A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár első világháborús plakátgyűjteménye - Dátum nélkül, csak leltári szám

19264

FELHÍVÁS! A Belvárosi Polgárok Segítő Bizottsága, mint az Országos Segítő Bizottság IV. kerületi helyi bizottsága megindított segélyezési akdója: a Belvárosból hadbavonultak itt maradt családjai és a háború folytán egyébként segítségre szorulók Segítése céljaira adakozásra kéri fel a Belváros polgárait. A segítési akdóra szánt összegeket kérjük mint havi hozzájárulási összegeket aláírni a bizottság alulírott tagjainál levő aláírási iveken. A havi részletek szeptember hó 1-től kezdődőleg fizetendők. A részletek beszedéséről minden hó első napjaiban a bizottság gondoskodik. Belvárosi Polgárok! Teljesítsük mindnyájan kötelenégünket! A Belvárosi Polgárok Segitő Bizottsága gróf KHUEN HÉDERVÁRY KÁROLY védnök SZÉKELY FERENC elnök dr. EULENBERG SALAMON GORECZKY ZSIGMOND helyettes elnökök dr. Csukássy Jenő Krammer Károly Schön Lipót Gálos Kálmán dr. Kunz Jenő Steinhardt Antal Girardi József Pintér Gyula Wodianer Hugó az elnökség tagjai Acsay Antal dr. Gaár Vilmos dr. Kommer Ferencz Oertzen Otto báró Alapi Béla Gara József Konta József Palkovics Ede Antal János dr. dúrszentmiklósi Gara Miksa Kovács Károly Papp József dr. Aranyossi András uaray samu Kovács Manó Papp László Arányi Gusztáv dr. Gerenday Béla Glasz Artur Glasz Viktor Kovács P. József Payer Imre dr. Aubermann Miklós dr. Kramer Henrik dr. Pfeiffer Ernő dr. Bakács János Kramer Miksa Politzer Gusztáv Balassa József dr. Hahothy Sándor Kräemer József dr. Prachtel József Barcza József Halom Dezső dr. Kronberg József Preyer Hugó dr. Békeffy Géza Heckenast Róbert Kun Sándor Prlncz József Bettelheim Mór Héder Lajos dr. Kurczbacher Jenő Reich Mór Bilasko György dr. Hedry Aladár dr. Ladstädter Jakab Román Ernő Blum Sándor Herger Viktor Lajta Henrik Schmiedlechner Károly dr. Boross Ernő dr. Hermann Ödön Losonczi Gusztáv Schunda Venczel József Boross Soma Hesslein Ignácz Magyaly Gyula Serényi Samu Bramer Ödön Hevek Ede Magyari Alajos Sigray Pál Breitner L. Zsigmond Hikádé Lajos Mandel Samu dr. Speray János Bruck Sándor dr. Holczer Sándor Marady Nándor Szász Ödön Buday Emil dr. Horváth Emil Margittal Szaniszló dr. Szekulesz Ede Burián Béla dr. Huber Antal Marton Gyula Szelényi Jenő dr. Csákány Károly Irgang Kálmán Mayer Ferencz Szemere Ignácz Csehacsek Vilmos Jászai Rezső dr. Meixner Emil dr. tótkutassi Szénássy Béla Czekellusz Aurél Kaffka László Melko Bertalan Szénássy Gyula Elsner Oszkár Karácsony László Mészáros Győző Szirmay István Ember Károly Katona Géza Mihalkovics Szilárd Szőke Ede Engländer Mór Katsinka Kornél Nagy Imre Szőts Simon Erdélyi Mór Kelemen Lajos dr. Németh Antal dr. Tiller Mór Fekete Imre Kertész Nándor Németh István Ungar Bertalan Flschbach Károly Kertész Tódor Ifj. Neruda Nándor Vahl Gyula Fischer Emil Kiss Ferencz Neumann Arpád dr. Vértes Emil Forstner József Kléh László Neumann Jakab Vikár Béla Francois Lajos Klein Miksa Nigrlnyl György Wälder Gyula Fried Ödön dr. Koenlg Rezső Novák Márton Wallon Dezső dr. Fritz Zsigmond dr. Kollerlch Géza Noseda Tivadar a bizottság tagjai Zierlich Antal Thália ínűintézet rt., Budapest.

Next

/
Oldalképek
Tartalom