A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár első világháborús plakátgyűjteménye - 1919

1919-04-04 / K.191

MÚZEUMI munkástanfolyamok ELVTÁRSAK! PROLETÁROK! íme, föltárjuk előttetek a tudás és a művészetek hétpecsétes kapuit, jöjjetek sere­gestül és nézzetek körül a gyönyörű palotában, ahonnét eddig ki voltatok rekesztve s ahol mostanig a burzsoá „kiválasztottak“ és „beavatottak“ pöffeszkedtek. Ezentúl a tiétek lesz a művészet minden szépsége s a tudás minden gazdagsága. Ezekből a szépségekből s ebből a gazdagságból akarunk adni tele kézzel néktek azokon az előadásokon, amelyeket az alább megjelölt helyeken és időben tartunk. Jertek el minél többen s hallgassátok figyelemmel proletártestvéreiteket, a tőke legnyomo­rultabb kiuzsorázottjait: a tudomány munkásait, kik hívásunkra készörömest jöttek közénk, hogy szakismereteiket egyszerű, világos szavakkal közöljék veletek. — Jegyekért, amelyeket INGYEN adunk, kiki a maga szakszervezeténél jelentkezzék. A Szépművészeti Múzeum előadásai: A szépművészeti Muzeum (VI., Aréna-ut 41. szám) előadótermében, este 7 érőtől 8 óráig. I. sorozat. Előad Takács Zoltán elvtárs: Bevezetés a festészet tör­ténetébe címmel. 1. Április hó 8-án, kedden: Rajzolás és festészet. 2. Április hó 10-én, csütörtökön: A különböző festői eljárások. 3. Április hó 15-én, kedden: A művészi látás és a festői ábrázolás. 4. Április hó 17-én, csütörtökön: A kép. II. sorozat. Előad Hoffmann Edit elvtársnö: A művészi grafika címmel. 1. Április hó 22-én, kedden: A rajz és a sokszorosító eljárások. 2. Április hó 24-én, csütörtökön: A fametszet. 3. Április hó 29-én, kedden: A rézmetszet. 4. Május hó 6-án, kedden: Egyéb sokszorosító eljárások. Az Iparművészeti Múzeum előadásai: Az Iparművészeti Muzeum( IX, Ullői-ut 33-35. szám) előadótermében este 7 órától 8 óráig. I. sorozat. Előad Csányi Károly elvtárs: A bútorról. 1. Április hó 8-án, kedden. 2. Április hó 11-én, pénteken. 3. Április hó 15-én, kedden. 4. Április hó 22-én, kedden. II. sorozat. Előad Csermelyi Sándor elvtárs: A textilművészet ter­mékei címmel. 1. Április hó 22-én, kedden: A szövet. 2. Április hő 25-én, pénteken: A gobelinszövés. 3. Április hó 29-én, kedden: A hímzés. 4. Május hó 2-án, pénteken: A szőnyeg. A Nemzeti Múzeum könyvtárának és néprajzi tárának előadásai: Az Egyetem bölcsészettudományi karának (Vili., Muzeum-körut 6-8. szám) XI. számú tantermében, este 7 órától 8 óráig. I. sorozat. Előad Bártfai Szabó László elvtárs: Céhemlékeink címmel. 1. Április hé 9-én, szerdán. 2. Április hó 12-én, szombaton. 3. Április hó 16-án, szerdán. 4. Április hó 23-án, szerdán. II. sorozat. Több elvtárs előadása a könyvről. 1. Április hó 26-án, szombaton: Holub József elvtárs: A pergamen és papiros fejlődése. 2. Április hó 30-án, szerdán: Gulyis Pál elvtárs: A könyvnyomta­tás kezdete ás az ös nyomtatványok. 3. Május hó 3-án, szombaton: Madarassy László elvtárs: A magyar könyvnyomtatás legrégibb emlékei és fejlődése. 4. Május hó 7-én, szerdán Havran Dániel elvtárs: A könyvkötés fejlődése. Budapest, 1919 április 4. III. sorozat. Előad Mészáros Gyula elvtárs: A gazdasági formák fej­lődése címmel. 1. Április hó 8-án, kedden: A gyűjtögető gazdálkodás. 2. Április hó 11-én, pénteken: Az élősködő gazdasági formák. Vadászat-halászat. 3. Április 15-én, kedden: Az előző előadás II. része. 4. Április 22-én, kedden: Földmivelö gazdálkodás. IV. sorozat. Előad Lajtha László elvtárs: A zene fejlődése és ős­formái, tekintettel a magyar népzenére címmel. 1. Április hó 25-én, pénteken. 2. Április hó 29-én, kedden. 3. Május hó 2-án, pénteken. 4. Május hó 6-án, kedden. A Nemzeti Múzeum növénytárának előadásai: A Tudományos Akadémia (V, Akadémia-utca 2. sz. I. em.) üléstermében este 7 órától 8 óráig. Előad Moesz Gusztáv elvtárs: Bevezetés a növényvilág ismeretébe címmel. 1. Április hó 8-án, kedden. 2. Április hó 11-én, pénteken. 3. Április hó 15-én, kedden. 4. Április hó 22-én, kedden. A Nemzeti Múzeum állattárának előadásai: Az Egyetem bölcsészettudományi karának épületé­ben (Vili, Múzeum-korut 4. sz., bejárat a régi Mű­egyetem kertjéből) este 7 órától 8 óráig. Előad Soós Lajos elvtárs: Bevezetés az állatvilág ismeretébe. 1. Április hó 9-én, szerdán. 2. Április hó 12-én, szombaton. 3. Április hó 16-án, szerdán. 4. Április hó 23-án,* szerdán. A Nemzeti Múzeum régiségtárának előadásai: Az Egyetem bölcsészettudományi karának épületé­ben (Vili, Múzeum-korut 4/A., bejárat a regi Mű­egyetem kertjéből) este 7 órától 8 óráig. I. sorozat. Előad Bella Lajos elvtárs: Az őskori ember címmel. 1. Április hó 8-án, kedden. 2. Április hó 11-én, pénteken. 3. Április hó 15-én, kedden. 4. Április hó 22-én, kedden. II. sorozat. Előadnak Alföldy András és Harsány! Pál elvtársak: A pénz története a görögöknél, rómaiaknál és hazánkban címmel. 1. Április hó 25-én, pénteken. 2. Április hó 29-én, kedden. 3. Május hó 2-án, pénteken. 4. Május hó 6-án, kedden. Művészeti és múzeumi direktórium. Világosság-nyomda Vili, Conti-utca 4. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom