Folia historica 19

I. Tanulmányok - Patay Pál: Hétszilvafás kisnemesek, mint vándorló harangöntők

- Vetés (Veti? Románia), ref. - 'Öntötte Gergelyfi László 181 Г. 309 font sulyu. - Kiss Kálmán 1878. 902. p. Kirila János 1749 Nagyvarsány, ref. - „In honor SS Trinitatis off Incol N Varsány Ano D MDCCXLIX XVI Iuni Fudit Iohannes Királya ". - Vagyonleltár 1809. III. 19. - Tiszaadony, ref. - „Az Adonyi Ekklesia 1749 Isten Ditsőségére öntötte I Rátz Ferentz és az Ekkl 13 July Kirilla János öntő". - Vagyonleltár 1808. A harang megrepedt; 1986-ban átöntették. 1754 Nagyecsed, ref. - „A NAGYECSEDI REF SZ EKKLESIA MAGA KÖLCSÉGÉN ÖNTETE IT HEJBE KIRILA JÁNOS ÁLTAL 1754". 0 68 cm. - Helyszíni adatfelvétel 1991. V. 28. és 1996. III. 26. 1755 Óvári (Oar, Románia), ref. - 'Volt egy hasadt harangja, melyet Kirila János öntött 1755'. - Kiss Kálmán 1878. 657. p. Komlósi Péter 1760 Érszentkirály (Eriu Sincrai, Románia), ref. - „Az Ér Szent Királyi Reformata Ekklesia Isten Ditsőségére maga költségén öntette Anno 1760", ,, Petrus Komlósi fudit M. Varad­ini". - Vagyonleltár 1809. III. 15. 1764 Király daróc (Craidorolt, Románia), ref. - „A Király Darotzi Refformata Ecclesia maga költségével öntette", ,, Petrus Komlosifudit M. Varadini", "készült 1764 ben'. - Vagyon­leltár 1809.1. 30. 1775 Óvári (Oar, Románia), ref. - '... 1775-ben öntötte Komlósi Péter Váradon'. - Kiss Kálmán 1878.657. p. Komlósi Péter és Szegedi György - Lásd: Szegedi György és Komlósi Péter László István 1798 Beregdaróc, ref. - Darotzi Reformata Ekkla öntötte 1798 dik esztendőben". '... László István kisgejőci műves által öntetett'. - Vagyonleltár 1808, ill. Kiss Lajos hagyatéka. XVI.-7. 1806 Nyirpazony, ref. - 2 harang. A nagyobbikon: „ Tekintetes Pazonyi Elek Borbála Asszonyság és Tekintetes Idősb Pazonyi Elek László Ur Öntették 1806 Esztendőben ". A kisebbiken: „A Pazonyi Reformata Szent Ekklesia öntette Tekintetes Elek László Ur Fő és Kiss Mihály V. Kurátorságában". 'Mind a kettő öntetett Nagy Gejőczben Nemes László István által'. - Vagyonleltár 1809. III. 12. 1810 Nagygéres (Vel'ky Hores, Szlovákia), ref. - „A N Géresi Reformata Sz Eklesia hivei öntötték 1810 Ns László István maister által", „Az élőket hivom az Isten házába /A hol­takat kisérem gyász hanggal sírjába". — Adalékok 1898. 1814 Bodrogszentes (Plesany, Szlovákia), ref. - „A szentesi ref szent Ekklesia öntette a maga költségén 1814 Ns László István által". - Adalékok 1898. 1818 Hetefejércse, Fejércse, ref. - „A FEJÉRCSEI REFORMATA SZ: EKK. ÖNTETTE NEMES LÁSZLÓ ISTVÁN ÁLTAL 1818". 0 52,5 cm - Helyszíni adatfelvétel 1995. III. 1., és VIII. 30. - Jánd, ref. 1 2 - „A JÁND1 REFORMATA SZENT EKKLESIA ÖNTETTE A MAGA KÖLTSÉGÉN ANNO 1818 JUN 16". 0 75,5 cm. - Helyszíni adatfelvétel 1995. III. 1. 138

Next

/
Oldalképek
Tartalom