A magyar szociológiai irodalom bibliográfiája, 3. (Budapest, 1981)

Mutatók

Teszársz Károly 1168 Teutsch, Friedrich 412-13 Thewrewlc Aurél 1. Török Aurél, Ponori Thewrewk Thirring Gusztáv 17, 54, 107, 165, 170, 179, 181, 208, 215, 1242, 1419 Thünen, Johann Heinrich 885 Tihanyi Mór 358 Timár Szaniszló 20 Timon Ákos 736, 1034, 1037, 1222 Tisza István 683, 789, 1194 Tolsztoj, Lev Nikolaevics 863, 920, 945 Tomcsányi Vilmos Pál 88 Tömör Ernő 91, 1321 Tonelli Sándor 466, 476, 479, 484 Torday Ferenc 1291, 1396 Tóth Rezső 1037 Tourtzler, H. 402 Tönnies, Ferdinand 77 Török Aurél, Ponori Thewrewk 82, 118 Török Pál 1257 Trockij, Lev Davidovics 29 Trócsányi József 759 Tuka Béla 907 Túrán Bódog 263 Turcsányi Imre 1379, 1394 Túri Béla 692 Tumowsky Sándor 686 , 746 Újlaki Géza 1158 TJllmann Gyula 462 Urhegyi Alajos 317, 1021 Ürmösi József 775, 787 Vaccaro, Michelangelo 132 Vadnay Andor 239 Vadnay Tibor 578, 947 Vágó József 438, 466, 484, 1263, 1426 Vájná Károly 1329 Valentény Gáspár 1249 Vámbéry Rusztem 18, 64, 68, 110, 737, 1065, 1279, 1342 Vámos Jenő 24/a, 445 Vanczák János 26, 1165, 1173 vandervelde, Émile 20, 132 Váradi Antal 1037 Váradi Irma 8 Várady Zsigmond 21, 566, 635, 640, 1393 Varga Béla 824 Varga Ferenc 739 Varga Jenő 18, 26, 135-36, 139, 188, 446-47, 484-85, 516, 522, 861-62, 896, 1102, 1168, 1173, 1429 Varga Nagy István 1350 Vargha Gyula 53, 65, 130, 181 Várhidy Lajos 215 Varjas Sándor 18, 42, 59, 862, 897, 964, 1113 Varjassy Lajos 466 Várkonyi István 1146 Variez, Louis 543, 1268 Varró István [Stefan] 4-5, 13-14, 466, 476, 536, 1369 Varsányi Emil 358 Varsányi Géza 1262 Vas Béla 18 Vásárhelyi Zoltán 560 Vázsonyi Jenő 1364 Végess Sándomé 1037 Végh József 1021 Végvári István 988 Venetianer Lajos 429 Veritas [álnév] 368 Vértes [?] 18, 936 Vértes 0. József 317, 1310 Vészi József 1086 Vezsenyi Béla 20 Vida Sándor 818, 833, 839, 862, 1023 Vitéz Géza, illyefalvi 10, 115, 143, 148-49, 609, 903 Vizaknay Antal 1275 Vörös István 1252 Vörösváry Ferenc 684, 1037 Wahlner Aladár 240 Waldapfel János 862, 1037 Wallace, Alfred Russel 132 Ward, Lester Frank 20, 77, 116 Webb, Beatrice és Sidney 20, 1273 Weber, Henrik 1106 29o ;

Next

/
Oldalképek
Tartalom