Budapest szocialista fejlődése 1945-1959, I-III. (Budapest, 1960)

III. kötet - Egyes kerületek - 2. kerület

pályázik. = Főv. Napló 1949. No 18. p. 2. A romokból feléledt kér. Uj intézmények, a Vi­téz u-i halálhézak helyén az eleő pontház épí­tése. 6928. EHAUSZ Gyula: A pontház. 111. = Épitészet-Épités 1949. No 6-7. p. 36-43. A Vitéz u. sarkán. Az uj lakóház-tipus bírá­lata. 6929.. BUDAPEST költségvetése az 1950. évre. II. kerület. = Bp. kér. költségv. az 1950. évre. 1949. p. 13- 29. X 904 Részi, adatok. 6930. FÓTI Katalin: Véndorzászló mutatja a helyes utat. Kis riport szakszervezetünk pesthidegkuti isko­lájáról. = Közalk. 1950. No 3. p. 4. 6931. FELAVATTÁK Néphadseregünk uj politikai tisztjeit. 111. = Képes Figyelő 1950. No 16. p. 9. Röv. Bzöveg és képek a Petőfi Politikai Tiszt­képző Int. hallgatóinak avatóünnepségéről. 6932. KOTÁNYI Nelly: Mai gyerekek. 111. = Képes Figyelő 1950. No 26. p. 19. A Marcibányi-téri ált. isk. oktató-nevelő mun­kájáról. 6933. KOTÁNYI Nelly: "A II. kerületben már nincs hibás tető, üvegezetlen ablak..." 111. = Képes Figye­lő 1950. No 27. p. 19. Az eddigi újjáépítés és a kér. előtt álló fel­adatok. 6934. SOMORJAI József: Üzemi kulturfrontunk harcosai ta­nulással fegyverkeznek feladataik jó teljesíté­sére. » Népszava 1950. nov. 22. p. 6. A SZOT 4 hetes kulturiskolája üzemi kulturne- velési felelősök részére Pesthidegkuton. 6935. VASÁRNAP délelőtt megkoszorúzták a budapesti Bem­szobrot. 111. = Szabad Nép 1950. dec. 12. p. 3. Deo. 10-én. 6936. BQDAIEST költségvetése az 1951. évre. II. kerület. Bp., Bp.ny. 1950. 56 p. , Bq 389/5 Részi, adatok.- 769 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom