Kerületi figyelő 8 . 1980. július 1. - december 31. között megjelent I-XXII. kerületre vonatkozó cikkek, tanulmányok bibliográfiája (Budapest, 1981)

IX. kerület

142 10Ö1. UJHÁZY György: Ferencváros újabb elismerésre pályázik. =* M. Va­sutas 1980. 14- sz. 6. 1. A Ferencvárosi pályaudvar dolgozóinak munkája. Fék u» 1­1082. EMLÉKTÁBLA egy forradalmár vasutasnak. * Népszava 1980. dec. 16. 7. 1. Glatter József emléktáblájának felavatása a ferencvárosi pá­lyaudvaron. ­1083- GADANECZ Béla: Glatter József mozdonyvezető. = M. Vasutas 1980. 25-26. sz. 10. 1. Emlékére a Ferencvárosi pályaudvaron emléktáblát avatták. 1084. SÉRA Sándor: Határállomás Pesten. = Esti Hirl. 1980. nov. 5­E3 • 3 1. A Budapest-Duna-part teherpályaudvar tevékenységéről. Soroksári út 13-17. X 1085. G.CÁRDONYI] J.tenől: Kevés a kisiparos a Ferencvárosban. =* M. Nemzet 1980. aug. 19- 7. 1. A kerületi tanács jelentése. TÁRSADALOM. Népmozgalom, életkörülmények, szórakozás, szociálpolitika, egyházak, egészségügy, környezetvédelem. 1086. ÜZEMEK az iskolákért. = Esti Hirl. 1980. aug. 12. [12.] 1. Az "Egy üzem- egy iskola" mozgalom eredményei és hibái a ke­rületben. 1087. AMBRUS Péter: Dzsumbuj. = Kultúra és Közösség 1980. 4* sz. 63-74- 1. A telep története, az életmód változása, az ellátottsági szint emelése a telep rendbehozatala után. Illatos út és Gubacsi út sarka. * 1088. BOTTYÁN János: A budapesti Kálvin téri templom története 1830-^ 1980. Kiad. a Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya. 111. Bp.,(Egyetemi Ny.) 1980. 32, [41 1. B 726/149 Kálvin tér 7. IX.kerület ____________________________________________________________

Next

/
Oldalképek
Tartalom