Folia Historica 35. (Budapest, 2020)

UTOLSÓ FELVONÁS - IV. KÁROLY KORONÁZÁSA. KIÁLLÍTÁSI KATALÓGUS - Gödölle Mátyás: „Történelmi festmény élőben" - IV. Károly 1916. évi koronázásának ábrázolásai

Gödölle Mátyás „TÖRTÉNELMI FESTMÉNY ÉLŐBEN" IV. KÁROLY 1916. ÉVI KORONÁZÁSÁNAK ÁBRÁZOLÁSAI 1 „Ifjú királyunk trónralépte és Szent István koronájával megilletése a magyar művészek lelkében nagy élmény volt, melynek művészi formájával küzködnek, keresve a legkü­lönbözőbb, annak megfelelő, de egyéniségükkel harmonizáló kifejező formát. A koro­názási képeknek az a kis gyűjteménye, melyet most bemutatunk, csak egy része ennek a mozgalomnak, csak vázlatok, tervek, álmok, melyek békésebb időkre és kialakításra, kivitelre várnak." Ezekkel a szavakkal jellemezte a neves művészeti író és kiállításren­dező, Lázár Béla „Elöljáró beszédében" az 1917 szeptemberében az Ernst Múzeum­ban kiállított koronázási képek csoportját.2 Tömör megfogalmazásában jól érzékelhető az a sokszínűség, amely az eltérő műfajú és stílusú művekben megmutatkozott. A gyors riportrajzoktól a kidolgozott olajfestményekig, a realizmusra törekvő akadémikus stí­lusú történeti képektől a modernebb, foltszerűen kialakított alkotásokig sok mindent láthatott együtt a száz évvel ezelőtti látogató. Záró megjegyzése, amelyben a művek többségének vázlatszerűségére utalt és egy békésebb időszakban való kidolgozásukat várta, nem teljesedett be, a háborús viszonyok és az azt követő széthullás nem kedvezett a megvalósulásuknak. A magyar királyok koronázása a kora újkortól kezdve az uralkodói és nemzeti rep­rezentáció legjelentősebb megnyilvánulási formája volt. A koronázási szertartásnak és a hozzá kötődő ceremoniális aktusok ábrázolásainak hosszú hagyománya I. Miksa 1563. évi pozsonyi koronázásától3 folyamatos volt egészen az utolsó, 20. századi ma­gyar királykoronázásig. Az egyházi szertartás tizenkét eleme (a királynak a templom kapujában történő fogadásától az egyháznak szánt jelképes adomány átnyújtásáig) 1 A tanulmány a BTK TTI „Lendület" Szent Korona Kutatócsoport által elnyert Lendület kuta­tási projekt támogatásával készült. A tanulmány első, rövidebb, jegyzetek és műtárgykatalógus nélküli változata: Gödölle Mátyás: Képzőművészek az első vonalban. Az utolsó magyar királyko­ronázás megörökítése. Rubicon 28. (2017) 1-2. sz. 98-103. 2 Magyar mesterek ötödik csoportkiállítása (André, Koszta, Zombory) és koronázási képek. (Az Ernst Múzeum kiállításai 27.) Rend. Emst Lajos - Lázár Béla. Bp. 1917.3. 3 Zuzana Ludiková: Zsámboky János röplapja Miksa magyar királlyá koronázásáról. Századok 143. (2009) 974-980.; Gyulai Eva: Von Sachengros, von angsichtklein - Zsámboky János verse Pozsonyról a Habsburg Miksa koronázásáról készült metszeten, 1563/1566. Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica Tomus XVII., Fase. 1. (2012) 125-151. 217

Next

/
Oldalképek
Tartalom