Fradi Foci Füzet (1990. 1-3. szám)

Foci füzet - 3. szám

Egy élet a Fradi volánja mellett A még ifjú Medgyesi Lajos egy öreg Ikarus buszon. Mellette Kruj Iván, a birkózók későbbi mestere Medgyesi Lajos, az FTC buszvezetője 36 év után nyugdíjba megyl 36 év az Üllői úton! Ezerszámra szállította a ferencváro­si sportolókat... Helyesebben a kezdet kezdetén bizony még nem is ferencvárosi, hanem Kinizsi sportolók voltak az utasai! 1954-ben ugyanis még ezt a nevet viselte, mert viselnie kellett, minden fradistának.- Te már akkor fradista voltál?- Nekem soha nem tetszettek azok a nyilatkozatok, amelyek úgy kezdődnek, hogy ő már a bölcsőben fradista volt. Ez mese habbal. Ahhoz, hogy valaki fradista legyen, meg kell mártózni abban a Fradi- közegben, amit aztán nevezhetsz kereszt­víznek, és abban a pillanatban, ha meg­mártózol ebben a szellemben, akkor igaz a fradista érzelem. Gondoljunk csak példá­ul Kispéter Mihályra, akinek Fradi-szíve ugye vitathatatlan, de azért nem éppen gyerekként kezdte a klub színeinek rajon­gását... Gyermekkoromban ón is a Kis­pesttel szimpatizáltam, és csak amikor a Kinizsihez kerültem, attól az időtől kezdve az évek különféle történései kapcsán vál­tam izzó érzelmű ferencvárosi tagjává. So­káig még arculcsapásokat is kellett mind­azoknak viselni, akik a Ferencváros lobo­góját vitték. És nemcsak a szurkolóknak... Egy salgótarjáni példa jut eszembe, és már nem is a hírhedt ötvenes évekbőlI Amikor a csapatot Salgótarjánba vittem, a helyi rendőrség beterelt buszostól, csapatostól egy udvarba, engem szabályszerűen ki­emeltek a saját kocsimból és elvittek a ka­pitányságra. Egy rendőrségi pilóta már közben szállt is fel a Fradi autóbuszára, hogy a csapatot viszi a pályára. A fiúk azonban rendkívül gerincesek voltak, egyszerűen nem száll­tak fel a buszra. Albert ugyanis kijelentet­te, hogy a csapat csak a saját gépkocsive­zetőjével vagy senkivel megy vagy marad. Amíg nincs Medgyesi Lajos, nincs beszál­lás a buszba, nincs mérkőzés, legyen a 2 pont az ellenfélé, de tudja meg ország-vi­lág, hogy mindez miért történt... Miért nem tudott a Fradi a pályán megjelenni. Persze egy ilyen kemény téma csak úgy érdekes, és a mai fiataloknak főleg csak úgy érthe­tő, ha az akkori légkört, ha a részleteket is­meri az ember. De hát talán annyi ilyen rö­vidke történetből is érzékelhető, hogy fra­distának lenni az sokszor megaláztatást, uram bocsá’ üldöztetést is jelentett.- És Medgyesi Lajos ebben az egyesü­letben 36 évet élt át...- Én erre a közel négy évtizedre igen is büszke vagyok és elmondhatom, hogy éle­temben azt csináltam, amit szerettem. Ge­nerációkat szállítottam a klub sportolói kö­zül. Volt olyan, hogy apát, majd évtizedek múltán a fiát, vagy lányát is én vittem... Al­bert, Rudas, Elek család! Utóbbiak közül ugye Elek Gyula, majd a felesége, a Potyi- ka, az elmúlt években a fiuk Gabi volt az .utasom”. Vagy ahol még az unoka is a bu­szomba ült: dr. Papp László birkózó edzőnk, afia, majd az unokája-három ge­nerációi- Emlékszel még az első autóbuszra?