A magyar zenei szakirodalom bibliográfiája 1985 (Budapest, 1989)

Zenei élet

KITÜNTETÉSEK, KÖSZÖNTŐK PRIZES, HONOURS, CONGRATULATIONS 1951. ALBERT István: Farkas Ferenc kö­szöntése. = F ilmSzínhM uzs. 50. 2. 1952. ANDRÁSFALVY Bertalan: Vargyas Lajos köszöntése a Néprajzi Társaságban. = Ethn. 1. 127-128. 1953. Átadták a Bresztovszky Ernő-emlék- díjat. [Tud.] = Népszab. nov. 11. 7. Juhász Margit és Erdei Gyula szólamveze­tő énekkari művészeknek. 1954. Átadták az idei Bartók Béla-Pásztory Ditta díjakat. [Tud.] = Népszab. márc. 26. 14., MNemzet. márc. 26. 11 .;M H írl. márc. 26. 9. 1955. BALASSA Éva: A [hetven] 70 éves Vargyas Lajos köszöntése. = Múzeumi Ku­rír. 49. 58-60. 1956. BALLA Zsófia: Hallhatatlan, halha­tatlan. = Utunk. 39. 7. Halmos György zongoraművész köszönté­se 70. születésnapján. 1957. BIERNACZKY Szilárd: Müvek és ta­nítványok. Farkas Ferenc nyolcvanéves. = Kóta. 10. 1-2. 1958. BRESZTOVSZKY [Ernő] -emlékdíj. = FilmSzínhMuzs. 11. 22. Az Operaház énekkari tagjainak jutalma­zására. 1959. BRESZTOVSZKY [ Ernő] -emlékdíj. [Tud.]= FilmSzínhMuzs. 48. 23., Népszava nov. 11.6. A két kitüntetett: Juhász Margit és Erdei Gyula énekkari szólamvezetők. 1960. BREUER János: Zeneesztéta farmer­ban. = Életlrod. 51-52. 4. Maróthy János 60. születésnapjára. 1961. CSÁK P. Judit: Egy énektanár kö­szöntése. Beszélgetés a 75 éves dr. Sipos Jenővel egy pálya sikereiről. = EstiH.jún. 22. 2. 1962. CSIRE József: ARTISJUS - '84. = AHét. 3. 5. A Budapesti Szerzői Jogvédő Iroda ARTISJUS kitüntetése magyarországi és külföldi muzsikusoknak, színházi szakem­bereknek. 1963. Emlékplakett kiváló kórusoknak. = Kóta. 7.7. 1964. FE R ENCSIK -díj fiataloknak. = M Ifjú­ság. 29. 7. A díj elnyerésének feltételei. 1965. FEUER Mária: Köszöntő helyett. = Muzs. 12. 22-23. Sólymos Péter zongoraművész, tanár 75 éves. 1966. FEUER Mária: Lakatos Éva köszön­tése. = Muzs. 5. 2. 80. születésnapja alkalmából. 1967. FODOR Lajos: Gyakorolni a szigort. Faragó András. /1985. évi állami és Kos- suth-díjasok./ - EstiH. ápr. 2. 5. 1968. FODOR Lajos: Születésnapi kórus­est. Farkas Ferenc. = EstiH. dec. 17. 2. Kórusok köszöntötték 80. születésnapján. 1969. FÖLDESSY Dénes: M űvészet és igaz­ság - hatvanévesen. Peter Brook és Pierre Boulez. = EstiH. márc. 23. 2. Pierre Boulez francia karmester, zeneszer­ző és zenepedagógus március 26-án ün­nepli születésnapját.

Next

/
Oldalképek
Tartalom