sen a Ferencvárossal. Két apa és két fiú. Egy valami közös bennük. Az elszántság. Margay Sándor május 6. RábaETO-FTC Győri városnéző séta, ebéd, jegy. Részvételi díj: 410,— Ft FTC—PMSC MÉRKŐZÉS, JUGOSZLÁVIAI KIRÁNDULÁSSAL május 23. PMSC-FTC mérkőzés megtekintése, szállás Pécsen, május 24. A korareggeli órákban továbbutazás Abbáziába, május 25. Körutazás az isztriai félszigeten (Pula, Rovinj, Porec) május 26. Továbbutazás Fiúmén és Zágrábon keresztül — városnéző séták — Nagykanizsára. Szállás, május 27. reggeli után hazautazás Budapestre. Félpanziós ellátás, elhelyezés 2—3 ágyas szállodai szobákban. Részvételi díj: 5390,— Ft Jelentkezés a Fradi ajándékboltban Budapest IX., Üllői út 129. Telefon: 136-025 Nyitva: minden munkanapon 11 — 17 óráig

Next

/
Oldalképek
Tartalom