Fradi Foci Füzet (1990. 1-3. szám)

Foci füzet - 3. szám

13+1 perc a Lakat Károly-teremben... Dr. Lakat Károlyról, a magyar labdarúgás és az FTC kiemelkedő egyéniségéről a Fradi futball- múzeumban termet neveztek el Láthatók ott a teremben levő hajdani trófeák, Lakat sikerét hir­dető érmék, kupák, emléktárgyak. A klub úgy is tisztelegni kíván emlékének, hogy a nevezetes teremben esetenkit 13 perces interjúkat rögzít a meghívott vendégekkel. Hogy miért éppen 13 percesek ezek a beszélgetések? Nos, Lakat Károly 13 alkalommal viselte a címeres mezt... A plusz 1 perc pedig az emlékezés a Fradi örökös tagjára... „Karcsi bácsi edzősége idején voltam Aranyiabdás... Ezt egyetlen más magyar labdarúgó sem mondhatja, csak Albert Flórián...- Pályafutásom alatt 6 volt az az edző, akitől a legtöbbet tanultam. Nem véletle­nül voltam akkor Aranyiabdás, amikor Karcsi bácsi volt az edzőm... Szakértelme, pedagógiai képességei kitűnőek voltak. No persze, az életben is tanár volt. Taní­tott, méghozzá többek között a Hernád ut­ca 3. számú iskolában is. Érdekes dolog, hogy én a Hernád utca 46-ba jártam. Nagyszerű dolog lett volna, ha én is oda­járok suliba, hiszen akkor elmondhattam volna magamról, hogy nemcsak edzőm, tanárom is volt... Na persze éppen eleget tanított, nevelt bennünket a pályán is. Rö­vid, de velős játékosértekezleteket tartott. Klubszeretete, lelkesítő hatású történetei után igencsak felpezsdítette érzelmeinket. Alig vártuk, hogy kimenjünk a pályára és „széttépjük" az ellenfelet... Úgy érzem, egész pályafutásom alatt az 1967-es csa­pat volt az, amelyik nemcsak idehaza, de nemzetközi megmérettetésnek is bármikor eleget tudott tenni. Talán nem túlzás, ez a Lakat Károly vezette csapat szerintem az évtized Fradija volt.- Lakat edzősége idején a Fradi három játékost is adott a Világválogatottba! Gon­dolom, ez is ennek az évtizednek a felejt­hetetlen eseményeit gazdagítja...- Kimondhatatlanul szép emlék, amire gondolom nemcsak mi hárman - Novák Dezsővel és Szűcs Lajossal közösen -, ha­nem az egész klub mindenkor büszke lehet. A brazil szövetség jubileuma alkalmá­ból rendezett mérkőzésen a híres Maraca- na stadionban játszani - szóval felejt­hetetlen élmény volt. Amikor megszerez­tem a Világválogatott gólját, valami egé­szen ünnepélyes érzést éltem át.- Dél-Amerika után Észak-Amerika. Az Egyesült Államokban is játszottál. A következő Világbajnokság helyszínével kapcsolatosan milyen emléked van?- „Ugorjunk” ismét egy másik konti­nensre. Ausztráliában volt az utolsó nagy túrád...- Igen, 1974-ben, pályafutásom „vég­napjaiban” először jártam Ausztráliában. A St. Georges Budapest ellen is játszot­tunk, és ott kevésnek találták azt az időt, amit a pályán töltöttem... Nagyon szeret­ték volna, ha játékosként, vagy akár játé­kosedzőként ott maradok. Nekem is ked­vem lett volna egy-két évet Ausztráliában játszani. Az ismert okok miatt azonban ez nem valósulhatott meg. 1974-ben még nem volt lehetőség arra, hogy magyar já­tékos külföldre szerződjön. Én pedig enge­dély nélkül soha egy percet sem töltöttem távol a hazámtól...- A szűkebb hazád - immár évtizedek - óta az Üllői út Búcsűgólod is itt, ezen a pályán esett, ahol egykoron, még a régi fa­lelátók előtt rúgtad a labdák..- Igen, a Vojvodina elleni mérkőzéssel itt az Üllői úti pályán búcsúztunk - Ráko­sival és Nóvókkal - az aktív szerepléstől. Ami a gólt illeti: Nyilasival kény­szerítőztem, Tibi nagyszerűen adta a lab­dát, a kapus közben kiindult, és én háttal a kapunak oxival találtam el a labdát, amely a lécet érintve került a kapuba. Egész pályafutásom alatt nem lőttem ilyen típusú gólt... Pedig bizony az évek elmúltak. A Fradi­nál ebben a hónapban töltöm be a 38. évem! Gyerekként kerültem ide, és most már ugye ősz fejjel próbálom egyesületem szolgálni. A Ferencváros nekem a máso­dik otthonom, sőt amíg játékos voltam, több időt töltöttem itt a pályán, mint a csa­ládom körében.- Itt, a Fradi múzeum termeiben nap mint nap találkozol a múltaddal. Akár egy tablókép, egy általatok nyert kupa vagy egy híres mérkőzés cserezászlója, nos, mindezt hogyan „viseled el”?- Ilyen szemlélődés során is rádöbben az ember, hogy érdemes volt a pályán ezt az igen sok időt eltölteni. Sokan feltették már a kérdést, hogy szeretnék-e még egy­szer ifjú, pályakezdő focista lenni. Én núndenkor azt mondom, hogy nem. És nemcsak azért, mert ez lehetetlen. Hi­szem, vallom, és szinte biztosan tudom, hogy nem lehetnék még egyszer annyi sok szép siker részese, nem érne még egyszer annyi öröm, mint „hajdani” pályafutá­som alatt.- A New York-i Randalls stadion az, amelyre mindig szívesen emlékezem, hiszen ott 1965-ben a nemzetközi torna nyitómér­kőzésén telt ház - ott ez óriási dolog! - előtt játszottunk. És ami nagyon megható volt, és tulajdonképpen a meccs is ezért emlékeze­tes, az FTC-Kilmarnock találkozó előtt a kint élő magyarok velünk együtt énekelték a magyar Himnuszt! Valami egészen feleme­lő és megható percek voltak ezek... A„Tanárnak” még az 1968-as bajnoki bankettre Is maradt mondanivalója... 20

Next

/
Oldalképek
Tartalom