Fradi műsorlap (1985/86)

1985-1986 / 6. szám

1985/86-0S IDÉNY 6. SZÁM Fradi műsorlap 9 Balról: Konkoly (edző), Topor, Marosi, Steicz, Csiha, Hesz, Berzsenyi (edző) Elöl: Kántor, Dejtári, Szabó, Ölveczkiné, Krepeta, Bartháné, Bajczyné MNK siker — női kézilabdában — Mielőtt bármit is mondanék, szeretnék ezúton is bocsánatot kérni azoktól a szurkolóinktól, akik nem jutottak be a debreceniek elleni ku­padöntő mérkőzésünkre, de sajnos egyszerűen tehetetlenek voltunk — kezdte minden különösebb bevezető nélkül Konkoly Károly, a női kézi­labdázók új edzője. — Mit értsünk a tehetetlenség alatt? — folytattuk a beszélgetést. — A TF elleni elődöntőnk első, idegenbeli mérkőzése döntetlenül végződött. A döntőbe jutást a péntek esti visszavágón harcoltuk ki, azaz harminchat óra múlva fogadtuk a debreceni csapatot. Ekkor még fel­merült ugyan, hogy esetleg tanácsos volna több nézőt befogadó teremben rendezni a mérkőzést, de ennek elin­tézésére idő hiányában már nem volt lehetőség. Ezért voltunk tehetetle­nek. A döntőbe jutásra viszont nem számíthattunk, azaz előre nem bizto­síthattunk nagyobb termet. — Erre valóban nem számíthattak, hiszen tavaly alig menekültek meg a kieséstől, s most kupadöntőt játszot­tak. De mi is történt azóta ? — Talán ott kezdeném, hogy Elek Gyula, a kiváló mester tavaly tavasz- szal megvált a csapattól. Akkor ideiglenesen a férfiaknál működő Németh András kapott megbízást ar­ra, hogy ősszel vezesse a csapatot és tartsa bent a gárdát az első osztály­ban. Ezt teljesítette, közben a sport- sajtóban sajnos nem a legtárgyilago- sabb cikk jelent meg, ami teljesen el­vette a játékosok önbizalmát, nagyon felkorbácsolta az érzelmeket. — Hogyan került a csapathoz? — Az ideiglenes megoldást követ­ve edzőt kerestek. A ferencvárosi ha­gyományoknak megfelelően minden­képpen csak egykori fradista jöhetett számításba. így esett rám a választás, hiszen annak idején Kende Gyuriék- kal másfél évtizeden át dobtam a gó­lokat zöld-fehérben, s azóta sem sza­kadtam el az egyesülettől. Az viszont kétségtelen, hogy csak férfiaknál edzősködtem. — A gyengébb nem mellett köny- nyebb, vagy nehezebb az edzői mun­ka? — Lehet, hogy meglepő, de köny- nyebb és egyszerűbb a női sportolók­kal való foglalkozás. A lányok, szá­momra is váratlanul, sokkal fegyel­mezettebbek, mint voltak az általam irányított férficsapatok játékosai. Igaz, Berzsenyi Mária személyében kiváló segítőtársra találtam. Az egy­kori sokszoros válogatott az ifik edzője, de tulajdonképpen közösen, együtt irányítjuk a csapatot. Mária vezeti a délelőtti edzéseket, amikor munkahelyemen, az Autó Javítóipari Szolgáltató Vállalat Fejlesztési Inté­zetének vezetőjeként is éppen elég munka vár rám. — Milyen változások történtek a csapatban ? — Csajbókné Tatabányára, Rácz Éva pedig a Bp. Spartacushoz iga­zolt, ahonnan Bartháné jött hozzánk. A játékosokban azonban rendkívüli a harci kedv, az akarás. Akadnak egyesek, mint például Fiedler Erika, akire korábban nem nagyon számí­tottak, s most szeretnék megmutatni, hogy a csapat hasznára tudnak lenni. Azután Topor Mariann és Kántor Anikó az ifjúsági csapatból lépett elő. A két ifiválogatottunk is nagyon jól megállta helyét a felnőttek között. — A döntőbe jutással az év első, de nagyon kellemes meglepetését szerez­ték a zöld-fehér tábornak . . . — Már az NDK-beli túránk