A magyar szociológiai irodalom bibliográfiája, 3. (Budapest, 1981)

A szociológia szervezete és története

- Kautsky, [Kari] Károly: Marx gazdasági tanai. Népszerű, ism. és magy. ford. Garami Ernő. 1903. XV, 239 p.- Loria, Achille: A szociológia feladata és iskolái, lord. Pór Ödön.A szerzőiek a magyar kiadáshoz írt eredeti elő­szavával. I9O4. IX, 1,,126 p.- Menger, lAntonJ Antal: Uj erkölcstan, lord. Ormos Ede. Előszó: Somló Bódog. 1907. XIII, 180 p.- Gilman, Charlotte Perkins: A nő gazdasági helyzete. Ta­nulmány a férfi és a nő közötti gazdasági viszonyról, mint a társadalmi evolúció tényezőjéről. Pord. Schwimmer Rózsa. I9O6. ^78, L3] p.- Somló Bódog: Állami beavatkozás és individualizmus. 1903 X, 175 p.- Vandervelde, Emile: A kollektivizmus és az ipar evolúció­ja. Pord. Wildner Ödön, Zalai Béla. 19°7. VI, 254 p.- Wildner Ödön: Nietzsche romantikus korszaka. 1907. X, 228 p. II.son- Collins, Ftrederick] Howard: Spencer Herbert synthetikus filozófiájának kivonata. Spencer Herbert előszavával. Ford. Jászi Uszkár, Pékár Károly, Somló Bódog, Vámbéry Rusztem. Pékár Károly bevezetőjével. [1903.] 2. kiad. 1908. L, L2Ü, 606 p.- Giddings, Franklin Henry: A szociológia elvei. A társu­lás és a társas szerveződés jelenségeinek elemzése. Ford. Dienes Valéria. 1908. XVIII, 548 p.- Jászi Oszkár: Művészet és erkölcs. Í9O4. XX, 379 p.- Mössmer Pál: A német tudományos szocializmus. 19°8. 310 p. v- Nietzsche, [Friedrich Wilhelm]: Im-igyen szóla Zarathust ra. Ford. Wildner Ödön. 1908. 440 p.- Ratzenhofer, [Gustav] Gusztáv: A szociológiai megösmerés lényege. Ford. Timár Szaniszló. 1908. 6, 472 p.- Sombart, Werner: A szocializmus és a szociális mozgalom. Ford. Vezsenyi Béla. 1908. XXIX, 421 p.- Ward, lester F.: A haladás lelki tényezői. Ford. Dienes Valéria. 1908. XXX, 363 p. m. sor.- David, EdUiard]: Szocializmus és mezőgazdaság. Ford. Szabados Sándor. 1909. 1. köt.: 374 p.,2. köt.: 276 p.- Jászi Oszkár: A történelmi materializmus állambölcsele- te. 1903. VIII, 152 p.- Leyret, Henrik: Magnaud a jó bíró. Ford. Sándor Aladár. 1908. VIII, 241 p.- Pikier Gyula: A lélektan alapelvei. Az élmény megmaradá­sa és ellentétessége. 1909. 174 p.- Webb, Sidney - Beatrice Webb: Munkás-demokrácia. Ford. György Endre. 1909. LXII, [2], 527 p.- Spencer, Herbert: Alapvető elvek. Ford. Jónás János. 1909. X, 672 p. IV. sor.- [Isszaev] Isszaieff, Atndrej] A[lekszeevics]: A szocializmus és a közélet. Ford. Garami Ernő. 1910. [8]. 6O4 p.- 1912-1916. Ágoston Péter: A magyar világi nagybirtok története. 1913. X, 322 p. 8

Next

/
Oldalképek
Tartalom