A magyar zenei szakirodalom bibliográfiája 1985 (Budapest, 1989)

Zeneműkiadás

3282. RAJK András: Bach, Händel, Liszt, Wagner, Vivaldi, Pa isi e Mo. Hungaroton Hanglemez Hetek. = ÚjT. 37. 26. 3283. REINHART Erzsébet: A gyermek és a hanglemez. = AHét. 36. 6. 3284. SZOMORY György : Forog a korong. Ejfelejtett művek, mesterek. Túljutottak a holtponton. Hanglemez. = Mo. 35. 26. Hanglemezgyártásunk történetéből - kü­lönös tekintettel az elmúlt évtizedekre. 3285. TERÉNYI Ede: Egy mű - két előadó. = Utunk. 9. 7. Michael Haydn: Concerto for flute and orchestra; lemezfelvétel ismertetése. 3286. TERÉNYI Ede: A mi Haydnunk. = Utunk. 39. 7. Michael Haydn: B-dúr hegedűverseny, hanglemezismertetés. 3287. TERÉNYI Ede: Tavaszi Capriccio négy húrra. = Utunk. 18. 7. Vivaldi: Négy évszak; hanglemezfelvétel, Kotozsvár-napocai Filharmónia Kamara- zenekara, vez. Mircea Cristescu. 3288. UHRMAN György: Komolyzenei Basic Library avagy: hogyan oltsunk be gyanútlanokat kóros szenvedéllyel. (Első rész: Beethoven versenyművel.) = HiFi- Mag. 2. [l8.]22-25. Alap-repertoár lemezgyűjtőknek. 3289. Ünnepi lemezek. [Tud.]» EstiH.dec. 23. 16. 3290. VOLLY István: Cigányzene magya­rok nélkül. ? MNemzet. jún. 22. 14. Hamisított magyar cigányzene nyugati hanglemezeken. 3291. [WILHEIM András]w. A.: Számvetés. = HiFiMag. 1. [l 7.]41-42. A hanglemezkritika helyzete Magyaror­szágon. 3292. Zenei, előadói ínyencségek. Hungaro­ton hanglemezhetek. [ Tud.] = MHÍrl. szept. 13. 8. HANG LEMEZKRITIKA REVIEWS 3293. BACH, Johann Christian: Esz-dúr fa­gottverseny. - STAMITZ, Carl: B-dúr ket­tősverseny klarinétra, fagottra és zenekar­ra. Vajda József (fagott). Kovács Béla (klarinét), M RT Szimfonikus Zenekara, vez. Lehel György. SLPX 12530. Ism. Feuer Mária. = Népműv. 8. 46, Gábor István. = M Nemzet, aug. 15. 6. 3294. BACH, Johann Sebastian: Die Kunst der Fuge. (A fúga művészete.) Kocsis Zol­tán, Rados Ferenc (zongora). SLPD 12701-702. Ism. Baranyi Ferenc. = Népszava, szept. 12. 6., Csengery Kristóf - Pallér Károly.» Muzs. 11.43-48., Feuer Mária. = Népműv. 11. 46., [Gábor lstván](g. i.) = MNemzet. szept. 13. 7., Juhász Frigyes. = MHÍrl. szept. 13. 6., Váradi László. = Köznév. 37. 14-15., Zsoldos Péter. = FilmSzínhMuzs. 39. 28., Zsoldos Péter. « FilmSzínhMuzs. 44. 28. 3295. BACH, Johann Sebastian: Die Kunst der Fuge. (A fúga művészete.) Liszt Fe­renc Kamarazenekar, km. Perils Zsuzsa, Spányi Miklós. SLPD 12810­811. Ism. Csengeri Kristóf - Peiler Károly. = Muzs. 11. 43-48., Baranyi Ferenc. = Nép­szava. szept. 12. 6., Feuer Mária. = Nép­műv. 11. 46., [Gábor István] (g. i.) = MNemzet. szept. 13. 7., [ Kristóf Ká­roly ] (Kristóf). = EstiH. júí. 9. 2., Váradi László. = Köznév. 37. 14-15., Zsoldos Péter. = FilmSzínhMuzs. 39. 28., Zsoldos Péter.,» FilmSzínhMuzs. 44. 28. 3296. BACH, Johann Sebastian: Goldberg- variációk. Glenn Gould (zongora). /Great Performances./SLPX L 12714. Ism. Feuer Mária. = Népműv. 5. 46.., Wilheim András] W. A. » HiFiMag. 2. 18.]25-26. 195

Next

/
Oldalképek
Tartalom