alkal­mával is nagyon jó hangulat alakult ki. S utána a hat, helyesebben öt és fél kupamérkőzésünkön minden úgy történt, ahogyan előre megterveztük. Még a döntő visszavágóján is volt esélyünk, hiszen a félidőig csak két gól hátrányba kerültünk, azt is egyre csökkentettük. Ezután kihagytunk egy óriási ziccert... Később sem lel­kileg, sem erőnlétileg nem bírtuk az iramot, valósággal összecsuklottunk. Mindez egyébként nem is csoda, hi­szen ennek a csapatnak még nagyon sokat kell fejlődnie, csiszolódnia ah­hoz, hogy a régiek nyomdokaiba lép­jen. — Mit vár a bajnokságtól? — A célok megfogalmazásában, a csapat további formálásában Elek Gyula is segítségemre volt. Vélemé­nye is meggyőzött abban, hogy a ku­pában aratott sikereinket csak bra­vúrnak tekinthetjük. De ennek a csa­patnak, ahogyan mondtam, még fej­lődésre és nem utolsósorban némi erősítésre van szüksége. így egyelőre csak a biztos bentmaradást tűztük ki célul. — Meddig szól szerződése? — Egyelőre egy évre. A megálla­podás alkalmával én magam sem tudtam, hogy mire is vállalkozom. Az első időszak tapasztalatai alapján azonban máris azt mondom, szívesen maradnék, de erről majd az év végén. Remélem, addig sikerül néhányszor úgy megörvendeztetnünk népes szur­kolótáborunkat, mint ezzel a kupa­szerepléssel. De ígérem, akkor na­gyobb teremről is gondoskodunk, hogy valamennyien beférjenek, vala­mennyien biztatni tudjanak bennün­ket! . .. Mindenesetre szeretnénk ki­érdemelni lelkes biztatásukat... Vad Dezső KÉZI­LABDA­CSAPATAINK BAJNOKI MÉRKŐZÉSEI NŐI február 22. FTC —Bp. Sparta­cus március 2. Borsodi B.—FTC március 16. FTC—Szeged március 22. Építők SC—FTC március 28. FTC—Veszprém április 6. Vasas—FTC április 13. FTC—Tatabánya április 18. Békéscsaba—FTC április 27. Győri R.—FTC május 4. FTC —BHG SE május 11. EMGSK—FTC május 18. FTC-DMVSC május 24. FTC—Vasas június 1. Tatabánya—FTC június 6. FTC—Békéscsaba FÉRFI március 22. FTC—Dunaújvá­ros március 28. Tatabánya—FTC április 5. FTC-DÉLÉP április 13. RÁBA ETO— FTC április 19. FTC —Bp. Hon­véd április 27. PMSC-FTC május 3. FTC—Veszprém május 10 Elektromos—FTC május 17. FTC—Várpalota május 24. FTC—Békéscsaba május 30. Szegedi Volán— FTC június 7. FTC —HÓDI­KÖT június 14. DMVSC—FTC Köteles Krisztina: „Fradista vagyok” Nem szoktam fogadni, totószelvényt is keveset töltöttem ki életem­ben, de arra azért tennék valamit — nem is keveset —, hogy még a leglel­kesebb Fradi szurkolók sem ismernek. Legfeljebb annyit hallottak rólam, hogy a tornasport mártírja vagyok, akinek a verseny közben haza kellett térnie Montreálból, a tavalyi világbajnokságról, de azt nem tudják, hogy már a harmadik éve tréningezek az egyesület népligeti termében. Mentsé­gükre szolgáljon, hogy ideérkezésem első esztendejében, 1984-ben, amikor már javában itt koptattam a szereket, még a Központi Sportiskola színei­ben kellett versenyeznem. No meg azután egy-egy kudarc, rendkívüli eset, mint ez az idő előtti kényszerű hazatérés kapcsán, furcsa módon előbb ke­rül az ember reflektorfénybe, írnak, beszélnek róla, mint amikor előtte hosszú éveken át csak becsületesen tornázott. Becsületesen tornáztam — ezt azt hiszem elmondhatom magamról. Nem voltam afféle rendkívüli tehetség. Amikor drága szüleim egyetlen lá­nyukat, a család szemefényét a mozgás, az erősödés, a jó egészség ked­véért lekísértek a KSI