Fradi-híradó (1972)

1972. augusztus

ELLOPTAK A KAPUFÁT 75 éves a magyar labdarúgás. Mi ezúttal egy-két érdekes, ritka ese­ményről emlékezünk meg labdarú­gásunk e nevezetes évfordulóján. A XX. század első gólja: A labda­rúgás meghonosodását egyre na­gyobb népszerűségét legjobban a kö­vetkező kis történet jellemzi: a BTG játékosai 1899 szilveszter éjje­lén csikorgó hidegben kimentek a behavazott Millenáris pályára és ott mérkőzéssel köszöntötték az új esz­tendőt. Éjfél előtt néhány perccel az ó-évben kezdte a két BTC csa­pat a játékot, Éjfélkor volt a hely­csere és éjfél után az új évben ját­szották le az ugyancsak néhány percig tartó második félidőt. A kis mérkőzés 3:3 arányú döntetlent ho­zott. A második félidő első gólját — a XX. század első gólját — egy Faubel Gusztáv nevű játékos rúgta. Az első bajnokság kiírásából. Egyik érdekessége a gyermekcipőt taposó magyar labdarúgásnak, hogy a csapatok a mérkőzések sorrend­jében megegyeztek. Sorsolást csak 1904-től készítettek. Megengedte a szövetség azt is, hogy a játékosok 1901 végéig két egyesületben is játszhassanak, akkor, ha a két klub nem tartozott ugyanabba az osz­tályba. Az első játékvezetői kart még az egyesületek adták. A névsor: Herczog Ede (MUE), Jónás Alfréd (MFC), Pozsonyi Imre (MUE),Procs- kó Mihály (FTC), Schubert Ernő (MUE). Az első kiállítás. Az első kiállított magyar labdarúgó Dinics Károly, az UTE labdarúgója volt. A bírói jelentés alapján erőszakos játéka miatt került a kiállítás sorsára, ami­ért írásbeli megintésben részesítet­ték. Tíz percet elnézett a bíró: Ilyen is előfordult — a játékvezető órája nagyon rosszul járt. Igaz, nem sors­döntő volt az eset, hiszen az MTK már 9:l-re vezetett a 33 I'C ellen, úgy látszik azonban jó mérkőzés le­hetett, mert a szúrkolók követelték, hogy a hiányzó tíz percet játsszák le. A játékvezető mit tehetett, vissza­rendelte az öltözőbe vonult focistá­kat, s a hiányzó időt lejátszották. Mindez 1903-ban történt. . . Érdemes volt! „Érdekes bírói íté­let képezte az elmúlt héten szóbe­széd tárgyát sportkörökben. Arról van ugyanis szó, hogy a VÁC — Postás mérkőzésen az egyik Pos­tás hátvéd a 16-oson belül ingénél fogva visszarántott egy VAC-csa- tárt, úgy, hogy annak az inge el­szakadt/ A bíró erre úgy döntött, hogy a Postás hátvéd vegyen egy új inget a csatárnak.” (Nemzeti Sport, 1910. 42. sz.) Járvány miatt elmaradt a mér­kőzés. „A Határ utcai pályán a III. kér. T VE—Tipográfia mérkőzést nem tarthatták meg, mert a pályát vesztegzár alá helyezték a járvány miatt.” (Sporthírlap, 1919. IX. 26.) Kapufa ellopás. 