Fradi műsorfüzet (1975-1979)

1978. január

LÁNYOK! labdázó lesz, mégpedig a Fradiban, ahol már tagja volt a Zaporozsje elleni győztes csapatnak, mert a búcsúmérkőzésen az anyuka helyén ő állt a pálya közepén, hogy elvégezze a kezdő dobást. Húsz év a kapuban Amikor 19 éves korában a Vörös Meteor Közért­ben kézilabdázni kezdett, mindjárt felfedezték, hogy igazi kapustehetség. Akik ajánlották erre a posztra, nem csalódtak és 1966-ban már a Ferenc­város kapuját védte Rothermel Anna a nyolcvan­nyolcszoros magyar válogatott, aki ugyanolyan bajnoki, világbajnoki, kupa sikereket őrizhet pá­lyafutásának emlékei között, mint Bognár Erzsé­bet. Az Év játékosa lett 1965-ben és 475 első osztá­lyú mérkőzésen védte csapata hálóját. — Mindig megéreztem, hogy milyen a formám. Lehet, hogy a néző nem látott még semmit a vé­désemen, amikor már tudtam, hogy bizonytalan vagyok. Ilyenkor kértem a lecserélésemet. Ha vi­szont éreztem, hogy megy a játék, nem féltem sem­mitől. — A hetesektől sem ? — A büntetőnél csak a velem szemben álló játékosnak volt veszteni valója. Nem szűnt meg napi kapcsolata a Fradival. A tagszervező iroda vezetője a klubház melletti sarkon, „hivatalból” is kijár a meccsekre, mert férje egyben volt edzője. Nagy szabad térre van szüksége, mert együtt él a játékkal, hevesen gesz­tikuláló szurkoló lett. Jó volt a biztatás Tizenöt évig beállósnak lenni egy női kézilabda­csapatban nem éppen leányálom. Nyomait, élete • végéig „hordja” Huszár Erzsébet, aki visszavonuló társaival együtt volt szereplője az elmúlt esztendők bajnoki és kupasikereinek. Az első csapatban 420 alkalommal kellett elviselnie a beállósok sanyarú sorsát. — Itthon nem mindenkinek tetszett a játékom — tart egy kis értékelést —, mert kevés gólt lőttem. Dehát minden csapatjátékosnak meg van a maga feladata, az enyém a védők gyűrűjében a test-test elleni harc volt és ritkán még a labda is szerepelt ebben a küzdelemben. Vidéken mindig jobb vol­tam, mint a hazai pályán. —• Az elismerésnél a közönségre gondol? Jól esett a biztatás és szükség is volt rá, enélkül nincs hangulat, de a durva, goromba be­kiabálások elmaradhattak volna. — Üzletben dolgozom -- beszél visszavonulása utáni napjairól. — Dunaharasztiból járok a József Atlila-telepre és a két gyereket is el kell látnom. Így azután csak a nagyobb mérkőzésekre jövök ki. Pedig higgye el, a csapat, a klub, a játék nagyon hiányzik. * Álljon itt befejezésként a kívánságuk, amelyet volt társnőikhez intéztek: — Szeretnénk, ha minél előbb megnyernék a magyar bajnokságot, mert van egy pár játékos, aki még nem ízlelte meg ennek az örömnek és bol­dogságnak az ízét. Toldv Ferenc Búcsúsorok Pataki Mihály sírjára Utoljára az FTC pályán Életútját végigjárta a vén csatár. .. Ami­kor először húzta fel az FTC zöld-fehér me­zét, még kisdiák volt, tele lekesedéssel, az egyesület iránt érzett forró szeretettel. Min­den megváltozott az évtizedek alatt, de az FTC iránti szeretete a sírig elkísérte. Az Üllői úti pályához ezer szállal kötődött, itt volt iskolai engedéllyel játszó kisdiák, ünnepelt középcsatár, majd a híres FTC csapatkapi­tánya. A ferencvárosi pályán játszódott le élete jelentős része: 37 évet töltött, mint já­tékos és sportvezető az Üllői úton! Neve fo­galom volt, tudása, emberi tartása példaké­pül állt nemzedékek előtt. A magyar váloga­tott címeres mezében könnyezve hallgatta a himnuszt, a Ferencváros játékosaként pedig meghatódva fogadta a szurkolók szívből jövő elismerését. A nagy sikerek idején sze­rényen elhárította az ünneplést, de ha az FTC csillaga mélybe zuhant, odaállt és első­sorban hű barátjával és elnökével Maillin- ger Bélával addig fáradozott, amíg újból minden a ferencvárosi sikerektől volt hangos. Bajnok és kupagyőztes csapatok tagjaként megízlelte a sikert, de életében kijutott a keserű könnyekből is. Felismerte, hogy az FTC létéhez áldozatkész embereket kell meg­nyerni, felismerte a szakmai munka, a tudo­mányos vezetés szükségességét. Élete nagy felismeréseit a tettek igaz véghezvitelével tökéletesítette, így vált a Ferencvárosi Tor­na Club egyik legnagyobb egyéniségévé. A sors megadta nekem, hogy vele, az ős-fra- distával találkozzam és hogy barátságába fogadjon. Az ifjú ferencvárosi nemzedék ne­vében köszönöm amit az FTC-ért. tett, és fülemben csengenek néhány hónappal ez­előtti szavai: „Szeressétek a drága FTC-t l” Szeretjük, mint ahogy téged drága Pityke bácsi szerettünk és emlékünkben megőrizzük a Ferencvárosi Torna Club örökös bajnokát, Pataki Mihályt — a centercsatárt. 21

Next

/
Oldalképek
Tartalom