- Természetesen. Drapp színű Ikarus volt, amelyet a gyár tanműhelyében csinál­tak, kimondottan a Kinizsi részére. Bár sok bajom volt vele, de hát az első, az minden­ből a legszebb emlék. Ezt egy 601 -es Ika­rus követte, az már piros-fehér színű volt, tehát a Kinizsi korban vezettem. Egyszer, emlékszem, mekkora hófúvásban vittem le a futballistákat Siófokra. De hát én is, a csapat is sikerrel megjárta ezt az 1956. februári utat. Aztán jöttek az újabb és újabb Ikarusok, de azok már zöld-fehér színt kap­tak... Egyszer az általam nagyon tiszelt La­kat Karcsi bácsi mondta is, a tőle megszo­kott humorral: - Lajos, ahogy javul a bu­szod minősége, úgy romlik a csapat játék­ereje... Persze mondanom sem kell, hogy akkor nyertek a fiúk egy majdnem veretlen baj­nokságot, és sorra születtek a kitűnő nem­zetközi eredmények. Erről jut eszembe, hogy a hatvanas években, amikor sorra jöttek hozzánk a kiváló csapatok, nos olyan játékosok utaztak a buszomon, mint Bobby Charlton, Law, Mazzola, Best... Best volt egyébként az első férfi, akit éle­temben hosszú hajjal láttam. Tátva maradt a szám a meglepetéstől, hogy hát már ilyen is van. Aztán rövid ittléte alatt megfi­gyeltem, hogy hosszú haj ide vagy oda, a csapatból ő a legápoltabb, tehát nem vé­letlenül volt mindig tiszta az afránya, akkor forradalminak számító hosszú haja...- Hány országban jártál, hány kilomé­tert vezettél?- Több mint egymillió kilométert vezet­tem balesetmentesenl Európa 11 országá­ban jártam, Skandináviától Olaszországig. Sőt, még Ázsiába is eljutottam, Törökor­szág egyik ázsiai oldalán lévő városkájá­ban birkózócsarnok avatáson vettünk részt. A török politikai helyzet olyan volt, hogy a csarnokban aszőnyegtől nem mesz- sze a nézőkkel szemben csőre töltött fegy­verrel álltak a katonák, nehogy zavargás törjön ki...- Mit szólsz a Fradi mérkőzésein előfor­duló -zavargásokhoz"?- Nagyon fáj, ha egyesek meggondo­latlansága miatt az FTC kínos helyzetbe kerül. Ami a fájdalmat és a kínos helyzetet illeti, sajnos, egy ilyen engem is érint, és nem tudom, nem is akarom magamban tar­tani. Tudom, hogy rend a lelke mindennek, tudom, hogy az öltözői „belátogatások” már-már kínosak. De higygyék el, az is kí­nos, amikor az öltöző bejáratához állított .cerberus” közli velem, hogy az öltözőbe senki nem mehet be a mérkőzés után. Har­minchat év után, nyugdíjba vonulásom hó­napjában, így .senki” lettem. Ez nekem azért is arculcsapás, mert az öltöző légkö­rében is éltem évtizedeken át. Közelről lát­hattam, ha egy játékos bejön, hogyan rea­gál, akár egy cserére, akár egy örömteli pil­lanatra. Nekem ez legalább olyan sava- borsa volt a mérkőzéseknek, mint a pályán látottak. Figyeltem a fiúk viselkedését, re­agálását, hangsúlyozom azoknak, akik az­tán az „én” buszomra szálltak... Engem most „megloptak”, elvették azt a lehetősé­get, hogy az öltöző „szíve dobbanása” az enyémmel azonos ritmusban dobogjon, így a záró szép emlékem az, amikor utol­só „fuvaromon” Újpestről az 5:0-as győze­lem után az Üllői úti klubházhoz hoztam a győzteseket. - Fiúk, remélem, hogy a fiam által vezetett ferencvárosi autóbusz még sok szép győzelem felé visz benneteket... 19

Next

/
Oldalképek
Tartalom