felvételijére, egy bukfencet is alig tudtam megcsi­nálni. Kertész Aliz azonban szerencsére felfedezte, hogy van valami érzé­kem ehhez a sporthoz. Hallatlan szorgalmas, nemegyszer iszonyú kínló­dást jelentő hetek, hónapok, sőt évek következtek. Nehezen tudnám ponto­san meghatározni, hogy miért, de a torna lassan az életemet, a létemet kezdte jelenteni. Ha nem jött össze a dolog, bosszankodtam, sírtam dü­hömben, de amikor az egyes elemeket végre tudtam hajtani, ahogyan sze­rettem volna, ahogy kellett, akkor csodálatos boldogságot éreztem. A moszkvai olimpia előtt 1979-ben, tizenháromévesen kerültem be a válogatottba. Azóta afféle megbízható csapatembernek számítok, s egyé­nileg a budapesti világbajnokságon szerzett 24. helyem után legutóbb Montreálban értem, érhettem volna el a legjobb eredményt. Ha viszont most sikerülne néhány újítást igazán jól begyakorolnom a talajon, akkor a következő világversenyeken eséllyel pályázhatnék arra, hogy bekerüljek a szerenkénti döntőbe. Különben — ami a tornát illeti — szerencsés alkat vagyok. Apám is középtermetűnek számít, anyám pedig legfeljebb 2-5 cen­timéterrel magasabb nálam, de így sem éri el a százhatvanat. Testsúlyom­mal sincs gondom. Ha normálisan, naponta kétszer tréningezek, akkor 44-45 kiló vagyok és nem is kell különösen vigyázni az étrendemre. Annak idején, amikor a Központi Sportiskolából idő előtt, a tervezett­nél egy évvel korábban, váratlanul búcsút kellett vennem, kétségek között döntöttem, hiszen itt a Ferencvárosban tornázott ugyan Magyar Zoli, itt dolgozott Vigh László, de a női szakág képviselői alig-alig hallattak ma­gukról. Azóta azonban elkészült az új, valóban minden igényt kielégítő termünk és Pálinkásné Bathó Márta valóban nyugodt körülményeket te­remt a gyakorláshoz, az egyesület minden feltételt megad a felkészülés­hez. Időközben már társaim is akadtak. Az itt felnőtt Bartha Mária, a Postásból átlépett Kolos Ági s a visszatért Tóth Margit személyében. A Dunaújvárosban feltűnt Margit annak idején tagja volt a montreáli olimpián szerepelt válogatottnak, azután felvették a Testnevelési Főiskolá­ra és most, diplomájának megszerzése után csatlakozott hozzánk. így iga­zán jó hangulatban, egymást segítve készülünk. Ma már tudom, hogy a Ferencvárosnál jobb helyre nem is kerülhettem volna. Az idei esztendő számunkra erőgyűjtés, a gyakorlatok csiszolásának, finomításának, újak tanulásának éve, hiszen a programban sem világ sem Európa-bajnokság nem szerepel. A válogatott keret edzőtáboraiban is fia- talabbakkal próbálkoznak. Mi a szakosztályban készülhetünk és én ennek nagyon örülök. Az iskolások reggeli edzései után, ebéd előtt jóformán egyedül kezdem a gyakorlást, s késő délután mire hazakerülök, a könyve­ket is mind gyakrabban előveszem, hiszen közeleg a felvételi vizsga a szak­edzőire, s én ugye elköteleztem magam a tornához. Remélem, bemutatkozásként ez is elég, s ezek után már minden Fradista tudja majd, nem arról vagyok nevezetes, hogy idő előtt haza kel­lett jönnöm Montreálból, amin egyébként már régen túltettem magam, hanem arról, hogy Fradista vagyok !... Az országos ifjúsági bajnokságot nyert kézilabdás lányok. Balról: Gendur, Kántor, Szarka, Solymosi, Steitz, Farkas, elöl: Hodlna, Bodó, Menyhárt, Csókási, Berzsenyi (edző), Várszegi, Topor, Dejtári \ > % v

Next

/
Oldalképek
Tartalom