A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár első világháborús plakátgyűjteménye - Év nélkül

9999-03-00 / 3787

l'^/oJ J/3/ > Győri-Nagy reklámiroda, Erzsébei-kőiut 19 Bíró Miklós mfiintézete Ráday-u. Z6 Aki egy mozsarai eladásra felajánl a fémkőzponinak: az 200 darab töltényt ad a hadseregnek A hadvezetőség megbízása folytán készpénz fizetés elle' nében beváltunk mindennemű ipari és háztartási ócska fémet és azokat közvetlenül a had' sereg részére dolgozó muníció gyáraknak szolgáltatjuk be. A beváltást hétköznapokon délelőtt 8'1'ig és d. u. 3-6-íg VII, Erzsébetékor ut 32 szám alatt levő helyiségünk' ben eszközöljük. segítsük győzelemre SEREGEINKET ! A MAGYAR SZENT KORONA ORSZÁGAINAK FÉMKŐZPONTJA

Next

/
Oldalképek
Tartalom