Fradi műsorfüzet (1975-1979)

1978. január

dicséretben részesítette. Kovács Istvánt az ifjú­sági női kézilabdacsapat edzőjét jó nevelő munká­jáért tüntették ki. A kitün­tetések mellett az FTC dol­gozói pénzjutalomban is, részesültek mind a szak- szervezet, mind az egye­sület vezetése részéről. Az ünnepségen kedves vendé­geink is voltak. Női kézi­labdacsapatunk ellenfele a Zaporozsje csapata meg­jelent és a ferencvárosiak­kal együtt köszöntötték a nevezetes évfordulót. Ugyanezen a napon Ha- rót Jánost az FTC ügyve­zető elnökét a KISZ KB az Ifjúságért érdeméremmel tüntette ki, amelyet a KISZ KB székházában vett át. NOVEMBER 5. FTC sikernap! Labdarú­gás : FTC - Rába ETO 2: 1; a ljubljanai nemzetközi if­júsági labdarúgó torna dön­tőjében: FTC- Ljubljana 2:0. Jégkorong: FTC — Ű. Dózsa 8:4, ' Vízilabda: FTC —Szentes 7:5. Női ké­zilabda: FTC —Csepel 17: 14. Az FTC először játszott az új győri stadionban. A gyönyörű létesítményben első gólunkat a 21. perc­ben az Esterházy buktatá­sáért megítélt tizenegyes­ből Vépi Péter szerezte. A 28. percben újra a győri kapuba került a labda. Glázer kényelmesen vezet­gette a labdát, Ebedli el­vette tőle és gyorsan indí­totta Szokolait. A volt győ­ri csatár valósággal kirob­bant Cs. Horváth mellett, aztán a kifutó kapus mel­lett 10 méterről laposan a kapu közepébe vágta a lab­dát. A 2:0-as ferencvárosi vezetés után mindkét ol­dalon akadt egy-egy 11-es gyanús helyzet, de a játék­vezető egyiket sem ítélte meg. A 35. percben azután Rab egy megmozdulásánál kezezést látott a bíró, s a megítélt 11-esből Mile rúgta az első és egyúttal az utolsó gólt a Fradi kapujába. Az, hogy ezt több nem követte elsősorban a válogatott for­mában védő Hajdú érdeme — de az egész csapat lelke­sedéstől áthatott játéka is dicséretre métló volt. A Rába szinte az egész II. félidőt végigtámadta, de csapatunk nagyszerűen védekezett és két kontra támadásunk után Szokolai lábában volt még két továb­bi gól is! Hej, ha azok is bemennek, Szokolai mester- hármas születik... Az öröm a győzelem után így is óriási volt. Régen láttunk ilyen örömtől su­gárzó arcú ferencvárosi csa­patot a győzelem után le­vonulni. A játékosok egy­más vállára tették a kezü­ket, úgy mentek az öltöző­be, mintegy átölelve a győ­zelemért küzdő csapattár­sat. . . * * * A Millenárison befejező- dött a jégkorong MNK küz­delemsorozata. Méghozzá számunkra kedvezően, hi­szen csapatunk 8 gólt ütött az újpestiek kapujába. Ez azt jelentette, hogy az FTC veretlenül nyerte a jégkorong MNK-t, és rá­duplázott korábbi sikerei­re. A Dózsa elleni győztes csapat: Balogh — Szabó, Farkas, Kereszty, Mészöly, Havrán. Csere.: Hajzer T, Trepan, Zoliéi, Galambos, Muhr, Enyedi, Hajzer J, Fekete, Deák, Rasztoszky, Földvári, Kovács. * * * Befejeződött a vízilabda bajnokság is. Az utolsó mérkőzését Szentesen ját­szotta az FTC, és különö­sen a 2. negyedben játszott nagyszerűen — ekkor 4 gólt dobtak játékosaink. A 7:5-ös győzelem után az OSC mögött 1 ponttal a 3. helyet szerezte meg az FTC. (3. FTC 22 17 1 4 126-90 35) * * * A Körcsarnokban két mérkőzéssel megkezdődött az F’TC November 7-e tisz­teletére rendezett nemzet­közi női kézilabdatornája. Az FTC a Csepel elleni győzelmével jó rajtot vett. A 17 gólon érdekes módon igen sokan osztoztak. Ta- kácsné 4, Csiha 4, Lelkesné 3, Tavaszi 2, Rácz 2, Osz- wald, Zwickné. A jó rajtot másnap kitűnő folytatás követte. .. NOVEMBER 6. A nemzetközi kézilabda­torna délelőtti mérkőzésén az FTC 26:20 arányban győzött a Spartacus ellen. Különösen Takácsné, Csiha és Lelkesné volt veszélyes, hárman 21 gólt dobtak! A délutáni döntő előtt az FTC történetében először került sor kézilabdás lá­nyok búcsúztatására. Az FTC elnöksége nevében Hargitai Károly elnök h, Vitencz Géza a módszer­tani osztály vezetője és Kiss Kálmán a kézilabda szakosztály elnökhelyet­tese búcsúztatta az FTC három örökös bajnokát. Elbúcsúztatták az 1965-ös világbajnoki aranyérmes Elek Gyuláné Rothermel Annát és Szőkéné Bognár Erzsébetet. Elekné 88, Sző­kéné 112 alkalommal volt a magyar válogatott tagja! Búcsúzott a klub régi já­tékosa Bajcsevné Huszár Erzsébet is, aki másik két társával együtt négyszer volt tagja a Ferencváros magyar bajnokságot nyert együttesének, s mindhár­man részt vettek az 1971-es BEK-döntőn is. Nagyszerű eredmények, százas szá­mokkal kifejezhető klub­mérkőzések és gólok dicsé­rik pályafutásukat. Méltán dübörgött a vastaps bú­csúztatásukon, s méltán ünnepelték a szurkolók ne­vében is a Baráti Kör tag­jai a könnyekig meghatott játékosokat. A mérkőzés előtti ünnepi hangulatból még fülünkben csengtek a Fradi induló hangjai ami­kor a kezdődobáshoz egy apró kis másféléves lány futott be a pályára és kezé­ből szállt a labda az ellen­fél kapuja felé. A kis csöpp­ség Szőkéné kislánya volt. .. Az FTC —Zaporozsje mérkőzés már nem megha­tó jeleneteivel, hanem ke­mény, gyors és változatos játékával vívta ki a szur­kolók elismerését. A nagy­iramú mérkőzés 16:15-ös ferencvárosi győzelmet hozott, s hogy milyen óriási csata volt ez, mutatja, hogy a találkozó végén szinte minden másodper­cért, minden labdáért vér- remenő küzdelmet kellett vívni. Talán másképpen alakult volna minden, ha a ferencvárosi lányok 6 hét­méterest (!) nem hagynak ki. Na, de ne legyünk ünneprontók, hiszen a Fe­rencváros végül 3 mérkő­zésből 3 győzelmet aratott (59:49 volt a gólaránya), és ezzel a 100%-os telje­11

Next

/
Oldalképek
Tartalom