Fradi műsorlap (1985/86)

1985-1986 / 8. szám

1985/86-OS IDÉNY 8. SZÁM Fradi műsorlap 11 szenvedtek tőle, de mégis örültek, hogy jól fölszerelt és saját teremben dolgozhatnak. A végleges csarnok felépítése régóta szerepel a népligeti fejlesztési programban, s végre tavaly áprilisban megvolt az ünnepélyes át­adás. Ez a terem minden igényt kielé­gít, bár egy kicsit máris zsúfoltnak mondható. Hamarosan hozzákapcso­lunk egy öltözőépületet, melyben lesz klubszoba is. Ezzel azt hiszem, az idejáró sportolók, köztük a torná­szok, hosszú távra ideális otthont kaptak, ahol a sportra és a közösségi életre egyaránt lehetőségük van. Biz­tos vagyok benne, hogy élni is fog­nak vele, mert — és ezt már mint az egyesület párttitkára mondom — a tornaszakosztályban folyó nevelő munkát példaszerűnek tartom, s jó látni naponta, hogy az idejáró fiata­lok milyen udvariasak, szorgalmasak és becsületesek. Dölle Zsolt szakosztályvezető Röviden bemutatom azokat, akik kizárólag azért vannak, hogy az előb­biekben bemutatkozók munkáját se­gítsék. A szakosztály elnöke Tarsolyi Viktorné, a Növényolajipari Vállalat osztályvezetője, helyettese dr. Né­meth Péter. A szakosztályvezetőség tagja Harmath József mesteredző és Majosháziné Hernádi Zsuzsa alap­szervezeti KISZ-titkár. Szer Kálmán módszertani főelőadó nem tartozik a szakosztály kötelékébe, de mint egye­sületi összekötő olyan sokat segít, hogy akár ide is sorolhatnám. Magam decembertől vagyok itt, akkor ugyanis nemcsak személyi vál­tozás történt, hanem a munkakör jel­lege is megváltozott. Korábban tech­nikai vezető, most szakosztályvezető látja el a tornászok körüli munkát. Ez azt jelenti, hogy nemcsak techni­kai jellegű dolgokkal kell foglalkoz­nia, szélesebb, menedzseri jellegű a munkája, az ő dolga a kapcsolattar­tás a szövetséggel, a munkahelyek­kel, iskolákkal, bázisvállalatokkal és persze az egyesülettel is. Az tehát a feladatom, hogy az edzők minden energiája kizárólag a szakmai mun­kára összpontosulhasson. A férfi szakág nehéz helyzetben van, de van utánpótlás s biztos va­gyok benne, hogy egy-két év múlva újra örülhetünk a sikereinknek, amit most elsősorban a nők „szállítanak”, akik nagyon mélyről kapaszkodtak föl a jelenlegi magaslatra, és semmi jele annak, hogy már a csúcson érez­nék magukat. A szűkebben vett szak­mai és nevelési célokon túl arra is tö­rekszünk, hogy fiataljainkat minél jobban integráljuk a Fradi nagy csa­ládjába. Furcsa érzés látni, hogy a hatalmas népligeti bázis megannyi lakója — focisták, atléták, tornászok, kézilabdások, úszók, vízipólósok —, mennek el naponta egymás mellett köszönés nélkül. Mert nem ismerik egymást. A Fradiban sportolnak va­lamennyien, de nincs módjuk talál­kozni, megismerkedni. Szeretnénk el­érni, hogy fiataljaink ne csak mindig a munka ürügyén találkozzanak, mert ez beszűkíti a kapcsolatokat, pontosabban nem engedi kiteljesed­ni. Március elején tartottuk meg a szakosztályok első baráti találkozóját a női és férfitornászok, kézilabdások és kajak-kenusok részvételével. Mint­hogy az alkalom eleve igényli, hogy mindenki más oldaláról is megmu­tassa magát a többieknek, magam is bemutatkoztam eredeti mesterségem „címerében” egy pantomimműsorral — az elengedhetetlen diszkó előtt. Remélem, hogy ezután most már egy kicsit jobban ismerik egymást azok, akiket most az olvasók is közelebbről megismerhettek. Szálé László A FERENCVÁ SPORTOLÓI KÖTELES KRISZTINA KOLOS ÁGNES £OSI ra o c TÓTH MARGIT TORNA CLUR 1986 TORNA BARTHA MÁRIA VERESS ATTILA HORVÁTH ZSOLT KORMOS ZOLTÁN LENGYEL TAMÁS VIGH LÁSZLÓ VIGH ZOLTÁN VIGH ÁKOS RÁCZ ATTILA \

Next

/
Oldalképek
Tartalom