1931 október 4-én az USZSE—T. Előre mérkőzés elma­radt, mert a Károlyi ipartelepen a kapufákat ellopták. Az MLSZ elnöksége 1945-ben: A felszabadulás után azonnal meg­indult a labdarúgóélet. Az MLSZ el­nökségét már, április 23-án megvá­lasztották. A tisztikar: Elnök: Becskő József. Ogyv. elnök: Nagy Sándor, Társelnök: Hegyi Gyula. Alelnök: Bánkuti Gábor, Czank Mihály, Kovács Mátyás, Nádas Ödön Főtitkár: Kenyeres Árpád. Szöv. kapitány: Gallowich Tibor. Összeállította: X. B. Kov BkKlvívó keresi.. . Azt mondja, a héten eikk Jeleni meji róla a lapunkban. (A Kicker karikatúrája) Törzsgárda jelvényesek 1972-ben A Ferencváros ereje mindig a tagok klubhűségében, ragaszkodásában rejlett. A régi versenyzők, játékosok többsége ma is ott látható a szakosztályokban, vala­milyen formában igyekszik hasznos mun­kát végezni. És ez így a helyes, hiszen nem mindig a viselt tisztség fémjelez. Ez teszi lehetővé az eredményesebb mun­kát és biztosítja a jövőben a munka ered­ményét. Ebben az évben számos törzsgárda jel­vényt osztottak ki. Az alábbiakban a 10, 15, 20 és 25 éves törzsgárdatagokat sorol­juk fel, akik között még sok az aktív ver­senyző is. Asztalitenisz: JOén.-Jurik Gyuláné, Petrányi Zsuzsa. 15 év: Poór Éva. 20 év: Juli ász Gyuláné Atlétika: 25 év: Szabadkai Ferenc, Bérezi Béla. Birkózás: 10 év: Götz János, Mátraházi Attila, Mészáros I.ászló, ifj. dr. Papp László, Rtzmajer Antal, Szigeti Ede, Vatay László 15 év: Giczy Jenő. 25 év: Száraz István Evezés: 10 év: dr. Damásdv Miklós, Dávid Imre, Kokas Péter, Péchy özséb, Zacsek Gyula. 15 év: Sarlós György. 20 év: Millávári Tamás. Jégsport: 10 év: Csánk László, Kassai György, Póth János, Haifa György, Szende János! Máthé Csaba, Almássy Zsuzsa, dr. Sugár István, Vida Gábor. 16 év: Berecz Hona, Jakab- házy László. 25 év: dr. László Tibor. KAjak, kenu: 10 év: Endreify Loránd, Székeffy Gyula, Csizmadia István, Hesz Mihály, Tamás Tihamér. 15 év: Artai Balázs, Kuti Gyula Mészáros György. 20 év: Surányi Gyula. Kerékpár: 10 év: Ermler Sándor, Hóhér Lajos, 15 év: Schillerwein István, Széles Lajos. Kézilabda: 10 év: Havasi Mihály, Konkoly Károly, Lettner László, Liebe Ferenc, Oszfoik János, Reisz István, dr. Antal János. 15 év: Dékán Rezső, Bodnár József, Incze László, Klek Gyula. 20 év: Csontos György, Kiss Károly. Sakk: Jóén: Balázs Béla, Zilahy Ad ám. 20 év: Barabás Ferenc, Mészáros Géza, Reischig Rezső, Szávay Tibor. Teke: 10 év: Bartha Agnes, Gardás Gusztáv, Harcz Árpád. 7,5 éu; ifj. Buruncz János, Szota János, Várfalvi Gyula. 20 év: Plet- ser Ferenc, Zsiborácz Gyula. 25 év: Szabó István, Hack Lajos. Torna: 10 év: id. Iván László, 15 év: Körmendi Pál. IJszás: 10 év: Csapó Gyula, Sáros Tiborné, Bánki Anikó. 20 év: dr. Csikány József. Vízilabda: 10 év: dr. Laczkó György, Bállá Balázs, Bányai Miklós, Kásás Zoltán, Kövecsecs Zoltán, Steinmetz János, őri Ferenc. 20 év: Ambrus Miklós dr. 25 év: Popper Imre, dr. Kárpáti György, Kárpáti Tibor. Kézilabda (öregfiúk): 10 cv: Korócz Gyula. 15 év: Herendi Jó­zsef, Csérfalvy Tibor, Glatz László, Hal­mos Imre, Iglódi Balázs, Jánya József, Kende György, Lengyel Gábor, Mojzes István, Som Ferenc, Vájná István, Vitéz Tamás. 20 év: Baják Ferenc, Balázs Jenő, Kele Miklós, Nád János, dr. Pernor Ferenc

Next

/
Oldalképek
Tartalom