Folia archeologica 40.

Mester Zsolt: A Subalyuk-barlang középső paleolitikus iparainak újraértékelése

FOLIA ARCHAKOLOGICA XL. 1989. BUDAPEST A SUBALYUK-BARLANG KÖZÉPSŐ PALEOLITIKUS IPARAINAK ÚJRAÉRTÉKELÉSE MESTER Zsolt A Subalyuk-barlang (1932—45 között Mussolini-barlang) a hazai ősember­kutatás egyik klasszikus lelőhelye. Bár szenzációvá a két ősember csontmaradvá­nyainak előkerülése tette, igazi jelentőségét az igen gazdag leletanyag, elsősorban a kőipar adja. A Bükk hegység déli peremén elhelyezkedő barlang kutatására 1932-ben ke­rült sor. A februártól szeptemberig tartó ásatások során Ivadic O. és munkatársai teljes egészében eltávolították a több méter vastagságú kitöltést. A leletek feldol­gozására a kor legkiválóbb hazai tudósai vállalkoztak. Az eredményeket példaadó, komplex, tudományos barlangtani monográfiában tették közzé 1938-ban. E mű németül is megjelent 1940-ben, de sajnos a háborús viszonyok miatt nem került a nyugat-európai kutatás vérkeringésébe. A kőipart Kadic O. dolgozta fel. A leletek vertikális megoszlása alapján két kultúrréteget különített el, az alsó réteg kultúráját javamoustériennek, a felsőét késői moustériennek határozta meg. Ugy értékelte, hogy Krapina korai mousté­rienjével kiegészítve ez az anyag a teljes moustérien fejlődést reprezentálja. 1 A második világháború után Vértes L. tanulmányozta az eszközanyagot. A két kultúrréteg iparát ő is ugyanazon civilizáció fejlődési fokozatainak tartotta. Sőt, úgy látta, hogy az ezekben megfigyelhető fejlődési vonal a felső paleolitikum felé vezet. A subalyuki moustérienben vélte megtalálni a Szeleta-kultúra helyi előzményét. 2 Ezt az elméletet a mai kutatás már nem fogadja el, s a szeleden gyö­kereit más jellegű kultúrában keresi. 3 Az utóbbi negyven évben — elsősorban a francia kutatók munkái nyo­mán — sokat fejlődtek a korszak kutatásának módszerei. Ennek következtében új megvilágításba került a középső paleolitikum átfogó kultúrája, a moustérien is. A franciaországi klasszikus lelőhelyek iparainak újraértékelése kimutatta, hogy ez nem egységes kultúra. Elkülönítették típusait, fácieseit, így árnyaltabb képet nyertünk az egész középső paleolitikum történetéről is. 4 1 Kadic et al. 1938 2 Vértes 1965 3 Id. pl. Gábori 1981 4 Bordes 1953; Bordes 1981

Next

/
Oldalképek
Tartalom