A Szüry-gyűjtemény katalógusa (Budapest, 1987)

Katalógus

3020. CMEDVE Imre ]; Az ártatlanság diada­la. 111. Bp. Rózsa, 1898. 14 p. 16 cm. 1211. sz./ Sz 3908 3021. CMEDVE Imre]; Attala, vagy: A sülyedt vár története. Bp. Rózsa, 1895. 8 p. 16 cm. /59. sz./ Sz 4302 2 pld. - 2. pld. felvágatlan Ívben 3022. CMEDVE Imrell: Beczkó vára, vagy: Sti­bor vajda élettörténete. Irta Tatár Pé­ter. Pest, Bucsánszky, C1857]. 10 p. 16 cm. /I. sz./ Sz 4716 3023. CMEDVE Imrell: Beczkó vára, vagy: Stibor vajda élettörténete. - A garabon- czás diák, vagy: A kíváncsiság. 111. 1856. Uj kiad. Bp. Rózsa, 1889. 15 p. 16 cm. / 278. sz./ Sz 4303 3024. CMEDVE Imre]: Die beiden Felsen-Bur- gen in Siebenbürgen, oder: Paul und Juli­ens traurige Geschichte. CA két szikla­vár Erdélyben...] Von Peter Tatar. CIll.] Pest, Bucsánszky, 1870. 47 p. 16 cm. Sz 4669 Poss.: Melzer István 3025. CMEDVE Imrei: Bendegúz magyar vezér fiának Elemérnek, Attila öcscsének és az 6 kedvese Zillikének története. 111. Bp. Rózsa, 1908. 70 p. 16 cm. /169. sz./ Sz 4304 3026. CMEDVE Imre]: Bohó Misi élete és csinjei. Cili.] Bp, Rózsa, 1896-1906. 1-3. r. 16 cm. /39-41. sz./ Sz 4305 1. 1906. c30] p. 2. 1896. c32] p. 3. 1905. [32] p. 3027. [MEDVE Imre]: A boldog ember inge, vagy: A beteg király. Bp. Rózsa, 1895. 8 p. 16 cm. Sz 4306 3028. [MEDVE Imre]: Borovicska János bakkan- csos katonának Hári János legjobb barát­jának és keresztkcmájának saját elbeszé­lése szerinti életleirása. Bp. Rózsa, 1886. 26,[2] p. 16 cm. /42. sz./ Sz 3947 Pogány: Ponyva p. 180. szerint a szer­ző Aranyossy Lajos 3029. [MEDVE Imre]: A bőkezű király, vagy: Hárem falu hárem fogért. Bp. Rózsa, 1893. 8 p. 16 cm. Sz 4307 3030. [MEDVE Imre]: A bőkezű király, vagy: Három falu hárem fogért. [Újabb kiad.] Bp. Rózsa, 1895. 8 p. 16 cm. Sz 4629 3031. [MEDVE Imre]: Bujáki vár története, vagy: A feneketlen kút. Bp. Rózsa, 1898. 8 p. 16 cm. Sz 4308 3032. [MEDVE Imre]: A bűnbánó, vagy: A sziklához lánczolt Gergely. Igen szivre- ható valódi történet. Régi valódi kró­nikák után. 111. Bp. Rózsa, 1902. 48 p. 16 cm. /128. sz./ Sz 4630 3033. [MEDVE Imre]: Csejthei vár, vagy: Az ártatlan áldozatok. - Árva-vár története, vagy: Az átok hatalma. Bp. Rózsa, 1884. 15 p. 16 cm. /311. sz./ Sz 4309 3034. [MEDVE Imre]: A czigányok eredete, az ő kedves felesége és gyönyörűséges raj­kóinak elbeszéli Mupu, a hires czigány nemzet egyik vajdája. [1875. Újabb kiad.] Bp. Rózsa, 1898. 8 p. 17 cm. Sz 3992 Adl. 2. ad 882 3035. [MEDVE Imre] : A czinkotai nagy iteze, vagy: A kántor és Mátyás király. Bp. Ró­zsa, 1895. 8 p. 16 cm. Sz 4310 Mátyás, I. magyar király 3036. [MEDVE Imre]: A dédesi vár történe­te, vagy: A levegőbe röpült török-had. Irta Tatár Péter. Pest, Bucsánszky, (1857). 8 p. 16 cm. /61. sz./ Sz 4717 3037. [MEDVE Imre]: A dédesi vár története, vagy: A levegőbe röpült török-had. [Uj kiad.] Bp. Rózsa, 1895. 8 p. 16 cm 12,21. sz./ Sz 4311 2 pld. 3038. [MEDVE Imre]: A diákcsiny, vagy: A boszorkányper. [Újabb kiad.] Bp. Rózsa, 1895. 8 p. 16 cm. Sz 4312 3039. [MEDVE Imre]: Divény vára, vagy: A vas ember. Irta Tatár Péter. Pest, Bu­csánszky, (1857). 8 p. 16 cm. /27. sz./ Sz 4715 3040. [MEDVE Imre]: Divény vára, vagy: A vas enfoer. - Az első kosár-adás, vagy: az ellenkező asszonyok. [Újabb kiad. ] Bp. Rózsa, 1884. 8 p. 16 cm. /315. sz./ Sz 4313 "Az első kosár-adás" szövege nélkül! ld még 3049 3041. [MEDVE Imre]: A dernösi vár, vagy a vak Álmus és fia Béla. Bp. Rózsa, 1895. 8 p. 16 cm. /60. sz./ Sz 4314 Álmos herceg; Béla, II. Vak, magyar király 2 pld. 3042. [ MEDVE Imre]: Dugovics Titusz hősi halála. Bp. Rózsa, 1895. 8 p. 16 cm. /92. sz./ Sz 4631 A 3043 címvariánsa 3043. [MEDVE Imre]: Dugovics Titusz vité­zi halála. (Pest, Bucsánszky, 1869.) 8 p. 16 cm. /92. sz./ Sz 4315 A 3042 címvariánsa 3044. [MEDVE Imre]: Ecsegvár tündére, vagy: A kedves által felfogott halálos szúrás. Bp. Rózsa, 1895. 8 p. 16 cm. Sz 4316 3045. [MEDVE Imre]: Az egy évig álló strá- zsa, vagy: Az örikénytelen szökevény. Ir­ta Tatár Péter. Pest, Bucsánszky, (1857). 8 p. 16 cm. 112. sz./ Sz 4714 171

Next

/
Oldalképek
Tartalom