Folia historica 23/1

I. Tanulmányok - Baják László: A Magyar Nemzeti Múzeum égése 1956-ban

kerekes orsóról a tömlőt a tömeg lehúzta. A VII. ker. alosztály fecskendőjéről ugyancsak le­húzták a tömlőt, melyet szintén több helyen elvágtak, az egység őrségparancsnokától és beosztottjától derékszíjukat elvették. Az V. ker. alosztály fecskendőjének tömlőorsóját a rádió épülete felé haladó tank leszakította, közben a tömeg 2 gépkocsit felgyújtott, amelyet a tovahaladó tank lakóházak kapuihoz közclnyomott, hogy tovább tudjon haladni. Ekkor az V. alosztály fecskendőjének parancsnoka utasítást adott 2 db. „E" sugár szerelésére, hogy a tűz terjedését meg tudja akadályozni. A két égő gépkocsin lőszer is volt elhelyezve és a tűz következtében történt robbanás miatt a tűoltóság az oltást csak késve tudta megkezdeni. Időközben a tömeg hátrább húzódott, majd amikor a tűz oltása csaknem be volt fejezve, a további oltást a tömeg megakadályozta. A IX. alosztály fecskendőjét a Nemzeti Múzeum főbejárata előtt állította meg a tömeg, a fecskendő kerekeinek levegőjét kiengedték, a motort leállították, a tűzoltó fecskendőt a továbbiakban elölről egy tehergépkocsi, oldalról egy villamos, hátulról pedig egy autóbusz kerítette be, így továbbhaladása teljesen lehetetlen volt. A XI. alosztály fecskendője ugyancsak a Nemzeti Múzeum főbejárata előtt állt meg, a tömeg felszólítására, majd ezen fecskendő ele is, és mögé is egy-egy autóbuszt állítottak ke­resztbe, a továbbhaladás megakadályozása céljából. A XIV. alosztály fecskendőjének beosztottait szintén feltartóztatták azzal, hogy tovább nem mehetnek, mert felgyújtják a fecskendőt. A továbbiak során lövésektől megrongálódott a VIII. alosztály fecskendője. Lövedék szakította át a tűzoltósági csoport kocsiját, és átlőtték a rohamszer legénységi ülésének ajta­ját. 20 óra 39 perckor a Magyar Rádió épületéhez segítségképpen riasztva lettek a IL. IV., XIII. és XV. kerületi alosztályok fecskendői is. Ezek a fecskendők sem tudták a kapott utasítást végrehajtani. A tömeg a fecskendőt megállította, és a tűzoltókat azzal fenyegette meg, ha előbbre próbálnak menni, a fecskendőt felborítják. Körülfogta a tömeg a XIII. kerületi alosztály fecskendőjét is, melynek őrségparancsnoka Lugosi törzsőrmester volt. Amikor Lugosi törzsőrmester kiszállt a fecskendőből, hogy a kapott utasítás értelmében megkeresse a tűzoltási csoport vezetőjét, fejbe verték. Ezután fecskendőjével a Nemzeti Színházhoz vonult vissza, ahonnan az osztályparancsnokságtól további utasítást kért. Az újabb utasítás az volt, hogy fecskendőjével a Múzeum krt.-hoz vonuljon gépkocsi tűzhöz, azonban ezt sem tudta végrehajtani, mivel a tömeg ebben megakadályozta. Hasonlóan járt a XV. kerületi alosztály fecskendője is, melynek parancsnoka Vinczc lidgy. volt. Több kísérlet után nekik sikerült az égő gépkocsikat megközelíteni, azonban mikor a beosztottak Vinczc hdgy. parancsára a fecskendőről leszálltak, a tömeg megtámadta a tűzoltó gépjármüfecskendőt, és feléjük téglákat dobáltak. Ennek során Bácsalmási törm. megsérült úgy, hogy a továbbiakban ápolásra szorult. A tömeg közül többen nekiestek a fecs­kendőnek, a felszerelési tárgyakat szétszedték, és sugarat szereltek az AVH-sok locsolására. A sugárral előrehaladtak a rádióig, ahol az működött is egy rövid ideig, időközben azonban a hátrább lévő civil személyek a tűzoltó tömlőt elvagdosták. A II. alosztály fecskendőjét is autóbuszokkal fogták körül, így cz a fecskendő sem tudta a kapott utasítást végrehajtani. A tömeg által történt akadályoztatás miatt sikertelen volt a XIX. és XX. kerületi alosztályok későbbiek során kivonult fecskendőinek kísérlete is. A lezajlott események alapján megállapítható, hogy a megnevezett kerületek fecskendői, illetve a tűzoltási csoport ezt az utasítást végrehajtani nem tudta, mivel valamennyi fecs­56

Next

/
Oldalképek
Tartalom