Forrás, 2014 (46. évfolyam, 1-12. szám)

2014 / 7-8. szám - Dobozi Eszter: A lehetetlen megkísértése

Bibliográfiai jegyzetek Aczél Tamás: A burzsoá ideológia egyes jelenségei fiatal magyar líránkban, In memóriáin Weöres Sándor: Öröklét, Nap Kiadó, 2003. 193-195. „A művész kénytelen vállalni saját korát." Szerdahelyi István beszélgetése Weöres Sándorral, Egyedül mindenkivel, Szépirodalmi Kiadó, 1993. 436M37. A vers mint impulzus. Perneczky Géza rádióbeszélgetése Weöres Sándorral, Egyedül min­denkivel, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1993. 63-65. A vers: villám. Bozóky Éva beszélgetése Weöres Sándorral, Egyedül mindenkivel, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1993. 236. Cs. Szabó László: Weöres Sándorról, Magyar Orpheusz. Weöres Sándor emlékezetére, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1990. 349. Domokos Mátyás: A porlepte énekes, Nap Kiadó, 2002. 69., 84-85. Kenyeres Zoltán: Weöres Sándor, Kossuth Kiadó, 2013. 97. Költő házaspár. Kamocsay Ildikó látogatóban Károlyi Árnynál és Weöres Sándornál, Egyedül mindenkivel, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1993. 365. Lao-Ce: Az út és erény könyve, Magyar Helikon, 1980. 8., 10., 20. Látogatóban. Réz Pál beszélgetése Weöres Sándorral, Egyedül mindenkivel, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1993. 53. Műhelybeszélgetés a költészetről A hold és a sárkány szerzőjével. Hornyik Miklós beszélgetése Weöres Sándorral, Egyedül mindenkivel, Szépirodalmi Kiadó, 1993. 79. Negyvenhat perc a költővel. Cs. Szabó László rádióbeszélgetése Weöres Sándorral, 38. Egyedül mindenkivel, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1993. Németh G. Béla: Az önmegszólító verstípusról. In: 7 kísérlet, Tankönyvkiadó, 1982.103-168. Válaszolni nehezebb. Domokos Mátyás tv-beszélgetése Weöres Sándorral, Egyedül mindenkivel, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1993. 350. Weöres Sándor: A vers születése, Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda, 1939. 8. Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások, Magvető Kiadó, 1986.1. k. 503-557., II. k. 454., 457. Weöres Sándor: Egybegyűjtött prózai írások, Helikon, 2011. 319., 340. Weöres Sándor: Elhagyott versek, Helikon Kiadó, 2013. 275-306., 415M17. Weöres Sándor és Károlyi Amy a vatikáni rádióban, Egyedül mindenkivel. Weöres Sán­dor beszélgetései, nyilatkozatai, vallomásai, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1993. 138. Weöres Sándor: Hogyan lesz a vers? Nyilatkozat, 226-228. Weöres Sándor: Önvallomás, Egyedül mindenkivel. Weöres Sándor beszélgetései, nyilatkozatai, vallomásai, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1993. 58-59.

Next

/
Oldalképek
Tartalom