A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár első világháborús plakátgyűjteménye - 1917

1917-00-00 / 6454

Harmadik éve dúl a háború s mi ellenségektől körülvéve törhetetlen hittel és erős karral győzelmesen védj ü k a szent honi földet a közeli jobb jövő biztos reményében. Katonáink ezer halállal szembe szállva küzdenek a csatatereken s nekünk, itthonlevőknek is minden erőnk megfeszítésével kell dolgoznunk s áldoznunk országunk fennállásáért. í jból a nemzethez fordul a m. kir. kormány s erejéhez mérten mindannyian lelkes örömmel fogjuk ez alkalommal is kötelességünket teljesíteni. Az állam 0 százalékos hadikölcsön-kötvényeket bocsájt ki, oly módon, hogy minden 100 korona névérték után Q6 Korona fizetendő be. Tehát minden befizetett 90 korona után az évi kamatjövedelem 6 Koronára rúg-. Intézetünk a pénzügy mi nisterium által nyilvános jegyzési hely gyanánt van kijelölve s hogy mindenkinek minél nagyobb mértékben módot nyújtsunk a hadikölesön jegyzésére, minden jegyzett 100 korona után 75 korona kölcsönt adunk 5 százalékra költségmentesen. Az állam több mint 0 százalék kamatot fizet és mi 5 százalék kamat mellett adunk kölcsönt ezen állampapírra. A jegyzés ily módon tehát még külön kamatnyereséggel is jár. Rigler r.-i. Budapest. 1517. polgárok Besztercenaszódmegyei Zálogkölcsön- és hitelintézet, Beszterce A hadikölcsön jegyzése szent kötelességünk!

Next

/
Oldalképek
Tartalom