Forrás, 2002 (34. évfolyam, 1-12. szám)

2002 / 11. szám - Kovács Sándor Iván: „Szegény Zrínyi, ha ehetett volna abból a vaddisznóból is..." (Illyés-emlékek, levelek, dokumentumok)

22. 1977. szeptember 22. A folytatásból le van gépelve vagy negyven folyóirat-lapra való, még csak a pótlásokat kell legépel­nünk s beilleszteni. Szeretettel köszönt mindnyájótokat Kedves Barátom, Illyés Gyula 1977. IX. 22 Ebből az adagból 1977/12. számunkban jelent meg A kacér hölgy című fejezet. 33 lapnyi, ceruzával nagyon alaposan javított, kiegészített gépirata első példányát őrzöm. Valószínű­leg átgépeltük. Illyés két hosszabb korrektúrájával gondosan teleírta a margókat, aztán mindkettőt kihúzta mégis. 23. 1977. november Kedves Barátom, Köszönöm a gratulációt s hogy tetszésedre van a folytatás. De azt kérem - azt tartom illőnek - hogy a lap élén Vas István írása álljon; nagyobb munka első részlete, - a szokás is így kívánja. Mindnyájótokat szeretettel köszönt Illyés Gyula 1977. XI. A levél 1978/1. számunk közlésére vonatkozik. Illyés udvarias kérése nem teljesült: a fő­anyagot a Beatrice nyitja és Vas Keselyű-je zárja. 24. 1978. február 4. Kedves Barátom! Fekvő beteg vagyok s mindenképpen munkaképtelen. Ezt tudom küldeni. A többit az ígéret sze­rint; ha ófrancia út mégis megvalósul. Szeretettel köszönt Illyés Gyula 1978. II. 4 Illyés-dobozomban a levél mellett a nem hozzá tartozó Állomások hosszán című vers gép­irata, sok kézírásos javítással (pl. a Verhaeren emlékének mottó áthúzva). Megjelent: Kortárs, 1976/12.1978-ban Illyés Beatricé-)ét közöltük kilenc folytatásban. 88

Next

/
Oldalképek
Tartalom