Folia Historica 35. (Budapest, 2020)

UTOLSÓ FELVONÁS - IV. KÁROLY KORONÁZÁSA. KIÁLLÍTÁSI KATALÓGUS - Kollár Csilla: Békebeli gazdagság és háborús ínség. Az 1916-os koronázás díszmagyar öltözeteiről

Kollár Csilla BÉKEBELI GAZDAGSÁG ÉS HÁBORÚS ÍNSÉG AZ 1916-OS KORONÁZÁS DÍSZMAGYAR ÖLTÖZETEIRŐL I. Ferenc József hosszú uralkodása a király 1916. november 21-i halálával ért véget. Az első megrendülésből felocsúdva fontossá vált, hogy az uralkodócsalád és a nemzet, ha csak kis időre is, de félretegye gyászruháját és haladékot nem ismerő gyorsasággal készüljön az új király, Károly megkoronázására. Javában zajlott a nagy háború, így a folytonosság, a monarchia nyújtotta állandóság és a biztonságérzet fenntartása külö­nösen fontos volt. Azonnal meg is kezdték a felkészülést a Budán tartandó koronázásra, melynek időpontját december 30-ára tűzték ki. Felbolydult Budapest és Bécs is, hiszen sok szervezést és nagy körültekintést kíván­tak az előkészületek. A háborús helyzet nem csak az ünnep fényét tompította, hanem bizonyos termékek, alapanyagok beszerzését is lassította vagy ellehetetlenítette, és kü­lönösen megnehezítette az ünnepi öltözetek összeállítását. A fennmaradt tárgyak, fény­képek és a sajtóban megjelent híradások alapján képet alkothatunk a háborús nehézsé­gekről, de a nemesség pompaszeretetéről, nemzeti és családi hagyományairól, és olykor még áldozatkészségéről is. A magyar arisztokrácia fontos szerepet vállalt a koronázás sikeres megrendezésében, és eleget tett kötelességének azzal, hogy segítette az új király uralkodóvá emelését a Szent Koronával és a koronázási palásttal, s az esemény méltó megünneplését. A koronázási palást 1031-ben Szent István és felesége ajándékaként került Székes- fehérvárra. Az eredetileg miseruhaként használt kvalitásos hímzéssel és összetett képi programmal ellátott paramentumot később alakították át a magyar királyok koronázó palástjává. IV. Károly, akárcsak elődje magyar tábornoki díszegyenruhája fölé öltötte fel, miután felesége, Zita királyné a tradíciónak megfelelően néhány apró, javító öltést vég­zett rajta. Az 1867-es koronázás előtt Erzsébet királyné is eleget tett ennek a hagyomá­nyos királynéi feladatnak. Bár a történelem folyamán megszokott volt, hogy a Habsburg uralkodók magyar viseletét öltenek magyar királlyá koronázásukkor, I. Ferenc József so­hasem viselt magyar díszöltözetet. Ha magyar királyi címét igyekezett kiemelni, mindig a Szent István Rend díszöltözetében örökíttette meg magát. Hasonlóan járt el az új király is, és kerülte a jellegzetesen magyar nemzeti viseletét.1 Zita királyné öltözetét viszont 1 A Koronázási Album szerint 1916. december 28-án Károly magyar díszruhát viselt, amikor a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket a királyi lakosztályokba szállították. Koronázási album. Szerk. Herczeg Géza - Molnár Ferenc. Bp. 1917. 35. 171

Next

/
Oldalképek
Tartalom