A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár első világháborús plakátgyűjteménye - 1919

1919-00-00 / 2346

HIRDETMÉNY i. A VI. ker. birtokrendező és termelést biztosító bizottság közli, hogy tapasztalata szerint a pártszervezetek beleavatkoznak üres telkek megművelésébe, illetve ezek kiadásába. Ezen intézkedések teljesen ellenkeznek a forradalmi kormányzó tanács rendeletéivel, hasonló intézkedések s engedélyek kiadását csak a kér. birtokrendező és termelést biztosító bizottság eszközölheti. II. A VI. kér. birtokrendező és termelést biztosító bizottság nyoma­tékosan felhívja a házbizalmi férfiakat, hogy a körülöttük lévő üres telkeket 48 órán belül írásban jelentsék be a fenti bizottságnak. Figyelmezteti egyúttal különösen a kültelki lakókat, hogy állatjaikat csak azon a helyen legeltessék, melyek a múltban is legelők voltak, illetve melyeket a kér. gazdasági biztos ezen célra kijelöl. in. 1. A földmívelésügyi népbiztosság 28. F. N. számú 1919. április 19-én kiadott rendelete értelmében felhívom a VI. kér. bérszántó, bércsóplő, gőzüzemű és szántógóp tulajdonosokat, hogy április 29-ig szóban vagy írásban gépkészleteiket a VI. kér. elülj áróság gazdasági bizottságának jelentsék be. Megjelölendő minden gépnél hány lóerejű, szén, fa, szalma vagy tőzeg tüzelésre van-e berendezve s hogy a folyó nyári munkálatokra üzemképes állapotban lesz-e. 2. Április 29-ig jelentse be továbbá minden tulajdonos hány magyar hold őszi és tavaszi gabonavetése van. A bejelentés elmu­lasztói forradalmi törvényszék elé kerülnek. IV. A VI. kér. birtokrendező és termelést biztosító bizottság elren­deli, hogy közös legelők és kaszálók nyilvántartása, illetve kiutalása céljából minden VI. kér. állattulajdonos 3 napon belül állatjai számát a fenti bizottságnak szóban vagy írásban jelentse be. Ezen rendel­kezés nem magyarázandó félre olyképen, hogy az állatok esetleges elvételét vonná maga után. Célja kizárólag a takarmány célszerű felhasználása. A VI. ker. Forradalmi Munkás- és Katonatanács 20-as intéző bizottsága. BUDAPEST FŐVÁROS HÁZINYOMDÁJA 1919.

Next

/
Oldalképek
Tartalom